سامانه تخصصی ثبت شرکت در مشهد

ثبت شرکت در مشهد

در صورت نیاز به ثبت شرکت در مشهد نگران نباشید..در مجموعه پایش کلیه خدمات مرتبط با ثبت شرکت در مشهد از قبیل ثبت صورتجلسات و تغییرات شرکت در حوزه ثبت شرکت های مشهد و کلیه خدمات حقوقی و اداری مرثبط با ثبت شرکت ها در کوتاهترین زمان و در اسرع وقت انجام می گردد.

شما می توانید جهت مشاوره و اطلاعات لازم در خصوص ثبت شرکت در مشهد از مشاوران ما راهنمایی های لازم را کسب نمایید.

در این مقاله به صورت کوتاه مواردی از قانون تجارت و تعریف دو نوع شرکت که از میزان ثبت بالای در اداره ثبت شرکت ها برخوردار می باشد همراه با مدارک لازم جهت ثبت شرکت در مشهد توضیح داده می شود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای بدست آوردن سود و منفعت می توانند با توانایی های خود و ارتباط دو یا چند نفر در کنار هم و اشتراک گذاری اهداف و توانایی ها شرکت خود را ثبت نمایند.

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت در مشهد

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد.

1- ثبت شرکت در مشهد :تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام در مشهد:

مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

 • دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
 • دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
 • دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
 • فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

مدارک لازم جهت تأسیس شرکت در مشهد

 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
 • آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
 • فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
 • گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت
 • ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

2- ثبت شرکت در مشهد :تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. ثبت شرکت در مشهد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در مشهد:

 • دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
 • دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
 • فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
 • ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
 • ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

3- ثبت شرکت در مشهد :تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مشهد:

 • دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
 • دوبرگ شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
 •  

4- ثبت شرکت در مشهد :تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی در مشهد:

 • دو برگ تقاضانامه
 • دو برگ شرکت‌نامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
 • مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .
 •  

5- ثبت شرکت در مشهد :تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند. ثبت شرکت در مشهد.

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت در مشهد: (هر کدام در 4 نسخه)

 • صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
 • اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
 • 6)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32)
 • موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51)
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)

- اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

- لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی 21)

رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت در مشهد

در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود. ثبت شرکت در مشهد.

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود. ثبت شرکت در مشهد.

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر2: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی 2 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه). ثبت شرکت در مشهد.

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

تذکر4: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

در صورت ثبت شرکت در استان خراسان رضوی وثبت شرکت در مشهد نیاز به راه اندازی کارخانه و واحد تولیدی در شهرک های صنعتی مشهد داشتید می توانید از مشاوران موسسه ثبت شرکت بین الملل در مشهد اطلاعات لازم را کسب نمایید.

انواع شرکت های تجاری در مشهد

 • ثبت شرکت بازرگانی در مشهد
 • ثبت شرکت پیمانکاری در مشهد
 • ثبت شرکت خدماتی در مشهد
 • ثبت شرکت گردشگری در مشهد
 • ثبت شرکت ساختمانی در مشهد
 • ثبت شرکت عمرانی در مشهد
 • ثبت شرکت تولیدی در مشهد
 • ثبت شرکت صنعتی در مشهد
 • ثبت شرکت دانش بنیان در مشهد
 • ثبت شرکت معماری در مشهد

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان خراسان رضوی

 • ثبت شرکت در درگز
 • ثبت شرکت در قوچان
 • ثبت شرکت در چناران
 • ثبت شرکت در کلات
 • ثبت شرکت در سرخس
 • ثبت شرکت در تربت جام
 • ثبت شرکت در فریمان
 • ثبت شرکت در بینالود
 • ثبت شرکت در باخرز
 • ثبت شرکت در زاوه
 • ثبت شرکت در نیشابور
 • ثبت شرکت در فیروزه
 • ثبت شرکت در خوشاب
 • ثبت شرکت در جوین
 • ثبت شرکت در جغتای
 • ثبت شرکت در داورزن
 • ثبت شرکت در سبزوار
 • ثبت شرکت در بردسکن
 • ثبت شرکت در خلیل آباد
 • ثبت شرکت در بجستان
 • ثبت شرکت در گناباد
 • ثبت شرکت در خواف
 • ثبت شرکت در رشتخواه
 • ثبت شرکت در کاشمر
 • ثبت شرکت در مه ولات

شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی  در مشهد و شهرستانهای استان به شرح ذیل می باشد:

 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی بجستان (منطقه محروم)
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی تايباد(منطقه محروم)
 •  ثبت شرکت در مشهد  شهرک های صنعتی تربت جام
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی تربت حيدريه1
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی تربت حيدريه2
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی جوين(منطقه محروم)
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی چرمشهر(منطقه محروم)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی چناران
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی خيام(نيشابور)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی درگز(منطقه محروم)
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی سبزوار
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی عطار
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی فريمان(منطقه محروم)
 •   ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی فن آوري صنايع غذايي
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی قوچان
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی قوچان2
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی کاشمر-بردسكن
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی کاشمر(2)
 •   ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی گناباد
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی مشهد-بينالود
 •     ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی مشهد-طوس
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی مشهد-کاويان(منطقه محروم)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی مشهد-کلات
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی مشهد-ماشين سازي
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه امان آباد مشهد
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي باخرز تايباد(منطقه محروم)
 •   ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي جغتاي سبزوار(منطقه محروم)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي خردگرد خواف (منطقه محروم)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي خليل آباد(منطقه محروم)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي خوشاب سبزوار
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي رباط سنگ تربت حيدريه (منطقه محروم)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي رشتخوار(منطقه محروم)
 •   ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي زاوين كلات (منطقه محروم)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي كاخك گناباد(منطقه محروم)
 •    ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي كمال اباد نيشابور(منطقه محروم)
 •   ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي كوثرگناباد(منطقه محروم)
 •   ثبت شرکت در مشهد شهرک های صنعتی ناحيه صنعتي مه ولات(منطقه محروم)