شرکتهای خدماتی ـ نظافتی نیز مانند انواع دیگر شرکتها قابلیت ثبت به شکل سهامی خاص یا مسئولیت محدود را دارند . و در هر دو صورت موضوع فعالیت خدماتی در اساسنامه شرکت قیدشده و شرکت با این موضوع به ثبت می رسد.

شرکت خدماتی چیست؟

شرکتهای خدماتی ـ نظافتی به منظور انجام امور نظافت منازل ، ادارات  و شرکتها تشکیل شده است. این شرکتها با در اختیار داشتن پرسنل ماهر و سریع در امر نظافت، میتوانند به  بهداشت سازمانها و منازل کمک به سزایی کنند.

ثبت شرکت خدماتی

مراحل ثبت شرکت خدماتی

مراحل ثبت شرکت خدماتی به صورت ذیل می باشد :
  • تعیین و تنظیم موضوع فعالیت شرکت توسط کارشناسان گروه ثبتی بین الملل
  • انتخاب اسم شرکت و استعلام اسم شرکت توسط کارشناسان گروه ثبتی بین الملل
  • تنظیم اوراق شرکت مانند اساسنامه و شرکت نامه و .....
  • ثبت سامانه ای در اداره ثبت شرکتها
  • تعیین نام شرکت شما
  • امضا اوراق توسط سهامداران شرکت
  • ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
  • تاسیس شرکت شما توسط وکلای ما
  • اخذ آگهی تاسیس شرکت

شرایط گرفتن مجوز شرکت خدماتی نظافتی

در مورد شرایط گرفتن شرکت خدماتی نظافتی باید گفت : برابر قانون تجارت، هر ایرانی، میتواند یک شرکت داشته باشد، مگر آنکه ثبت شرکت مغایر قوانین کشور باشد.

شرایط ثبت شرکت خدماتی

شرکتهای خدماتی نیز همچون سایر شرکتها باید در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت می رسند . شرایط ثبت شرکت خدماتی به شرح زیر است :

1- فرایند  ثبت 30 روز کاری  زمان خواهد بود.

2- در شرکتهای خدماتی حداقل تعداد اعضا دو نفر می باشد.

3- حداقل 35 درصد سرمایه شرکت باید بصورت نقدی پرداخت شود. ( برای ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص)

4- اقل  سرمایه برای تشکیل این نوع شرکت، یک میلیون ریال میباشد که شرکا باید نسبت به پرداخت کل سرمایه قبول تعهد نمایند.

شرایط ثبت شرکت خدماتی

شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص

•        دارابودن 5 نفر عضو به طور حداقل که 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر بازرس خواهند بود.

•        کمینه سرمایه یک میلیون ریال

•        فرایند ثبت شرکت خدماتی به طور کامل 30 روز کاری به طول می انجامد.

•        حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی واریزمی شود.

مدارک ثبت  شرکت خدماتی سهامی خاص را تهیه کنید :

1.       تصویرمدارک شناسایی مشتمل بر  کارت ملی - شناسنامه

2.       اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری هر 5 نفر

3.       اقرار نامه امضا شده اعضا

4.       مجوز در صورت  نیاز به اخذ مجوز

(امضا وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

مدارک را به وکیل ثبت  شرکت خدماتی سهامی خاص تسلیم کنید.

مدارک تهیه شده را می توانید  به شکل حضوری به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال فرمایید.

انجام کلیه امور اداری ثبت  شرکت خدماتی سهامی خاص توسط ثبت شرکت بین الملل:

1.       جمع آوری  مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس

•        تصویر مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه

•        تحویل اصل گواهی عدم سوء پیشینه

•        امضا نمودن  اقرار نامه توسط همه اعضا

•        مجوز در صورت  نیاز به اخذ مجوز

(امضا وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

2.       تحویل مدارک به وکیل خود ( کارشناس ثبت بین الملل)

3.       تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

4.       تعیین نام مقدماتی

5.       تاییدیه نهایی نام پس  از گذشت  4 روز

6.       در صورت عدم پذیرش نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده  و جدید درهمان روز تاییدیه می گیرد.( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )

7.       دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارائه پرونده به انضمام  برگه تایید نام به موکل جهت افتتاح حساب جاری شرکتی

8.       تحویل فیش بانکی  واریز وجه تکلیفی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر

9.       ارجاع گواهی و رسید  بانکی اخذ  شده از موکل به اداره ثبت شرکتها

•        در صورت داشتن مجوز  ، آن  نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.

10.     بررسی و تایید موضوع توسط  کارشناس اداره ثبت

11.     انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع فرایند ثبت

12.     صدور  شماره ثبت ، شناسه ملی  و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی

13.     دریافت روزنامه رسمی ثبت شرکت خدماتی  15 روز پس از آگهی تاسیس به وسیله پست

شرایط ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

1.       دارابودن 2 نفر اعضا یا شرکا

2.       سرمایه مد نظر حداقل 000/000/1 ریال

3.       متعهد شدن نسبت به  پرداخت کل سرمایه

4.       پروسه ثبت شرکت خدماتی 30 روزکاری زمان می برد.

مدارک ثبت  شرکت خدماتی با مسئولیت محدود را فراهم کنید:

•        تصویری از شناسنامه و کارت ملی شرکا

•        اصل گواهی عدم سوء پیشینه هر دو نفر

•        امضای اقرارنامه

•        مجوز در صورت نیاز

مدارک را به وکیل ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود ارائه کنید

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا  ویا بپس از هماهنگی از طریق ایمیل یا تلگرام به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید .

انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود :

1.       جمع آوری  مدارک و تحویل به کارشناس

•        تصویر  شناسنامه و کارت ملی

•        اخذ  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

•        تنظیم  اقرارنامه و امضا آن

•        مجوز در صورت الزام

2.       اتخاذ تصمیم در خصوص  موارد ذیل و اعلام به کارشناس

•        نام شرکت خدماتی

•        موضوع ثبت شرکت خدماتی

•        میزان سرمایه برای ثبت شرکت خدماتی مسئولیت محدود

•        اعضای هیئت مدیره , عنوان تصدی  و میزان سهم الشرکه هر یک

3.       ثبت اولیه درخواست ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود  توسط کارشناس

4.       ادامه مراحل ثبت و تکمیل پرونده

5.       پرداخت وجه  حق الثبت و حق تعیین نام

6.       ارجاع به کارشناس اداره ثبت

7.       تاییدیه یا ابلاغ رفع نقص از سوی کارشناس

•        اگر اعلامیه رفع نقص دریافت  شد  , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده  در اسرع وقت صورت گرفته و به کارشناس اداره ثبت مجددا" ارجاع می گردد.

8.       ارسال  اسناد و اوراق ثبتی مشتمل بر شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل برای  امضا

9.       پرداخت هزینه حق الدرج روزنامه رسمی ثبت شرکت خدماتی