ثبت شرکت تعاونی، مدارک و مراحل ثبت شرکت تعاونی در سال 1403

راهنمای ثبت شرکت تعاونی
بر اساس قوانین اداره ثبت، شرکت تجاری می تواند در قالب ثبت شرکت تعاونی انجام شود و دارندگان کسب و کار را در قالب تجارت قانونی قرار دهد و با ثبت می تواند این مزیت را که دارندگان شرکت در مواردی معاف از مالیات فعالیت کنند را نصیب شرکا کنند، در این مقاله به شرح مدارک و مراحل ثبت شرکت تعاونی پرداخته شده است که برای اطلاعات شما این امکان را ایجاد کرده ایم که در صورت مطالعه متن زیر به تمامی اطلاعات در زمینه ثبت این نوع شرکت های تجاری از نوع تعاونی دست پیدا کنید برای پاسخ به سوالات ثبتی و حقوقی خود می توانید با وکلا و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

شرکت تعاونی چیست؟

شرکت تعاونی، شرکتی است که همه سرمایه و یا حداقل بیش از نیمی از سرمایه‌ آن به وسیله‌ اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، به یک شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ شرکت‌ های تعاونی نمایند؛ بدون آن که خود عضو تعاونی باشند.

ثبت شرکت تعاونی

در مواردی که دستگاه‌های دولتی در راه اندازی تعاونی، مشارکت می کنند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن انعقاد قرارداد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

تعاونی ها به دو دسته تعاونی تولید و توزیع تقسیم می گردند: تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌ هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، شهری و روستایی و مانند اینها فعالیت می‌نمایند.

‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که کالاهای مورد نیازمشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.

‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود  نیز مشغول گردند.

انواع شرکت های تعاونی

 •  شرکت های تعاونی تولید شهری .
 •  شرکت های تعاونی توزیع شهری .
 •  شرکت های تعاونی تولید روستائی .
 •  شرکت های تعاونی توزیع روستائی .
ثبت شرکت تعاونی
ثبت شرکت تعاونی

اشکال مختلف شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف و وظایفی که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند.

1.شرکت تعاونی تولیدی : شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ‚ دامداری ‚ دامپروری ‚ پرورش و صید ماهی ‚ شیلات صنعت ‚ معدن ‚ عمران شهری ‚ روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند .

2.شرکت تعاونی توزیعی: تعاونی  است که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظورکاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نماید و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ‚ مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نماید .

آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولید و توزیع می نامند. شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت نیز به دو گروه تقسیم می شود:

 • شرکت تعاونی عام

شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد. تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود و باید سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند .

 • شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان، پزشکان ، وکلای دادگستری ،اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و درنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

شرکت تعاونی چند منظوره چیست؟

شرکت تعاونی می تواند چند منظور باشد . شرکت تعاونی چند منظوره شرکتی است که برای امور تولید و توزیع و انجام سایر اموری که با اهداف تعاونی مغایرت نداشته باشد ، تشکیل شود .

شرکت های تولید و توزیع شهری ، تابع قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و شرکت تعاونی تولید و توزیع روستایی ، تابع قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 می باشند .

شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه انواع شرکت تعاونی شهری ، به صورت « نمونه اساسنامه » به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد .

برای تشکیل هر شرکت تعاونی شهری باید قبلاً از طرف وزارت خانه مزبور « موافقت نامه تشکیل » صادر گردد . شرکت تعاونی باید به ثبت داده شود . برای ثبت شرکت تعاونی ، لازم است که از طرف وزارت تعاون « مجوز ثبت » صادر شود .

شرکت تعاونی ، مانند شرکت تجارتی ، دارای شخصیت حقوقی است و دارائی آن، مجزا و مستقل از دارائی اعضاء ، می باشد . مسئولیت اعضای شرکت تعاونی شهری در برابر بدهی های شرکت را ماده 23 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد : « مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی ، محدود به میزان سهم آنان می باشد . مگر آن که در قرارداد ، ترتیب دیگری شرط شده باشد » .

سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود . نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند . از لحاظ سرمایه شرکت تعاونی شهری را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

شرکت هائی که تمام سرمایه آن به وسیله اعضاء تأمین می شود . شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ( حداقل 51 درصد ) به وسیله اعضاء تأمین گردیده و بقیه به وسیله نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می شود .

پرداخت قیمت سهام شرکت تعاونی ، ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. در هر حال موقع خرید ، حداقل یک سوم بهای آن ، باید تأدیه شود . لازم است که آورده های غیرنقدی ، تقویم و تسلیم گردد .

شرکت تعاونی شهری دارای مجامع عمومی مرکب از مجمع عمومی موسس که « اولین مجمع عمومی عادی » نامیده می شود، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

بعلاوه دارای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان است که در بدو تشکیل شرکت به وسیله « اولین مجمع عمومی عادی » و بعداً به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند ، هر شرکت تعاونی باید دارای مدیرعامل باشد ، که به وسیله هیأت مدیره تعیین می شود .

مراحل ثبت شرکت تعاونی چند منظوره

قوانین مرتبط با نحوه ثبت شرکت های تعاونی و توضیحاتی در خصوص چگونگی نحوه ثبت شرکت های تعاونی جهت مطالعه شما عزیزان توسط کارشناسان مجتمع ثبت بین الملل با برند تجاری ثبت بین الملل در نظر گرفته شده است.

در ضمن در ثبت بین الملل کلیه فرآیند نحوه ثبت شرکت های تعاونی و ثبت انواع شرکتها و همچنین ثبت برند و علامت تجاری در کرج و تهران با کمترین هزینه و زمان به صورت کاملا تخصصی و با ارائه راهکارهای حقوقی صورت میپذیرد.

در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر71 ماده 50 تبصره شامل شرکتهای تعاونی، اتحادیه تعاون، اتاق تعاون، وزارت تعاون در 13/06/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 24/06/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است طبق ماده 71 قوانین و مقررات مغایر با قانون مزبور ملغی گردیده است.

به نظر می رسد موادی که در قانون نحوه ثبت شرکت های تعاونی تولید و مصرف مصوب 1311 وشرکت های تعاونی مصوب 16/03/13500 با اصلاحات بعدی در قانون جدید به سکوت برگزار شده و مغایرتی هم نداشته باشد به قوت خود باقی است. 

 1. عقد قرارداد ثبت شرکت تعاونی با ثبت شرکت بین الملل.
 2. جمع آوری  مدارک لازم.
 3. انتخاب نام برای شرکت و ثبت نام شرکت.
 4.  امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز توسط متقاضی.
 5. روند مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها.

مدارک جهت ثبت شرکت تعاونی

 • اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی که در اولین مجمع عمومی عادی در 4 رونوشت ارائه گردد.
 • مجوز از اداره تعاون اخذ و ارائه گردد.
 • در 3 رونوشت دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ارائه گردد.
 • صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 رونوشت ارائه گردد.
 • رسید پرداخت سرمایه شرکت مطابق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 رونوشت ارائه گردد.
 • فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان ارائه گردد.
 • فهرست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 رونوشت ارائه گردد.
 • صورتجلسه نخستین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز ارائه گردد.
 • فهرست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل ارائه گردد.

اولین هیأت مدیره‌ انتخاب شده در شرکت تعاونی، مسئولیت دارد که پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات اداری لازم نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام نماید.

لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌  تأسیس شرکت، باید برابر با یا بیشتراز ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی هنگامی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ آن پرداخت و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

ویژگی های شرکت تعاونی

 • قائم به ذات و متکی به اعضاء است نه به سرمایه .
 • هرعضو یک رای دارد (برخلاف سایر شرکتها میزان سهام هر شخص مشخص کننده میزان رای او نیست).
 • برخورداری از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی ها .
 • تساوی کلیه اعضاء در برخورداری از حقوق و وظایف یکسان علیرغم تفاوت در میزان سهام .
 • تقسیم مازاد درآمد بین اعضاء در صورت وجود سود خالص سالانه .
 • تخصیص سهام به نام اعضاء و غیر قابل انتقال بودن آن به اعضاء و غیر اعضاء با تصویب هیئت مدیره.
 • سنخیت و همفکری ‚ عامل مشترک و پیشرفت کار .
 • حذف واسطه های غیر ضروری در کسب و تجارت و رقابت با صاحبان این گونه مشاغل کاذب .
 • جلوگیری از بهره کشی و استثمار افراد .

انواع رشته های کاری شرکت تعاونی در ایرانکشاورزی – صنعتی – معدنی – خدماتی – مسکن – فرش دستباف – تامین کننده نیاز تولید کنندگان – تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار – حمل و نقل – تولیدی_توزیعی – تامین نیاز صنوف خدماتی – مصرف آموزشگاهی – عمرانی.

 

مراحل تاسیس شرکت تعاونی

شرایط عضویت در شرکت‌های تعاونی

تعداد اعضا تعاونی حداقل 7 نفر می باشد و شرایط قانونی زیر برای عضویت در شرکتهای تعاونی لازم است :

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 • نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر.
 • خرید حداقل سهام در اساسنامه.
 • درخواست کتبی برای عضویت در تعاونی.
 • دادن تعهد برای رعایت مقررات تعاونی.
 • عدم عضویت در شرکتهای تعاونی مشابه.

دوم : هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید، دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهید. در جلسه از بین خودتان حداقل سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.

ویژگی شرکت های تعاونی

 • عضویت اختیاری و آزادانه.
 • کنترل دموکراتیک توسط اعضاء.
 • شراکت مالی اقتصادی اعضاء.
 • مطابقت با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی.
 • از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.
 • شخصیت مستقل تعاونی وعدم وابستگی.
 • آموزش، حرفه آموزی و آگاه سازی.
 • همکاری تعاونی ها با یکدیگر.
 • تعاونی باید موجب رشد و توسعه اقتصادی  و آبادانی کشور گردد.
 • مایه زیان جامعه نشود.

مجامع عمومی در شرکت تعاونی

مجمع عمومی در نحوه ثبت شرکت های تعاونی بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد که به صورت مجمع عمومی یا مجمع فوق العاده از اعضای شرکت تعاونی یا نمایندگان دستگاه ها ، شرکت های عمومی فوق العاده از اعضای شرکت های دولتی، بانک ها ، شورای اسلامی و سازمان های دولتی که در تعاون مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند تشکیل می شود.

به موجب تبصره 2 ماده مذکور انحلال ، ادغام یا تغیر موادی از اساسنامه موکول به موافقت مراجع مذکور است. در حقوق تجارت ایران ادغام شرکت ها فقط در نحوه ثبت شرکت های تعاونی پذیرفته شده است.

هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای یک رای در مجمع عمومی می باشد ( قسمت اول ماده 300) بر خلاف شرکت های سهامی که هر سهم دارای یک رای می باشد.(تبصره ماده 75 ل.ا.ق.ت).

اساسنامه : به موجب تبصره 3 ماده 32 (ق.ب.ت)اساسنامه در ثبت شرکت تعاونی با حداقل 3/2 اعضای اولین‌ مجمع عادی به تصویب می رسد.این تبصره برخلاف ماده 92 شرکت های سهامی می باشد که به موجب ماده اخیر در مجمع عمومی موسس با 3/22 اعضای حاضر در جلسه به تصویب می رسد.

مجمع عمومی عادی در شرکت تعاونی مجمع عمومی عادی به موجب ماده 33 و34 (ق.ب.ت)سالی یک مرتبه پس از پایان سال مالی یک بار برای انتخاب مدیران و بازرسان و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشات آنان و سایر موارد مندرج در ماده 34(ق.ب.ت)تشکیل می شود .در بند 4ماده 34 قانون گذار افزایش و یا کاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی عادی گذاشته است. 

مجمع عمومی فوق العاده در ثبت شرکت های تعاونی مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر در مواد اساسنامه و یا عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می شود به نظر می رسد عزل و یا استعفای هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. باید وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده نحوه ثبت شرکت های تعاونی با مقررات مجامع شرکت های سهامی هماهنگ گردد که از نظر مقایسه مواد قانون و آموزش مفید خواهد بود.

ثبت شرکت های تعاونی

مراحل تاسیس شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

موسسین شرکت تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت ثبت شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدف های تاسیس شرکت تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت مورد نظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

مدارکی که هیات موسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید:

 • تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی.
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.
 • برگ عدم سوء پیشینه.

کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معاف خواهند بود.

اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

هیات موسس پس از اخذ موافقت نامه تشکیل باید اقدامات زیر را مبذول دارد:

 1. دریافت جواز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در دست تأسیس.
 2. تدوین اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی.
 3.  افتتاح حساب بانکی به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می‌گردد. این حساب باید حساب جاری و به نام شرکت باشد.
 4. 4. دعوت از افراد دارای اهلیت برای  عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از چارچوب طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب مفتوح و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء و بیاننحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی .
 5.  بازبینی شرایط داوطلبان و قبولی  واجدین شرایط جهت عضویت در شرکت تعاونی و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی .
 6. 6. بررسی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم و تقویم نمودن آن.
 7.  نشر آگهی دعوت نخستین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز  از تاریخ چاپ آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.
 8.  ثبت نام کاندیداهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی.
 9.  ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از  اداره تعاون جهت حضور ناظر در نخستین جلسه مجمع عمومی عادی.
 10.  سایر اقدامات مربوط به برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیات رئیس مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) عبارتند از: اخذ برگه  ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل لیست نام حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از 7 نفر (رئیس ،نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.

داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر طبق آیین نامه  انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی ها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس ارائه نمایند.
کارکنان دولت نمی توانند تصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونی های خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، در کارکنان بازنشسته این ممنوعیت را ندارند.

هیات مؤسس هنگام تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی، برگه  ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را  با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.

در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند نماینده تام الاختیار خود را به شکل کتبی برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو ( در تعاونیهای بزرگ دو عضو ) را بر عهده داشته باشد.

هئیت مدیره شرکت تعاونی در نخستین جلسه خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب  نموده  و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا مراتب قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.

اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت شرکت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مرتبط در اداره تعاون خواهند بود.
هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء تنظیم کند و به اداره تعاون تحویل دهد.

مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره تعاون به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود. اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس شرکت تعاونی اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدامات پس از تشکیل شرکت تعاونی بعهده اداره تعاون خواهد بود.

 • دعوتنامه برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی .
 •  صورتجلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی .
 • صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای كه این هیئت ، رئیس ، نائب رئیس ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را مشخص كرده است ) .
 • نام افرادی كه برای انجام امور مالی شركت تعاونی دارای امضای مجاز هستند .( صاحبین امضا)
 •  اساسنامه شرکت تعاونی كه بوسیله مجمع عمومی عادی مورد تصویب قرار گرفته است .
 • لیست اسم  و اعضایی كه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شركت داشته اند .
 •  لیست اسامی و مشخصات اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل شركت تعاونی .
 • برگ رسید صندوق تعاون یا بانک كه نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای ثبت شركت تعاونی به حساب بانک یا صندوق تادیه شده است .
 • موافقت نامه وزارت تعاون (صادره ازاداره كل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) كه برای تشكیل تعاونی صادر شده است .
 • وزارت تعاون پس از بازبینی و تائید مدارک فوق اجازه ثبت شركت تعاونی را صادر می كند.

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی چند منظوره

اولین صورت جلسه هیات مدیره جهت ثبت شرکت تعاونیاتحادیه تعاونی …………….(در شرف تاسیس)

جلسه هیات مدیره شرکت / اتحادیه تعاونی ……………..( در شرف تاسیس) در ساعت ……………….. روز …………….. مورخ ………………. با حضور……………………… در محل ……………..تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ نمود:
1-آقای/ خانم…………….به سمت رئیس و آقای/خانم…………….به سمت نایب رئیس و آقای/ خانم………………..به سمت منشی هیأت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارند.
2-آقای /خانم………….نام پدر………….دارای شماره شناسنامه……………..صادره از………………به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارد.
3-کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و اوراق بهدار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره (با ذکر سمت)…………..به اتفاق آقای/خانم…………….مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای/خانم…………(با ذکر سمت) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
4-هیأت مدیره به آقای /خانم…………….با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیأت مدیره امضاء نماید.
نام و نام خانوادگی  و امضاء اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل.
ردیف         نام و نام خانوادگی                 نام پدر                          شماره شناسنامه
تاریخ تولد                      تعداد رأی                              امضاء قبولی
………………………………………………………………………………………………………………………………..
به سمت اعضاء علی البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و
ردیف         نام و نام خانوادگی                 نام پدر                          شماره شناسنامه
تاریخ تولد                      تعداد رأی                              امضاء قبولی
………………………………………………………………………………………………………………………………..
به سمت بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاونی و
ردیف         نام و نام خانوادگی                 نام پدر                          شماره شناسنامه
تاریخ تولد                      تعداد رأی                              امضاء قبولی
……………………………………………………………………………………………………………………………….
به سمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
4-روزنامه………………..برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید.
5-مجمع عمومی عادی به هیأت مدیره یا حق توکیل به غیر مأموریت و وکالت می دهد.حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء                                   نام و نام خانوادگی و امضاء
نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس مجمع                          نایب رئیس مجمع                                 منشی مجمع
نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

فرم تاسیس شرکت تعاونی

اتحادیه تعاونی………..(در شرف تأسیس)

اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی………….(در شرف تأسیس) طبق دعوتنامه مورخ………………در ساعت………..روز……………….مورخ………………با حضور………………..نفر…………………..از داوطلبان عضویت در محل……………………………….تشکیل گردید.پس از اعلام رسمیت جلسه به وسیله آقای/خانم……………رئیس سنی،؛بدواً نسبت به انتخاب هیأت رئیسه جلسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای/خانم………………….انتخاب شدند آنگاه دستور جلسه برابر دعوت نامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1-گزارش هیأت مؤسس در مورد آورده های غیرنقدی و هزینه های انجام یافته قرائت و به شرح ذیل به تصویب رسید………..
2-اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در…………….ماده و………………تبصره با رأی…………..نفر موافق به تصویب رسید وذیل کلیه صفحات آن توسط هیأت رئیسه مجمع امضاء گردید.
3-نسبت به انتخاب……………..نفر اعضاء اصلی هیأت مدیره و………………..نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی به عمل آمد،که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:
ردیف                                     نام و نام خانوادگی                                                     نام پدر                     شماره شناسنامه                  تاریخ تولد                      تعداد رأی
امضاء قبولی
1-
2-
3-
4-
5-
به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره

جهت ثبت انواع شرکت های تعاونی و تشکیل شرکت تعاونی میتوانید کلیه مراحل تاسیس و ثبت شرکت تعاونی در تمام نقاط ایران را به ثبت بین الملل واگزار نمایید. برای دریافت فرم گزارش بازرس شرکت تعاونی و انجام کلیه مراحل موافقت اصولی و اخذ مجوز ار اداره تعاون و مراحل اجرایی در اداره ثبت شرکت های کرج و تهران با کمترین هزینه و زمان صورت می پذیرد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها