شرکت تولیدی شرکتی است که به کار تولیدی اختصاص داشته و در موضوع فعالیت این نوع شرکتها باید تولید کالا و منسوجات خاص ذکر گردد. امور ثبت شرکت تولیدی را می توان به شکل شرکت سهامی خاص و یا شرکت مسئولیت محدود به ثبت رساند و همانگونه که گفته شد در اساسنامه این نوع شرکتها فعالیت تولیدی قید می گردد.

شرایط ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

 • حضور سه نفر سهامدار اصلی به همراه دو بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشند.
 • سرمایه اولیه تأسیس شرکت: معادل یا بیشتر از 100 هزار تومان.
 • مدت زمان لازم جهت ثبت : حدود 15 روز کاری.
 •  واریز 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی.

مدارک ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

مدارک زیر برای ثبت شرکت تولیدی در قالب سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد.

 • کپی از مدارک شناسایی همه اعضا ( 5 نفر یا بیشتر)
 •  اقرار کتبی و  امضا شده  توسط همه اعضا.
 •  اخذ مجوز در صورت  نیاز به صدور مجوز برای فعالیت تولیدی.
 • تنظیم وکالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز.

پس از تهیه و تجمیع مدارک فوق و ارجاع آنها به کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص به صورت مرحله به مرحله انجام می گردد. جهت ارجاع مدارک به کارشناس می توانید حضورا آنها را تحویل دهید و یا  از تلگرام یا ایمیل استفاده نمایید.

مراحل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

 1. ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها.
 2. ارائه مدارک متقاضی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری.
 3. تعیین نام اولیه در حوزه تولیدی.
 4.  تایید نهایی و یا رد نام بعد از 4 روز.
 5.  در صورت اخطارد نام بلافاصله جهت انتخاب نام جدید و رفع نقص و گرفتن تاییدیه در همان روز اقدام می گردد. سپس یک نسخه از اطلاعات از طریق اینترنت  برای کارشناس اداره ثبت ارسال می گردد.
 6. در مرحله بعد دریافت پرونده از اداره ثبت توسط کارشناس و تحویل آن به موکل به همراه برگه تایید نام جهت اخذ گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس.
 7. تحویل رسید واریز 35% سرمایه و نامه پلمپ بانک به کارشناس.
 8. ارجاع مدارک بانکی  به اداره ثبت شرکتها.
 9. در صورت نیاز به مجوز، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی به اداره ثبت تحویل داده می شود.
 10. بازبینی کارشناسی و تایید موضوع اساسنامه توسط کارشناس اداره ثبت.
 11. دفتر نویسی شرکت پس از مدت 7 روز از شروع فرآیند ثبت شرکت تولیدی.
 12. اعلام شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3 الی  5 روزبعد از دفتر نویسی.
 13. ارسال روزنامه رسمی طی 15 روز پس از آگهی تاسیس از طریق اداره پست.

 ثبت شرکت تولیدی

فرآیند ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود

 1. وجود دو نفرشریک برای ثبت شرکت تولیدی مسئولیت محدود.
 2. سرمایه ثبت شرکت حداقل  100.000 تومان
 3. تعهد به پرداخت  کل سرمایه و اقرر مدیرعامل به دریافت آن.
 4. مدت زمان تأسیس تقریباً  15 روز کاری می باشد.

پس از انجام امور فوق جهت برای روند ثبت با مسئولیت محدود مدارک زیر نیز باید تهیه و تکمیل گردد:

 1. تصویر مدارک شناسایی شرکا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی.
 2. اقرارنامه امضا شده توسط شرکا.
 3. اخذ مجوز ثبت شرکت تولیدی در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.

پس از تهیه مدارک فوق و تحویل آنها به وکیل و یا کارشناس و یا ارسال آنها  از طریق پست الکترونیک و یا تلگرام مراحل ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود به شرح زیر آغاز می گردد.

 1. نام شرکت تولیدی.
 2. موضوع فعالیت آن به طور دقیق.
 3. مقدار سرمایه اولیه جهت ثبت.
 4.  هیئت مدیره ، سمت هریک  و میزان سهم الشرکه آنها.
 5.  ثبت ابتدایی درخواست ثبت توسط کارشناس مربوطه.
 6. تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده.
 7. واریز وجه  حق الثبت و حق النام.
 8.  ارسال پرونده برای کارشناس اداره ثبت.
 9. اعلام تایید یا اخطار نقص در پرونده  توسط کارشناس اداره ثبت.
 10.  ارسال  مدارک  ثبتی شرکت مشتمل بر( شرکت نامه, اساس نامه, صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا)
 11. پرداخت هزینه حق الدرج آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت تولیدی.

شرکت تعاونی شرکتی است بین چند نفر با هدف حصول منافع مشترک. در حقیقت این افراد با مشارکت یکدیگر و برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری اقدام به تشکیل شرکت تعاونی می کنند.

معنای واژه تعاون همیاری، تشریک مساعی، کار تیمی، کمک و همکاری متقابل است. تعاونی ها برای انجام امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به ثبت می رسند.

ماده 8 قانون تجارت به طور مفصل قوانین مربوط به تعاونی های تولید را تشریح می کند. در اینجا لازم به ذکر است که در شرکتهای تعاونی تولید برخلاف شرکتهای تجاری که در آن اعضا به میزان آورده خود دارای حق رای هستند. در شرکت تعاونی هر عضو دارای یک حق رای در مجامع می باشد. حق رای افراد بر اساس سرمایه آنها محاسبه نمی گردد.