شرکت تعاونی چیست؟

شرکت تعاونی، شرکتی است که همه سرمایه و یا حداقل بیش از نیمی از سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که  خود عضو  تعاونی باشند.

ثبت شرکت تعاونی

در مواردی که دستگاه‌های دولتی درراه اندازی تعاونی، مشارکت می کنند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن انعقاد قرارداد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

تعاونی ها به دودسته تعاونی تولید و توزیع تقسیم می گردند: تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، ‌عمران شهری و روستایی و مانند اینها فعالیت می‌نمایند.

‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که کالاهای مورد نیازمشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند. ‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود  نیز مشغول گردند.

مدارک  مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

 1. اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی که در اولین مجمع عمومی عادی در 4 رونوشت ارائه گردد.
 2. مجوز از اداره تعاون اخذ و ارائه گردد.
 3. در 3 رونوشت دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ارائه گردد.
 4. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 رونوشت ارائه گردد.
 5. رسید پرداخت سرمایه شرکت مطابق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 رونوشت ارائه گردد.
 6. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان ارائه گردد.
 7. فهرست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 رونوشت ارائه گردد.
 8. صورتجلسه نخستین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز ارائه گردد.
 9. فهرست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل ارائه گردد.

اولین هیأت مدیره‌ی انتخاب شده در شرکت تعاونی، مسئولیت دارد که پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات اداری لازم نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌  تأسیس شرکت، باید برابر با یا بیشتراز ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی هنگامی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن پرداخت و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

 1.  عقد قرارداد ثبت شرکت تعاونی با ثبت شرکت بین الملل.
 2. جمع آوری  مدارک لازم.
 3.  انتخاب نام برای شرکت و ثبت نام شرکت.
 4. امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز توسط متقاضی.
 5. روند مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها.

تعاون چیست؟

تعاون ‚ تجسم  عینی وعملی آمال  و ارزش های جهانی بشر مثل آزادی  ‚ برابری ‚ اتحاد ‚ عدالت ‚ انصاف ‚ و در نهایت موفقیت اعضاء در دستیابی به اهداف مشترک است که با استفاده از روش های نوین کار گروهی و جمعی  ‚ تحقق می یابد .

تصمیم به تشکیل تعاونی ‚ به عنوان یکی از راهکارهای مطمئن در ایجاد بستری مناسب به منظورخلق  گروه و تیم هایی که با هدف رفع نیازهای مشترک اعضاء از جمله مباحث اقتصادی ‚ اشتغال ‚ نیازهای فرهنگی و اجتماعی تشکیل می شوند ‚ یک روش و رویکرد پسندیده و ارزشمند است . بهره گیری از توانمندی های فکری و مادی دیگران و ایجاد شرایط لازم درجهت تشریک مساعی ‚ مشارکت در تصمیم گیری ها و بهره مندی ازمنافع مشترک درکار و فکر از جدیدترین شیوه های مناسب مدیریتی و اعتقادات اجتماعی است که با اعتقادات دینی ما نیز عجین و همسان است .

با این حال همواره مشکلات عدیده ای پیش روی متقاضیان تشکیل تعاونی وجود داشته است که از جمله آنها عدم دسترسی به اطلاعات لازم ‚ موثر وکاربردی از مراحل مختلف تشکیل تعاونی و نحوه انجام فرآیندآن بوده است . در این رابطه ترویج تعاون همواره سعی داشته است تا با ارائه روش ها و راهنمایی های مناسب در این مسیر گام بردارد .

اگر شما تصمیم دارید با کمک دوستان ‚ همکاران ‚ همکلاسی ها و آشنایان خود یک شرکت تعاونی تشکیل دهید ، با بهره گیری از راهنمایی های این مجموعه و بهره مندی از مشورت کارشناسان ثبت شرکت بین الملل و کسب راهنمائیهای لازم فعالیت خود را آغاز نموده و یک تعاونی موفق داشته باشید .

چگونه می توانیم شرکت تعاونی ایجاد کنیم ؟

انواع شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف و وظایفی که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند.

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

1.شرکت تعاونی تولیدی 

شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ‚ دامداری ‚ دامپروری ‚ پرورش و صید ماهی ‚ شیلات صنعت ‚ معدن ‚ عمران شهری ‚ روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند .

2.شرکت تعاونی توزیعی

تعاونی  است که نیاز مشاغل تولیدی و یامصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظورکاهش هزینه ها وقیمت ها تامین می نماید ودر امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ‚ مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نماید .

آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولید و توزیع می نامند. شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت نیز به دو گروه تقسیم می شود:

1.شرکت تعاونی عام

شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد.تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود و باید سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند .

2. شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان، پزشکان ، وکلای دادگستری ،اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و درنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

چند اصل ازاصول تعاون

 1. عضویت اختیاری و آزادانه.
 2. کنترل دموکراتیک توسط اعضاء.
 3. شراکت مالی اقتصادی اعضاء.
 4.  مطابقت با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی.
 5. از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.
 6. شخصیت مستقل تعاونی وعدم وابستگی.
 7. آموزش ‚ حرفه آموزی وآگاه سازی.
 8. همکاری تعاونی ها بایکدیگر.
 9.  تعاونی باید موجب رشد و توسعه اقتصادی  و آبادانی کشور گردد.
 10. مایه زیان جامعه نشود..

ویژگی شرکت تعاونی

قائم به ذات و متکی به اعضاء است نه به سرمایه .

هرعضو یک رای دارد (برخلاف سایر شرکتها میزان سهام هر شخص مشخص کننده میزان رای او نیست).

برخورداری از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی ها .

تساوی کلیه اعضاء در برخورداری از حقوق و وظایف یکسان علیرغم تفاوت در میزان سهام .

تقسیم مازاد درآمد بین اعضاء در صورت وجود سود خالص سالانه .

تخصیص سهام به نام اعضاء و غیر قابل انتقال بودن آن به اعضاء و غیر اعضاء با تصویب هیئت مدیره.

سنخیت و همفکری ‚ عامل مشترک و پیشرفت کار .

حذف واسطه های غیر ضروری در کسب و تجارت و رقابت با صاحبان این گونه مشاغل کاذب .

جلوگیری از بهره کشی و استثمار افراد .

انواع رشته های کاری  شرکت تعاونی در ایران :

کشاورزی - صنعتی - معدنی - خدماتی - مسکن - فرش دستباف - تامین کننده نیاز تولید کنندگان - تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار - حمل و نقل - تولیدی_توزیعی - تامین نیاز صنوف خدماتی - مصرف آموزشگاهی – عمرانی.

شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی 

تعداد اعضا تعاونی  حداقل 7 نفر  می باشد و شرایط قانونی زیر برای عضویت در شرکتهای تعاونی لازم است :

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 2. نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر.
 3. خرید حداقل سهام در اساسنامه.
 4. درخواست کتبی برای عضو یت در تعاونی.
 5.  دادن تعهد برای رعایت مقررات تعاونی.
 6.  عدم عضویت در شرکتهای تعاونی مشابه.

دوم : هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهید. در جلسه از بین خودتان حداقل سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.

وظایف مجمع عمومی موسس

 1. تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی: هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاونی وهمینطور توجیه فنی ‚ اقتصادی ومالی را باید بنویسد ، تعداد و مشخصات همه داوطلبان عضو یت در تعاونی ها را تنظیم می کند . نحوه تامین سرمایه و امکانات لازم برای شروع فعالیتهای شرکت تعاونی مشخص می کند میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید .
 2. دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند .
 3. برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی.

مراحل تاسیس شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

موسسین شرکت تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت ثبت شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تاسیس شرکت تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

مدارکی که هیات موسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید:

 1. تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی.
 2. گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.
 3.  برگ عدم سوء پیشینه.

کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معاف خواهند بود.

اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

هیات موسس پس از اخذ موافقتنامه تشکیل باید اقدامات زیر را مبذول دارد:

 1.  دریافت جواز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در دست تأسیس .
 2. تدوین اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی.
 3.  افتتاح حساب بانکی به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می‌گردد. این حساب باید حساب جاری و به نام شرکت باشد.
 4. دعوت از افراد دارای اهلیت برای  عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از چارچوب طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب مفتوح و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء و بیاننحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی .
 5.  بازبینی شرایط داوطلبان و قبولی  واجدین شرایط جهت عضویت در شرکت تعاونی و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی .
 6. بررسی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم و تقویم نمودن آن.
 7. نشر آگهی دعوت نخستین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز  از تاریخ چاپ آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.
 8.  ثبت نام کاندیداهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی.
 9.  ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از  اداره تعاون جهت حضور ناظر در نخستین جلسه مجمع عمومی عادی.
 10. سایر اقدامات مربوط به برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیات رئیس مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) عبارتند از:  اخذ برگه  ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل لیست  نام حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از 7 نفر (رئیس ،نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.

داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر طبق آیین نامه  انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس ارائه نمایند.

کارکنان دولت نمیتوانند تصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، درکارکنان بازنشسته این ممنوعیت را ندارند.

هیات مؤسس هنگام تشکیل نخستین  مجمع عمومی عادی، برگه  ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را  با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.

در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند  نماینده تام الاختیار خود را به شکل کتبی برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو ( در تعاونیهای بزرگ دو عضو ) را بر عهده داشته باشد.

هئیت مدیره شرکت تعاونی در نخستین جلسه خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب  نموده  و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا مراتب قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.

اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت شرکت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مرتبط در اداره تعاون خواهند بود.

هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء تنظیم کند و به اداره تعاون تحویل دهد.

مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره تعاون به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود. اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس شرکت تعاونی اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدامات پس از تشکیل شرکت تعاونی بعهده اداره تعاون خواهد بود.

در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» حتما" باید انجام گردد.

هیئت مدیره باید از هر كدام از مدارک زیررا طی سه نسخه تهیه كند :

 1. دعوتنامه برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی .
 2.  صورتجلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی .
 3. صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای كه این هیئت ، رئیس ، نائب رئیس ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را مشخص كرده است ) .
 4.  نام افرادی كه برای انجام امور مالی شركت تعاونی دارای امضای مجاز هستند .( صاحبین امضا)
 5.  اساسنامه شرکت تعاونی كه بوسیله مجمع عمومی عادی مورد تصویب قرار گرفته است .
 6.  لیست اسم  و اعضایی كه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شركت داشته اند .
 7. لیست اسامی و مشخصات اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل شركت تعاونی .
 8. برگ رسید صندوق تعاون یا بانک كه نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای ثبت شركت تعاونی به حساب بانک یا صندوق تادیه شده است .
 9.  موافقت نامه وزارت تعاون (صادره ازاداره كل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) كه برای تشكیل تعاونی صادر شده است .
 10.  وزارت تعاون پس از بازبینی و تائید مدارک فوق اجازه ثبت شركت تعاونی را صادر می كند .

کلیات ثبت شرکت های تعاونی

الف –کلیات ثبت شرکت های تعاونی

ماده 1:شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:جهت ثبت شرکت تعاونی مطالب ذیل را به دقت مطالعه نمایید

الف)ثبت شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی ،دامداری،دامپروری،پرورش و صید ماهی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری و روستایی و عشایری نظایر اینها فعالیت می نماید.

ب)ثبت شرکت تعاونی توزیع:شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا،مسکن،خدمات و سایر نیازمندی های اعضاء فعالیت می نماید.

تبصره :در شرکت تعاونی ،تعدد موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.

ماده2:شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند.

الف)ثبت شرکت تعاونی عام:شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و مؤسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.

ب)ثبت شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصرا برای گروهی خاص از قبیل:کارگران،کارمندان،کشاورزان،دانشجویان،ایثارگران ،زنان،مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد،بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

تبصره1:در تابلوها و سربرگ های شرکت ها ی تعاونی ذکر عنوان "تعاونی"ضروری است و باید به طور خوانا قید شود.

تبصره2:برای واحد های صنفی شهرستان ها و برا ی هرواحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی د رهر موضوع فعالیت تشکیل می شود.

تبصره 3:ثبت شرکت های تعاونی با بیش از 500عضو و اتحادیه هایی که تعداد اعضای تعاونی های عضو آنها مجموعأ بیش از 2000 عضو باشد،"تعاونی بزرگ"محسوب می شوند.

ماده3:تعداد اعضای شرکت های تعاونی براساس طرح پیشنهادی و با نظر اداره کل تعاون استان به گونه ای تعیین می شود که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی قابل قبول باشد،ولی در صورت تعداد اعضاء نباید از 7نفر کمتر باشد.

تبصره1:حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت شرکت در شرکت های تعاونی عام 500 عضو خواهد بود.

تبصره2: حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت شرکت در شرکت های تعاونی اشتغال زا که به منظور ایجاد اشتغال برای اعضاء تشکیل می شود،معادل فرصت های شغلی پیش بینی شده در طرح پیشنهادی خواهد بود.ترکیب تخصص و مهارت اعضاء باید به گونه ای باشد که اجرای طرح را با استفاده از نیروی کاری و مهارت اعضاء میسر نماید.

تبصره3:حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت شرکت در شرکت های تعاونی مصرف 250 نفر خواهد بود.

تبصره4:حداکثر تعداد اعضاء جهت ثبت شرکت در شرکت های تعاونی مسکن 500 نفر خواهد بود،که با خروج هر عضو،ورود عضو جدید تا سقف 500 نفر بلامانع است.

ماده4:حداقل سرمایه اولیه جهت ثبت شرکت در شرکت های تعاونی عام و خاص به ترتیب 000/000/100ریال و 000/000/10ریال تعیین می گردد.بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

تبصره1:حداقل ارزش اسمی هر سهم در تعاونی های عام یکصد هزار ریال و در تعاونی های خاص سیصد هزار ریال تعیین می گردد.در تعاونی مسکن حداقل ارزش اسمی هر سهم شش میلیون ریال خواهد بود.

تبصره2:اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بیشتر باشد تأدیه نمایند.

ماده5:تعداد سهم اعضاء در شرکت های تعاونی مساوی است مگر مجمع عمومی عادی تعاونی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند،در این صورت برای شرکت هایی که منبعد تشکیل می شوند،حداکثر میزان سهم هر عضو در شرکت های تعونی با اعضای کمتر از 20نفر تا 15درصد و برای بالاتر از آن تا 7درصد کل سهام تعیین می گردد.

ماده6:اتحادیه تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی های داوطلب و با حداقل 7عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل می شوند.

تبصره1:شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی می توانند نسبت به تشکیل اتحادیه مرکزی اقدام نمایند.

تبصره2:هر شرکت تعاونی می تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی،استانی و یا مرکزی باشد،در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه،برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.

تبصره3:تشکیل اتحادیه مرکزی با مجوز وزارت تعاون خواهد بود.

تبصره4:اعضای هیأت مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونی های عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیأت بازرسی اتحادیه از نمایندگان تعاونی های عضو و یا سایرین تعیین می شوند.

 

ب-مراحل تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی ها

1-برای تشکیل تعاونی،هیأت مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی،نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی،دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می نماید.

تبصره:مؤسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان تعیین می کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

2-هیأت مؤسس در طرح پیشنهادی،ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح،تعداد و مشخصات داوطلبان،قید میزان سهم لازم التأدیه هر عضو،سوابق و مهارت های آنان در رشته فعالیت موردنظر،نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب های تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام الاختیار به اداره کل اداره تعاون ارائه می نماید.

تبصره1:مدارکی که هیأت مؤسس بایستی ارائه نماید.

1-تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی؛2-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت؛3-برگ عدم سوءپیشینه

تبصره2:کرکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کار گزینی از بند 2 و 3 معافند.

3-اداره کل یا اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیأت مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه و فرم های موردنیاز را در اختیار نماینده هیأت مؤسس قرار خواهد داد.

4-هیأت مؤسس پس از اخذ موافقت نامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد:

الف-دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط(در صورت نیاز به مجوز فعالیت) بله نام اعضای هیأت مؤسس تعاونی در شرف تأسیس

ب-تدوین اساسنامه پیشنهادی ثبت شرکت تعاونی

 

ج-افتتاح حساب به نام "تعاونی در شرف تأسیس" در صندوق تعاون

د-دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلامخلاصه ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی،شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت،شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هریک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهی های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

ه-بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازمک التاأدیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی.

و-ارزیابی آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و موردنیاز طرح باشد،توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم.

ز-انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل 15 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع.

ح-ثبت نام نامزدهای تصدی سمت های هیأت مدیره و بازرسی و بررسی شرایط احراز کسانی که ظرف مهلت مقرر مدارک خود را تحویل داده اند ( با توجه به دستورالعمل چگونگی احراز صلاحیت کاندیداها،مصوب انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها)

ط-ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل /اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه  مجمع عمومی عادی

ی-سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین  مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیأت رئیسه مجمع ( رئیس،منشی و دو ناظر)از قبیل اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضا آنان که باید تحویل هیأت رئیسه شود.

تبصره:در شرکت های تعاونی بزرگ،اعضای هیأت رئیسه مرکب از 7نفر (رئیس،نائب رئیس،منشی و چهار ناظر)خواهد بود.

5-در مورد شرکت های تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأیید وزارت تعاون می باشد.

6-داوطلبان عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی تعاونی ها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک زیر را حداکثر5روز پس از صدور دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به هیأت مؤسس تحویل نمایند:

الف-تقاضای عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی

ب-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج-برگ عدم سوءپیشینه

د-آخرین مدرک تحصیلی و گواهی سوابق تجربی یا آموزشی که دلالت بر توانائی داوطلب بر اداره تعاونی باشد.

تبصره1:اشخاصی که نتوانند تا یک روز قبل از اخذ رأی،گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارائه نمایند از نامزدی سمت های یاد شده منصرف تلقی می شوند.

تبصره2:هیأت مؤسس می تواند در صورت وجود مدارک مستند دائربر عدم صلاحیت داوطلبان (بند5ماده38قانون بخش تعاونی)از اداره کل تعاون استعلام و اداره کل تعاون نیز از مراجع ذیربط استعلام و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

تبصره3:در مواردی که هر یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسی،نمایده شخص حقوقی باشد وی باید شرایط احراز مذکر را داشته باشد.

7-کارکنان دولت نمی توانند تصدی هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت های تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونی های خاص کارکنان ادارات و سازمان های دولتی که در آن شاغل باشند،کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی شوند.

8-هیأت مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،ورقه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع (رئیس،منشی و دو ناظر)برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می دهد.

تبصره:در صورت امکان حضور هر یک از اعضاء،عضو می تواند وکیل یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید.در هر حال یک نفر نمی تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو (درتعاونی های بزرگ 2عضو) را عهده دار باشد.

9-با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی،ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضاء هیات رئیسه می رید بدیهی است تصویب اساسناممه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عادی خواهد بود .

تبصره:اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومیعادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند.می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس گیرند. در این صورت هیات مدیره بلافاصله پس از بت تعاونی مکلف به باز پرداخت وجه وارزی سهام آنان خواهد بود.

10-پس از انتخاب هیات مدیره ريال وظیفه هیات موسس به پایان رسیده و هیات رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورت جلسه ، کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به آنان رسیده است به هیات مدیره تحویل می دهد.

11-هیات مدیره در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس ، منشی ، مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل یا با حق توکیل به غیر وکالت میدهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد

تبصره1:مدیرعامل باید حائز شرایط ماده 38 قانون خش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند 6 این دستورالعمل را تحویل هیات مدیره نماید.

تبصره2: در صورتی که هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت 2 روز باید مراتب را کتبا به اداره کل / اداره تعاون اعلام نماید.اداره کل / اداره تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوطه ظرف 3 روز به موضوع رسیدگی و نتیجه را برای اجرای اعلام نماید.

12-اعضای هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان و مدیرعامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره های آموزشی مربوطه خواهند بود.

13-جهت تکمیل پرونده ، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل ، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضای تنظیم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل می گردد.

14-مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره کل / اداره تعاون به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود اداره کل / اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدو آگهی تتاسیس ، نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود در حال نظارت ، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدانمات پس از تاسیس تعاونی به عهده اداره کل / اداره تعاون خواهد بود

جهت ثبت انواع شرکت های تعاونی و تشکیل شرکت تعاونی میتوانید کلیه مراحل تاسیس و ثبت شرکت تعاونی در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران را به ثبت شرکت بین الملل واگزار نمایید

 • دعوتنامه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی .اولین مجمع عمومی عادی

اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی .............(در شرف تاسیس) در ساعت........ روز .......مورخ ............ در محل ............... برگزار می شود از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن ورقه ورودبه جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند ضمنا داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا بازرسی موظفند تا 5 روز پس از صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی ، مدارک مربوطه را به هیات موسس تحویل نمایند.

دستور جلسه:

1-گزارش هیات موسس در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها

2- بررسی و تصویب اساسنامه

3-انتخاب اعضای اصلی و علی البذل هیات مدیره وفق اساسنامه تصویبی

4-انتخاب بازرسان اصل و علی البدل وفق اساسنامه تصویبی

5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های تعاونی

6-دادن ماموریت به اعضای هیات مدیره جهت ثبت تعاونی

نماینده هیأت مؤسس – نام و نام خانوادگی

 • اولین صورت جلسه هیات مدیره جهت ثبت شرکت تعاونی

اتحادیه تعاونی ................(در شرف تاسیس)

جلسه هیات مدیره شرکت / اتحادیه تعاونی .................( در شرف تاسیس) در ساعت .................... روز ................. مورخ ................... با حضور........................... در محل .................تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ نمود:

1-آقای/ خانم................به سمت رئیس و آقای/خانم................به سمت نایب رئیس و آقای/ خانم....................به سمت منشی هیأت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارند.

2-آقای /خانم.............نام پدر.............دارای شماره شناسنامه.................صادره از..................به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارد.

3-کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و اوراق بهدار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره (با ذکر سمت)..............به اتفاق آقای/خانم................مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای/خانم............(با ذکر سمت) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

4-هیأت مدیره به آقای /خانم................با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیأت مدیره امضاء نماید.

نام و نام خانوادگی  و امضاء اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل.

ردیف         نام و نام خانوادگی                 نام پدر                          شماره شناسنامه

تاریخ تولد                      تعداد رأی                              امضاء قبولی

..................................................................................................................................................

به سمت اعضاء علی البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و

ردیف         نام و نام خانوادگی                 نام پدر                          شماره شناسنامه

تاریخ تولد                      تعداد رأی                              امضاء قبولی

..................................................................................................................................................

به سمت بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاونی و

ردیف         نام و نام خانوادگی                 نام پدر                          شماره شناسنامه

تاریخ تولد                      تعداد رأی                              امضاء قبولی

.................................................................................................................................................

به سمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

4-روزنامه....................برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید.

5-مجمع عمومی عادی به هیأت مدیره یا حق توکیل به غیر مأموریت و وکالت می دهد.حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء                                   نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء

 رئیس مجمع                          نایب رئیس مجمع                                 منشی مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:

..................................................................................................................................................

 • .صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی جهت ثبت شرکت تعاونی

اتحادیه تعاونی...........(در شرف تأسیس)

اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی.............(در شرف تأسیس) طبق دعوتنامه مورخ..................در ساعت...........روز...................مورخ..................با حضور....................نفر.......................از داوطلبان عضویت در محل.....................................تشکیل گردید.پس از اعلام رسمیت جلسه به وسیله آقای/خانم...............رئیس سنی،؛بدواً نسبت به انتخاب هیأت رئیسه جلسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای/خانم......................انتخاب شدند آنگاه دستور جلسه برابر دعوت نامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1-گزارش هیأت مؤسس در مورد آورده های غیرنقدی و هزینه های انجام یافته قرائت و به شرح ذیل به تصویب رسید...........

2-اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در................ماده و..................تبصره با رأی..............نفر موافق به تصویب رسید وذیل کلیه صفحات آن توسط هیأت رئیسه مجمع امضاء گردید.

3-نسبت به انتخاب.................نفر اعضاء اصلی هیأت مدیره و....................نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی به عمل آمد،که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:

ردیف                                     نام و نام خانوادگی                                                     نام پدر                     شماره شناسنامه                  تاریخ تولد                      تعداد رأی

امضاء قبولی

1-

2-

3-

4-

5-

به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره

جهت ثبت انواع شرکت های تعاونی و تشکیل شرکت تعاونی میتوانید کلیه مراحل تاسیس و ثبت شرکت تعاونی در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران را به ثبت شرکت بین الملل واگزار نمایید.در ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل موافقت اصولی و اخذ مجوز ار اداره تعاون و مراحل اجرایی در اداره ثبت شرکت های کرج و تهران با کمترین هزینه و زمان صورت میپذیرد.