شرکت تولیدی شرکتی است که به کار تولیدی اختصاص داشته و در موضوع فعالیت آن تولید کالا ومنسوجات خاص ذکرگردد.امور ثبت شرکت تولیدی را می توان به شکل شرکت تولیدی  سهامی خاص و یا شرکت  تولیدی مسئولیت محدود به ثبت رساند و همانگونه که گفته شد در اساسنامه این نوع شرکتها فعالیت تولیدی قید می گردد.

شرایط ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

 1. حضور سه نفر سهامدار اصلی به همراه دو بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشند.
 2. سرمایه  اولیه ثبت شرکت تولیدی : معادل یا بیشتر از 000/100 تومان
 3. مدت زمان لازم جهت ثبت : حدود 30 روز کاری
 4.  واریز 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

مدارک ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

 مدارک زیر برای ثبت شرکت تولیدی در قالب سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد.

 1. کپی از مدارک شناسایی همه اعضا ( 5 نفر یا بیشتر)
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای سهامداران و بازرسین
 3.  اقرار کتبی و  امضا شده  توسط همه اعضا
 4.  اخذ مجوز در صورت  نیاز به صدور مجوز برای فعالیت تولیدی
 5. تنظیم وکالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز

پس از تهیه و تجمیع مدارک فوق وارجاع آنها به کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص به صورت مرحلهه به مرحله انجام می گردد. جهت ارجاع مدارک به کارشناس می توانید حضورا" آنها را تحویل دهید و یا  از تلگرام یا ایمیل استفاده نمایید.

 1. ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها.
 2. ارائه مدارک  متقاضی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
 3. تعیین نام اولیه برای  ثبت شرکت تولیدی.
 4.  تایید نهایی و یا رد نام بعد از 4 روز.
 5.  در صورت اخطاررد نام بلافاصله جهت انتخاب نام جدید و رفع نقص و گرفتن تاییدیه در همان روز اقدام می گردد و سپس یک نسخه از اطلاعات از طریق اینترنت  برای کارشناس اداره ثبت ارسال می گردد.
 6. در مرحله بعد  دریافت پرونده از اداره ثبت توسط کارشناس و تحویل آن به موکل به همراه برگه تایید نام جهت اخذ گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس.
 7. تحویل رسید  واریز 35% سرمایه و نامه پلمپ بانک به کارشناس.
 8. ارجاع مدارک بانکی  به اداره ثبت شرکتها.
 9. در صورت نیاز به مجوز ، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی به اداره ثبت  تحویل داده می شود.
 10. بازبینی  کارشناسی و تایید موضوع اساسنامه توسط کارشناس اداره ثبت.
 11. دفترنویسی شرکت پس از مدت 7 روز از شروع فرآیند ثبت شرکت تولیدی.
 12. اعلام شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3  الی  5 روزبعد از دفتر نویسی.
 13. ارسال  روزنامه رسمی طی  15 روز پس از آگهی تاسیس  از طریق اداره پست.

فرآیند ثبت  شرکت تولیدی با مسئولیت محدود

 1. وجود دو نفرشریک برای ثبت شرکت تولیدی مسئولیت محدود.
 2. سرمایه ثبت شرکت حداقل  100.000تومان
 3. تعهد به پرداخت  کل سرمایه و اقرر مدیرعامل به دریافت آن.
 4. مدت زمان ثبت  شرکت تولیدی تقریبا"  30 روز کاری می باشد.

پس از انجام امور فوق  جهت ثبت شرک تولیدی با مسئولیت محدود مدارک زیر نیز باید تهیه و تکمیل گردد.

 1. تصویر مدارک شناسایی  شرکا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی.
 2. ارائه نسخه  اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
 3. اقرارنامه امضا شده توسط شرکا.
 4. اخذ مجوز ثبت شرکت تولیدی  در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.

پس از تهیه مدارک فوق و تحویل آنها به وکیل و یا کارشناس و یا ارسال آنها  از طریق پست الکترونیک و یا تلگرام مراحل ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود به شرح زیر آغاز می گردد.

 ابتدا می بایست نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شده وسپس باید آنها را به کارشناس موسسه حقوقی بین الملل اطلاع دهید.

 1. نام شرکت تولیدی.
 2. موضوع فعالیت آن به طور دقیق.
 3. مقدار سرمایه اولیه جهت ثبت.
 4.  هیئت مدیره  ، سمت هریک  و میزان سهم الشرکه آنها.
 5.  ثبت ابتدایی درخواست ثبت توسط کارشناس مربوطه.
 6. تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده.
 7. واریز وجه  حق الثبت و حق النام.
 8.  ارسال پرونده برای کارشناس اداره ثبت.
 9. اعلام تایید یا اخطار نقص در پرونده  توسط کارشناس اداره ثبت.
 10.  ارسال  مدارک  ثبتی شرکت مشتمل بر( شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا)
 11. پرداخت هزینه حق الدرج آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت تولیدی.

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف "Production and consumption cooperative company"

شرکت تعاونی همکاری است بین چند نفر با هدف حصول منافع مشترک. در حقیقت این افراد با مشارکت یکدیگر و برای رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری اقدام به تشکیل شرکت تعاونی می کنند.

معنای واژه تعاون همیاری ، تشریک مساعی، کار تیمی  ، کمک و همکاری متقابل است . تعاونی ها برای انجام امور مربوط به تولیدو توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به ثبت می رسند.

ماده 8 قانون تجارت به طور مفصل قوانین مربوط به تعاونی های تولید را تشریح می کند. در اینجا لازم به ذکر است که در شرکتهای تعاونی تولید برخلاف شرکتهای تجاری که در آن اعضا به میزان آورده خود دارای حق رای هستند ، در شرکت تعاونی هر عضو دارای یک حق رای در مجامع می باشد و حق رای افراد براساس سرمایه آنها محاسبه نمی گردد.

(پروانه تولید کارگاهی ) پروانه بهره برداری

پروانه تولید کارگاهی مجوزی است که  به شخص حقیقی یا حقوقی اعطا می شود تا با استناد به آن بتواند در یک واحد کارگاهی با استفاده از نیروی انسانی ماهرو دستگاهها و ابزارکار تولید در رشته مورد نظر از توان وتخصص خود استفاده کرده و به تولید مصنوعات دستی بپردازد .بدیهی است که برای اخذ پروانه تولید یا بهره برداری تحصیلات ویا سابقه کاری و تجربه مرتبط با فعالیت تولیدی ضروری می باشد.

نکته : پروانه تولیدکارگاهی پس از تقاضای کتبی و به نام صاحب کارگاه تولیدی (کار فرما ) صادر می گردد .

مدت اعتبار پروانه تولید کارگاهی

اعتبار پروانه تولید کارگاهی از تاریخ صدور به مدت 2 سال می باشد و تمدید آن بنا به درخواست متقاضی وبا تایید کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان امکانپذیر است.

 مراحل صدور پروانه تولید یا بهره برداری 

به منظور دریافت پروانه تولید کارگاهی  مراحل زیر را طی کنید 

 1.  اخذ پرسش نامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان توسط درخواست کننده ، پاسخ به سوالات آن  و ارائه آن به واحد مربوطه .
 2. بررسی ، بازدید از محل کارگه  و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان متخصص مربوطه .
 3. صدور مجوز پس از تاییدیه  کارشناس .
 4. صدور پروانه تولید توسط معاونت صنایع دستی استان .

شرایط تمدید پروانه تولید

برای تمدید پروانه تولید کارگاهی ابتدا باید تقاضای کتبی توسط شخصی که نام او در پروانه ذکر شده انجام گردد . پس از این مرحله بازدید کارشناسی به عمل آمده و در صورت تایید پروانه تولید توسط معاونت صنایع دستی استان تمدید می گردد.

شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت پروانه تولید کارگاهی

 1. داشتن کلیه شرایط عمومی مصروحه در قانون  .
 2. محوطه کارگاهی  فعال (  با سند مالکیت  یا استیجاری ) که در حال تولید صنایع دستی یا کارگاهی  باشد و یا  براساس دریافت اعلامیه تاسیس قبلی از معاونت صنایع دستی استان احداث و آماده بهره بردار ی شده باشد .
 3. داشتن سکونت دائم در شهر یا محلی که  کارگاه در آن واقع شده است.

* منظورازکارگاه ، محلی  است ثابت که درآن صاحب کارگاه ( کارفرما ) با به کارگیری نیروی انسانی با مهارتهای متفاوت  به کار تولید یک رشته ازمصنوعات دستی مشغولیت دارد. .

 مدارک لازم برای اخذ  پروانه تولید کارگاهی

 1. اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم  شناسنامه متقاضی ( برای اشخاص حقیقی )  به همراه اصل و کپی کارت ملی .
 2. تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت، تعیین شده باشند ( برای اشخاص حقوقی ).
 3. یک قطعه عکس به ابعاد 3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با حجاب اسلامی ) و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل
 4. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال .
 5. کپی آگهی تاسیس جهت راه اندازی  کارگاه برای افرادی که آگهی تاسیس دارند.
 6. مدارک لازم مبنی برسابقه فعالیت تولیدی در رشته مورد تقاضا  ،  نشانی و کروکی محل کارگاه و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه کارگاه برای افراد متقاضی فاقد اعلامیه تاسیس .
 7. پر کردن فرم درخواست و پرسشنامه پروانه تولید کارگاهی و  امضا ء تعهد نامه مربوطه.

مدارک لازم جهت  تمدید پروانه تولید کارگاهی

 1. تحویل یک قطعه عکس به ابعاد  3 × 4 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)
 2. تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه تولید کارگاهی.
 3. ارائه  اصل پروانه تولید کارگاهی قبلی .