شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود  که با نام بخصوص برای فعالیت تجارتی بین دو یا چند نفر به شکل  تضامنی منعقد می‌شود و تفاوت این شرکت با شرکت مسئولیت محدود در این است که اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد٬ هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند اما در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا محدود به سرمایه آنها در شرکت است. بعد از شرکت‌ با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص، بیشترین درخواست ثبت مربوط به  شرکت تضامنی  می باشد.  منظور از عنوان تضامنی اشاره به ضامن یا ضمانت است  که به معنای این است که هریک از شرکا ضمانت پرداخت بدهی های شرکت را برعهده دارند.

به طور معمول افراد علاقه ای به ثبت شرکت تضامنی ندارند چرا که مسئولیت زیادی به همراه دارد ، مگر در شرایطی که قانونگذار بنا برنوع فعالیت ،آنها را اجبار به  ثبت شرکت تضامنی کند.  به عنوان مثال : جهت تاسیس صرافی مرجع اعطای مجوز یعنی بانک مرکزی ثبت شرکت تضامنی برای افتتاح صرافی را ملزم می کند.

جهت مطالعه بیشتر در زمینه انواع شرکتهای تجاری به مقاله ثبت شرکت مراجعه نمایید.

سایر موارد حقوقی در مورد شركت تضامني

همانطور که گفتیم پس از شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود بیشترین تقاضا متعلق به ثبت شرکت تضامنی است. شرکت تضامنی شرکت شخص است زیرا شخصیت شرکا در آن بسیار مهم است. نص قانون اینگونه شرکت تضامنی را تعریف می کند : شرکت تضامنی قراردادی است که بین دو تا چند نفر با هدف انجام امورتجارتی برگزار می شود و در صورت عدم کفایت دارایی شرکت برای پرداخت دیون و بدهی ها هريك از شركا به تنهايي مسئول پرداخت تمام قروض شركت مي باشند و اگر شركا قراري بر خلاف مورد فوق بين خود مقرر نموده باشند . اين قرار در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.ذکر نام یکی از شرکا بلافاصله پس از اسم شرکت الزامی است به علاوه عبارات « و شرکا» و « برادران»  و «همکاران »نیز باید آورده شود. برای ثبت شرکت تضامنی تمام سهم الشرکه نقدی وغیرنقدی باید پرداخت و تسلیم شود .تقسیم سود و زیان پس از ثبت شرکت تضامنی بر اساس میزان سهم الشرکه انجام می گرددو  مدیر در زمان  ثبت شرکت تضامنی می تواند از بین یا خارج از شرکا انتخاب گردد مسئولیت وی در مقابل شرکا مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل خود می باشد . واگذاری سهم الشرکه درشرکت تضامنی منوط به توافق همه شرکا می باشد و این به دلیل اهمیت شخص شرکا در ثبت شرکت تضامنی است.

بستانکاران شرکت تضامنی می توانند طلب خود را از یک یا چند نفر یا همه شرکا مطالبه کنند. و هیچ یک از شرکا نمی توانند بر این اساس که بدهی شرکت از سهم الشرکه آنها بیشتر است از زیر بار پرداخت قروض شانه خالی کنند. و در صورت پرداخت ديون شركت توسط یکی از شركا اين شخص حق دارد به نسبت سهم الشركه به ساير شركا مراجعه نمايد و اگردراساسنامه ترتيب ديگري براي پرداخت ديون مقرر شده باشد در روابط فيمابين شركا آن امر مجري خواهد بود.

انتخاب اسم هنگام ثبت شرکت تضامنی

به هنگام ثبت شرکت در نام شرکت تضامنی باید عنوان “شرکت تضامنی” به همراه حداقل  اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که  در نام شرکت اسم تمام شرکا آورده نشده باشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارت‌هایی از قبیل “و شرکا” یا “و برادران” قید شود مثلا" «شرکت تضامنی چگینی وشرکا»

میزان سرمایه  حداقل و مقدار سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی  مانند شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود برابر با یک میلیون ریال می‌باشد.

ثبت شرکت تضامنی زمانی رسمیت پیدا می کند  که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه  غیر نقدی نیز زیر نظر تمام شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد. درثبت شرکت تضامنی تقسیم سود براساس سهم مشارکت شرکا می‌باشد، اما شرکا می‌توانند برای تقسیم سود طور دیگری تصمیم گیری نمایند.

شرایط شرکاء، هیئت مدیره و بازرسین در ثبت شرکت تضامنی

•       در ثبت شرکت تضامنی حضور دونفر شریک که حتما" یکی از آنها بالای 18 سال تمام سن دارد الزامی است.

•       عضو شرکت تضامنی اگر کمتر از 18 سال سن داشته باشد ، تنها شریک محسوب می شود و نمی تواند عضو هیات مدیره باشد.

•       شرکت تضامنی حداقل دارای یک مدیر بوده و حداکثری برای تعداد مدیران در این شرکت در نظر گرفته نشده است. البته بهتر است جهت سهولت تصمیم گیری تعداد هیات مدیره فرد باشد.

•       اعضاء هیئت‌مدیره باید اقرار نمایند که کارمند دولت نیستند.

•       اعضاء هیئت‌مدیره نباید دارای سابقه کیفری و جزایی باشند و اصطلاحا" عدم سوء پیشینه آنها احراز گردد.

•       اعضاء هیئت‌مدیره در ثبت شرکت تضامنی برای مدت نامحدود در این سمت تصدی دارند و یا با توافق شرکاء برای مدت مشخصی تعیین سمت می گردند.

•       انتخاب بازرس یا بازرسین در هنگام ثبت شرکت تضامنی کاملا اختیاریست!

مراحل ثبت شركت تضامنی

 جهت  تاسیس شركت تضامنی تدوین شركتنامه كه به صورت اوراق چاپی در سامانه اداره ثبت شركتها موجود می باشد لازم است .در  این شركتنامه مواردی که در پی می آید  باید حتما مکتوب گردد : نام ، نوع موضوع شركت و مركز اصلی ونشانی كامل همچنین اسامی شركا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت و آدرس آنها .

به هنگام ثبت شرکت تضامنی علاوه بر سهم الشرکه نقدی سهم الشرکه غیرنقدی نیز تسلیم شده و سپس  اساسنامه شرکت  كه در واقع دستور کارشركت می باشد تدوین شده و توسط موسسین امضا می گردد.

تعریف شركت تضامنی  و شرایط  حقوقی شركای شرکت تضامنی

شركت تضامنی شركتی است كه تحت نام  ویژه  برای  انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشكیل می شود .  منظور ازمسئولیت تضامنی این است که. شركای شركت تضامنی در برابر تعهدات شركت متضامنا و بطور نامحدود مسئولیت دارند. هر گونه توافق بین شركا جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث كان لم یكن می باشد.

می توان اینگونه برداشت کرد که  این واقعیت که شرکت تضامنی شرکت شخص است و نه شرکت سرمایه ، سبب شده تا  سهم الشركه هر یك از شركا اصولا غیر قابل انتقال باشد مگر با رضایت همه شركا .همانطور که ذکر شد ذکر نام تمام شرکا و یا یکی از آنها به همراه عناوین « و برادران » ،« و شرکا» الزامی می باشد.

اداره شركت تضامنی

 • اول - نحوه انتخاب و عزل مدیر

پس از ثبت شركت تضامنی ، این شرکت توسط حداقل یك مدیر كه شركا از میان خود انتخاب می نمایند اداره می شود مدیر مزبور ممكن است غیر از شركا بوده و از خارج  از آنها انتخاب شود .در صورتی كه مدیران از بین شركا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه با اجماع آرا  سایر شركا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریك با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اكثریت شركا معزول می شود .

در صورتی كه برکناری  مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شركت خواهد داشت.

مدیر یا مدیران مندرج در شركتنامه قابل عزل نمی باشند و نمی توانند استعفا دهند مگر با توافق تمامی شركای شركت تضامنی.

در صورتی كه مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذكور اقدام  شود.

اگر مدیر یا مدیران در شركتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق را برکنار کنند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

 • دوم – حدود  اختیارات مدیر

مدیر شركت تضامنی برای اینكه بتواند شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد  و پایبند سازد باید به نام شركت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریك شركت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

1- تا جبران ضررهای وارده به شركت تقسیم سود ممنوع می باشد .

2- محدودیت قائل شدن برای عملیات تجارتی

 • سوم - مسئولیت مدنی مدیر شركت تضامنی

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شركت از مقررات عقد وكاكت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شركا تابع اصول كلی حقوق مدنی كه در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی كه قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

مسئولیت شركای تضامنی در مقابل طلبكاران شركت

شركای شركت تضامنی در قبال كلیه طلبکاران که مطالبات خود را از شركت مطالبه می کنند مسئولیت تضامنی دارند. حال اگر دارائی شركت برای  ادای دیون بستانكاران کافی نباشد،  اشخاص اخیر حق دارند به شركای شركت تضامنی جهت وصول مابقی مطالبات خود منفردا و یا جمعا" مراجعه نمایند. هیچیك از شركا نمی توانند با استناد به اینكه میزان قروض شركت از میزان سهم او در شركت تجاوز می نماید از تادیه قروض شركت اجتناب کند  فقط در روابط بین شركا مسئولیت هر یك از آنها در تادیه قروض شركت به نسبت سرمایه ای خواهد بود كه در شركت گذاشته اند. آن هم در صورتی كه در شركت نامه ترتیب دیگری مقرر نشده باشد .

منافع درشركت تضامنی به نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری پیش بینی کرده  باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت به شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود.

مسئولیت شركا در مقابل بستانکار  شخصی خود

طلبكاران شخصی شركا حق ندارند كه طلب خود را از دارائی شركت تامین و یا وصول نمایند. اما  شرکا می توانند وباید  نسبت به میزان سهم مشارکت خود در شرکت   (شریك تضامنی شركت) از منافع شركت یا سهامی كه ممكن  است در صورت انحلال شركت عاید آنها  جهت پرداخت طلب طلبکاران شخصی خود استفاده کنند و این طلبکاران نیز  در این مورد حق دارند که هر گونه  اقدام قانونی كه مقتضی باشد به عمل آورند. طلبكاران شخصی شركا در صورتی كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی شریک شرکت تضامنی  وصول كنند و سهم مدیون ( شریک شرکت ) از منافع شركت برای تادیه طلب آنها تکافو نکند  می توانند انحلال شركت را تقاضا نمایند.

تقسیم سود

منافع درشركت تضامنی به نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع سود به شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود.

انحلال شركت تضامنی

زمانی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد ویا  وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد و بالاخره در صورت ورشكستگی ، شركت تضامنی منحل می گردد موارد دیگری كه باعث انحلال شركت می شوند عبارتند از :

اجماع نظر همه  شركا ،صدور حكم انحلال از دادگاه، تقاضای فسخ از طرف یكی از شركا، ورشكستگی یكی از شركا و در خاتمه فوت یا محجوریت یكی از آنها .

الف - نتایج انحلال

 • اول - ثبت و اعلام انحلال

انحلال شركت تضامنی باید طبق قوانین تجارت و بدین شرح صورت پذیرد:

شركا شركت تضامنی مكلفند كه انحلال خود را با ارائه مدارك تعیین شده  ابتدا  در اداره ثبت شركتها به ثبت برسانند و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت انحلال آن را به هزینه خود شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیر الانتشار مركز اصلی شركت منتشر نمایند.

 • دوم - تصفیه شركت تضامنی

پس از انحلال شركت تضامنی باید  امورمربوط به  تصفیه  حسابها و بدهی ها  انجام شود. در بعضی كشورها شركت پس از انحلال و در حال  تصفیه می تواند با شركت دیگر ادغام شده ویا نوع خود را تغییر دهد . بدین ترتیب تصفیه صورت نمی گیرد. در قانون تجارت ایران تبدیل شركت تضامنی به شركت سهامی (اعم از عام و خاص) فقط در زمان بقا شركت پیش بینی شده است  و نه بعد از انحلال آن.ولی با اصلاح ماده 135  قوانین  مربوط به شرکت تضامنی شركا می توانند پس از پرداخت طلب طلبكاران حتی در زمان انحلال شركت و در طول مدت تصفیه شركت تضامنی را به شركت سهامی عام و خاص تبدیل نماید.

مدیر یا مدیران تصفیه دارائی شركت منحله را نقد و مطالبات شركت را نیز وصول می نمایند. همچنین دیون شركت را پرداخته و در آخر دارائی باقیمانده شركت را بین شركا تقسیم می كنند.

 • سوم - انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه

امر تصفیه درشركت تضامنی با مدیر یامدیران شركت می باشد مگر آنكه شركای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند. در صورت عدم توافق سایر شركا با اشخاص تعیین شده دادگاه عمومی اشخاصی را برای امر تصفیه تعیین خواهد كرد. اسامی مدیرانی كه غیر از مدیران شركت باشند باید در اداره ثبت شركتها در تهران و دردایره ثبت شركتها در شهرستانها به ثبت و آگهی برسد.

 • چهارم- وظایف مدیر یا مدیران تصفیه

مدیر تصفیه پس از انحلال شرکت تضامنی موظف به انجام امور تصفیه می باشد . یکی از این امور  خاتمه دادن به كارهای جاری شركت و اجرا نمودن تعهدات شركت می باشد که در صورت نیاز  وی می تواند برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی نیز بنماید. از جمله كارهای دیگر مدیر تصفیه وصول مطالبات شركت تضامنی و تقسیم دارائی شركت می باشد .آن قسمت از دارائی شركت كه در مدت تصفیه مورد نیاز نمی باشد بطور موقت بین شركا تقسیم می شود. مدیر یا مدیر عامل تصفیه حساب شركا را نسبت به هم وسهم هر یك از شركا را از نفع و ضرر تعیین می نماید.  این تصفیه پس از وصول طلبها و بدهی ها به اداره  دارایی، بیمه، کارمندان و اشخاص ثالث می باشد. در صورت اختلاف نظر در موردتقسیم اموال  بین شركا حل مساله با دادگاه ذیصلاح می باشد.

در قانون تجارت ایران تبدیل شركت تضامنی به شركت سهامی (اعم از عام و خاص) فقط در زمان حیات شركت پیش بینی شده است و ظاهرا چنین تبدیلی پس از انحلال امكانپذیر نمی باشد ولی با اصلاح ماده 135 مذكور شركا می توانند پس از پرداخت طلب طلبكاران حتی در زمان انحلال شركت و در طول مدت تصفیه شركت تضامنی را به شركت سهامی عام و خاص تبدیل نماید

ب - مرور زمان

دفاتر هر شركتی كه انحلال آن ثت شده است  با نظر مدیریت ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال بایگانی خواهد شد . ضمنا مدت مرور زمان در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث علیه شركا یا وراث آنها راجع به معاملات شركت در صورتی كه شركا یا وراث قانونا مسئول باشند 5 سال است و مبدا مرور زمان از روزی است كه انحلال شركت تضامنی یا استعفا شریك یا اخراج او از شركت در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی آگهی شود. چنانچه طلب پس از ثبت و آگهی مزبور قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود كه طلبكار حق مطالبه پیدا كرده باشد.

شركای شركت تضامنی در مدت 5 سال از تاریخ جاری شدن مرور زمان هر كدام منفردا و یا به صورت تضامنی ( جمیعا")در مورد تعهدات شركت درمقابل اشخاص ثالث مسئول می باشند.

مبدا مرور زمان از تاریخ ثبت انحلال شركت یا كناره گیری شریك یا اخراج او از شركت در اداره ثبت و اعلان در مجله رسمی شروع می شود.

شرایط ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی  برای آن دسته از فعالیت‌های تجاری بسیار  مفید است که صاحبان آن می‌خواهند اعتماد دیگران را به خود جلب کنند،مانند  انواع صرافی ها . به طور کلی در شرکت تضامنی حداقل ۲۲ نفر حضور دارند که این شرکت را تشکیل می‌دهند و پذیرفته‌اند که مسئولیت تضامنی داشته باشند. بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام بدهی های آن تکافو نکند، هریک از شرکا مسئولیت  پرداخت تمام قروض شرکت  را عهده دار می شود.

برای تشکیل این شرکت دو کار اصلی تنظیم شرکت‌نامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها لازم است. اما خوب است بدانید که در کنار این دو مرحله مهم، باید موضوعات  دیگری  را هم هنگام ثبت شرکت تضامنی مدنظر قرار دهید  که در ذیل توجه شما را به آنها جلب می کنیم.

 •  ثبت شرکت تضامنی : ثبت شرکتی با حداقل دو شریک

برای تشکیل شرکت تضامنی باید حداقل دو نفر اعلام حضور کنند. شرکای این شرکت لازم است عاقل، بالغ و به سن قانونی رسیده باشند؛ اما تاجر بودن آنان لازم نیست. علاوه بر اشخاص حقیقی که من و شما هستیم، اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های دیگر هم می‌توانند به عنوان شریک یک شرکت تضامنی تلقی شوند.

 • سرمایه نقدی در اولویت

سرمایه شرکت تضامنی هم می‌تواند وجه نقد و هم غیرنقد باشد؛ البته توصیه می‌شود که سرمایه نقدی باشد؛ زیرا در این صورت تشریفات اداری آن و به طور کلی اداره سرمایه آسانتر خواهد بود و با پرداخت سرمایه شرکت، کار تاسیس  آن انجام می‌شود. اگر آورده‌ یکی از شرکا، غیرنقدی باشد این سرمایه باید تسلیم و معادل ریالی آن ارزیابی  شود. کار تقویم آورده‌های غیرنقدی (مشخص کردن میزان نقدی آورده غیرنقدی اعم از اموال منقول و غیر منقول ) را خود شرکا برعهده دارند و  باید نتیجه را در شرکت‌نامه قید کنند. پس از توافق بر تقویم، شرکا حق تغییر و اصلاح آن را ندارند. تقویم تشریفات خاصی ندارد و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی‌شود البته اگر تقویم آورده غیرنقدی نادرست به عمل آمده باشد بعدا شرکا را دچار مشکلاتی خواهد کرد.

در مقابل، سرمایه نقدی حتما باید به‌وسیله پول پرداخت شود و پرداخت توسط سفته یا چک پرداخت تلقی نمی‌شود و اگر مدیران شرکت به جای وجه نقد، اسناد تجاری را قبول یا تسلیم کنند، کلاهبردار تلقی خواهند شد. برخلاف شرکت‌های سهامی در شرکت‌های تضامنی قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت تعیین نکرده است.

 • شیوه های  تدوین  اساسنامه هنگام ثبت شرکت تضامنی

اساسنامه در زمان تاسیس شرکت، توسط موسسان شرکت تنظیم می‌شود؛ البته تنظیم آن با وجود تصریح در قانون تجارت، ضروری  به‌نظر نمی‌رسد. اساسنامه را می‌توان دستور العمل اداره شرکت یا آیین نامه داخلی آن دانست.

 • ثبت شرکت تضامنی ، گام اساسی

گام بعدی برای راه‌اندازی شرکت تضامنی ثبت آن است. تهیه اساسنامه برای شرکت تضامنی لازم نیست؛ اما ثبت آن الزامی است و در صورتی که این شرکت به ثبت نرسد انحلال شرکت به درخواست دادستان و پرداخت جریمه توسط مدیران محقق خواهد شد.

یکی از موارد الزامی دیگر، انتشار خلاصه شرکت‌نامه در یکی از روزنامه‌های رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خود شرکت است و در صورتی که شرکت شعبه‌هایی در شهرستان‌ها، هم‌زمان با تشکیل شرکت دایر کند، محل شعب مزبور در آگهی‌های یادشده و در روزنامه‌های محلی نیز باید قید ‌شود.

در قانون تجارت در مورد طرز تنظیم شرکت‌نامه تصریحی نشده ، اما اداره ثبت شرکت‌ها برای حل این مشکل و کمک به متقاضیان، نمونه‌هایی را به صورت چاپی تنظیم کرده است که موسسان شرکت‌ها موظفند برای ثبت شرکت نکاتی را که در آن قید شده تعیین کنند.

 • مندرجات شرکت‌نامه

در صورتی که قصد دارید شرکت‌نامه یک شرکت تضامنی را تهیه کنید به این موارد که اقل موضوعاتی است که باید در این سند بیان شود توجه داشته باشید:

۱- نام شرکت: منظور از نام شرکت، نامی است که شرکا برای شرکت تعیین می‌کنند. در اسم شرکت تضامنی، باید حداقل نام یکی از شرکا ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت در برگیرنده اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شرکت عباراتی از قبیل و شرکا یا و برادران نوشته شود. در صورتی که شریکی از شرکت خارج شود، نام او باید از نام  شرکت حذف شود.

۲- نوع و موضوع شرکت: در عنوان شرکت تضامنی و قبل از نام شرکت عبارت شرکت تضامنی باید منعکس شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامنی است. از موارد دیگری که باید در شرکت‌نامه آورده شود، موضوع شرکت است. اهمیت ذکر موضوع به این دلیل است که شخص حقوقی تنها درباره موضوعاتی می‌تواند فعالیت کند که در شرکت‌نامه ذکر شده باشد.

۳- مرکز اصلی شرکت: یکی از موضوعات دیگری که باید در شرکتنامه منعکس شود مرکز اصلی شرکت است. تعیین مرکز اصلی شرکت در شرکت‌نامه، برای تعیین اقامتگاه شرکت ضروری است. البته ممکن است فعالیت شرکت در نقاط مختلف انجام شود ؛ بنابراین همه شعب  شرکت باید قید شود؛ ولی در هر حال، شرکت تنها دارای یک اقامتگاه است.

۴- نام شرکا: شرکا در شرکت تضامنی دارای اهمیت ویژه و منحصر به فردی هستند. در شرکت‌نامه، نام همه این شریکان با ذکر خصوصیات هویتی باید قید شود تا به آسانی بتوان به آنان دسترسی پیدا کرد. در نمونه شرکت‌نامه که اداره ثبت شرکت‌ها تهیه کرده، قید شده است که باید نام شرکا، با قید مندرجات شناسنامه و محل سکونت، نوشته شود و معمولا هویت صاحبان شناسنامه توسط همین اداره احراز می‌شود.

۵- ابتدای تشکیل شرکت و مدت آن: در شرکت‌نامه معمولا ابتدای تشکیل شرکت یعنی روزی که شرکا با یکدیگر توافق می‌کنند که شرکت را تاسیس کنند، نوشته می‌شود. این تاریخ غیر از تاریخ ثبت شرکت است. (این قرارداد باید به‌صورت مکتوب باشد و با امضای تمام شرکا رسمیت یابد)

۶- سرمایه شرکت: سرمایه شرکت  تضامنی همان طور که ذکر شد  ممکن است وجه نقد یا  اموال غیرمنقول باشد. شرکت تضامنی زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و آورده غیرنقدی ارزیابی  و تسلیم شده باشد. برای ثبت شرکت تضامنی لازم است نوشته‌ای که به امضای مدیر یا مدیران شرکت رسیده و حاکی از پرداخت تمام آورده نقدی و تقویم  سرمایه غیرنقدی باشد، به مرجع ثبت تسلیم شود.

در شرکت‌نامه باید میزان سهم‌الشرکه ذ یا سرمایه هریک از شرکا بیان شود چون این میزان در روابط شرکا با یکدیگر از لحاظ مسئولیت و تقسیم سود و زیان اهمیت زیادی دارد. البته میزان سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی در برابر اشخاص ثالث و دیگران تاثیری ندارد و هر یک از شرکا در مقابل طلبکاران شرکت، برای تأدیه کلیه دیون آن مسئول هستند. این ویژگی منحصر به  فرد برای این نوع شرکت است و آن را تبدیل به یک قالب خاص و ویژه برای فعالیت‌های تجاری می‌کند.

۷- مدیران: شریکان شرکت معمولا یک نفر را به عنوان مدیر شرکت  از بین خود تعیین می‌کنند؛ البته لزومی ندارد تنها یک نفر مدیر باشد و این مسئولیت را می توان بین افراد به عنوان اعضای هیات مدیره تقسیم نمود. مدیر شرکت تضامنی ممکن است از شرکای شرکت یا از افراد خارج از شرکت انتخاب شود.

علاوه بر مواردی که بیان کردیم شرکای شرکت می‌توانند هر شرط دیگری را که مغایر با  قانون نباشد، در شرکت‌نامه بیاورند ؛ برای مثال می‌توانند شرط کنند که همه شرکا بر شرکت نظارت داشته باشند. در شرکت‌های تضامنی سود و زیان به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود؛ ولی شرکای شرکت می‌توانند برای تقسیم سود راه‌های دیگری هم در شرکتنامه  مشخص  کنند. علاوه بر این ممکن است در شرکت‌نامه موارد انحلال شرکت را نیز منعکس و برای آن تصمیم‌گیری کنند.

اساسنامه شرکت تضامنی

ماده 1

نام شرکت: شرکت تضامنی

ماده 2

نوع شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 3

موضوع شرکت:

ماده 4

مرکز اصلی شرکت:

تبصره: هیأت مدیره می توانند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده 5

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6

سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ..........................ريال که تماماً به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیر نقدی که معادل مبلغ ...........................................ريال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.

ماده 8

سهم الشرکه شرکاء:

ماده 9

مدیران شرکت: اداره امور شرکت به عهده .....................................نفر خواهد بود و مدت مدیریت

 آنان ............................سال است.

تبصره 1- اولین مدیران شرکت عبارتند از :

تبصره 2- کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اواق بهادار اعم از چک، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیر عامل و ی نفر دیگر از مدیران متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ماده 10

مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران ب تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.

ماده 11

اختیارات مدیران: مدیران شرکت متفقاً نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص

می توانند در تام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً، استخدام کارمند و اخراج آن، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها، استقراض یا رهن و بدون رهن، تعیین اعتبار ، وام دادن، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکتها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها وام مؤسسات، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.

ماده 12

انتقال سهم الشرکه: هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء.

ماده 13

تغییر اساسنامه: هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه، تغیییر نام شرکت، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هرگونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکاء امکان پذیر است.

ماده 14

سال مالی: سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع بکار آن (تاریخ ثبت شرکت) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یاید.

ماده 15

ترتیب تقسیم سود شرکت: از کلیه درآمد شرکت ابتداً تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.

تبصره: وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.

ماده 16

حق الزحمه مدیران : مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور نمایند.

ماده 17

مجامع عمومی شرکاء اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هریک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هریک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.

ماده 18

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد.

الف- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیأت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم انتخاب بازرس

ماده 19

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه

ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 133 قانون تجارت

د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده 20

تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 160 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 21

در صورت فوت با محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.

ماده 22

انحلال شرکت: شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.

ماده 23

اختلاف بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.

ماده 24

در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 25

این اساسنامه در..........................ماده و ......................تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید

نام و نام خانوادگی         فرزند                    شماره شناسنامه                صادره از                          امضاء

ثبت شرکت تضامنی توسط موسسه بین الملل

در موسسه حقوقی بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

بخش اول:تعریف شرکت و وضعیت حقوقی شرکاء

شرکت تضامنی در ماده (116 ق.ت) به شرح زیر تعریف شده است : (شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسوولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء ، مسئوول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود).

ماده 117قانون مزبور مقرر می دارد : (در اسم شرکت تضامنی بایدعبارت شرکت تضامنی و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکاء که ذکر شده است عبارتی از قبیل : (و شرکاء) یا (و برادران) قید گردد) با مطالعه دو ماده فوق ملاحظه می شود که :

-شرکت تضامنی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که ممکن است نام کلیه شرکاء به دنباله نام شرکت اضافه شود مانند شرکت تضامنی احمد و حسن و تقی که در این شرکت سه نفر به طور تضامنی شریک می باشند و یا اینکه فقط اسم یکی از شرکاء قید گردیده ، کلمه (و شرکاء) را به آن اضافه نمود مانند :شرکت تضامنی احمد و (شرکاء) (مستفاد از ماده 117 ق.ت) حال اگر سه شریک مذکور با هم بادر باشند نوشته می شود شرکت تضامنی احمد و برادران در صورتی که پدر و پسران باشند شرکت تضامنی احمد و پسران قید می گردد.

-شرکاء شرکت تضامنی در برابر تعهدات شرکت متضامنا" و به طور نا محدود مسوولیت دارند. به عبارتی دیگر طلبکاران می توانند علاوه بر دارائی شرکت به دارائی شرکت به دارائی شخصی شرکاء نیز تحت شرایطی ، به طور انفرادی و جمعی جهت وصول طلبخود مراجعه نمایند.توضیح آن که از نظر روابط حقوقی شرکاء با یکدیگر ، شریکی که بیش از سهم الشرکه خود بابت طلب بستانکار پرداخت نموده حق دارد برابر قسمت اخیر ماده(124 ق.ت) و ماده(575 ق.م) به شرکاء دیگر مراجعه کند.

-قانونگذار هر گونه توافقی را بین شرکاء در ترتیب مقرر برای مسوولیت تضامنی جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به آنان کان لم یکن دانسته است است هر چند که تراضی در روابط و مناسبات فی مابین شرکاء دارای اعتبار خواهد بود.

-خصوصیت شخصی بودن قرارداد شرکت تضامنی موجب شده که سهم الشرکه هر یک از شرکاء اصولا غیر قابل انتقالا باشد.به این اصل دو استثناء وارد شده است:

 • در طول حیات شرکاء شریک می تواند فقط با رضایت کلیه شرکاء سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد (ماده 123 ق.ت) و شریک جدید به نوبه خود متضامنا" با سایر شرکاء قبلی مسوول دیونی خواهد بود که شرکت قبل از وروداو داشته است اعم از آن که در اسم شرکت تغییری حاصل شده یا نشده باشد.هر تصمیمی که بین شرکاء برخلاف قاعده مزبور اتخاذ گردد باطل می باشد(ماده 125 ق.ت) بدین ترتیب با عنایت به مواد فوق اساسنامه شرکت نمی تواند تغییری در اتفاق آراء پیش بینی شده در قانون داده و یا شریک جدید را در قبال قروض قبلی شرکت بری الذمه بداند.
 • پس از فوت یکی از شرکاء سهم الشرکه شریک متوفی قهرا" به ورثه انتقال پیدا میکند ولی بقای شرکت با رضایت سایر شرکاء و قائم مقام قانونی متوفی تحت شرایط مندرج در ماده 139 امکان پذیر است.

در موسسه حقوقی بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

کلمات کلیدی ثبت شرکت های تضامنی در کرج  کرج ثبت شرکت تضامنی  ایران ثبت شرکت تضامنی استان البرز ثبت شرکت تضامنی

بخش دوم: مسوولیت شرکاء تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت

شرکاء شرکت تضامنی با عنایت به قسمت اول ماده (116ق.ت) مسوولیت تضامنی دارند و کلیه بستانکاران مطالبلت خود را از شرکت مطالبه می نمایند.حال اگر دارایی شرکت تکافوی ادای دیون بستانکاران را نکرد ، اشخاص اخیر حق دارند به شرکاء شرکت تضامنی جهت وصول مابقی مطالبات خود منفردا" و یا مجتمعا" مراجعه نمایند. در اینجا قانونگذار مفهوم شخصیت حقوقی شرکت را مدنظر داشته است زیرا ماده(124 ق.ت) مقرر می دارد : (مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند.....)

قسمت دوم ماده مذکور روابط بین شرکاء را در تادیه قروض شرکت بیان نموده و مقرر می دارد: (... در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند با استناد به این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد.فقط در روابط بین شرکاء مسوولیت هر یک ار آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد).

ملاحظه می شود که مسوولیت شرکاء در شرکت تضامنی ، نامحدود و تضامنی است به عبارت دیگر به طلبکاران شرکت حق می دهد که در صورت عدم وصول مطالبات خود از شرکت تضامنی ، به فرد فردشرکاء و یا به تمام آنها برای وصول مراجعه و آنها را تحت تعقیب قرار بدهند. در تایید این مطلب ماده (403 ق.ت) مقرر می دارد : (در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا قوانین یا موافق قرادادهای خصوصی ، ضمانت تضامنی باشد ،طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا" رجوع کرده و یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصل طلب خود برای تمام یا بقیه طلب ، به دیگری رجوع نماید)

بدین ترتیب در شرکت تاضمنی ، بر خلاف ماده 698 قانون مدنی ، ذمه ضامن ضم ذمه مضمون عنه میشود.ضمنا" مرور زمان مسوولیت شرکاء شرکت تضامنی در دعوای اشخاص ثالث علیه آنان یا وراث مربوطه راجع به معاملات شرکت ، 5 سال می باشد(ماده 219 ق.ت).

بخش سوم: مسوولیت شرکاء در مقابل طلبکاران شخصی خود

 ماده (129 ق.ت) مقرر می دارد که : طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند که طلب خود را از دارایی شرکت تامین و یا وصول نمایند. اما می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود (شریک تضامنی شرکت)، از منافع شرکت یا سهمی که ممکن است در صورت انحلال شرکت عاید مدیون مزبور گردد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.منظور از اقدام قانونی ، تامین طلب از منافع و عواید مدیون مزبور و یا برداشت از سهمیه او پس از انحلال شرکت است ، النهایه طلبکار می تواند به تجویز قسمت دوم ماده مذکور نسبت به مطالبه طلب خود اقدام و در صورت عدم وصول ، انحلال شرکت را از دادگاه ذیصلاح تقاضا نماید.

قسمت دوم ماده(129ق.ت) در این مورد اضافه میکند: (... طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانستهباشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون طلب کنند و سهم مدیون از منافع شرکت برای تادیه طلب آنها کافی نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند(اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر این که حداقل 6 ماده قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشد، در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند، مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند)

ملاحظه می شود که قانونگذار برای ثبات خاطر طلبکار شخصی شرکاء شرکت و حفظ اعتبار شرکت تضامنی ، به طلبکار تجوی نموده که اگر از دارای شخصی شریک شرکت تضامنی و سهم مدیون از منافع شرکت ، طلب خود را وصول نکرد می تواند تقاضای انحلال شرکت مذکور را بنماید.اما برای ادامه حیات شرکت تجارتی ، به سایر شرکاء حق داده که تا صدور حکن نهایی انحلال ، با تادیه طلب طلبکار تا حد دارائی شریک مدیون و یا با جلب رضایت طلبکار از انحلال شرکت جلوگیری کنند.در مورد تهاتر دیون ، ماده (130 ق.ت) مقرر می دارد: (نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به نماید معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت)

ماده مزبور چند مورد را به شرح زیر می نماید:

-مدیون شرکت حق ندارد در مقابل طلبی که از یکی از شرکاء شرکت مزبور دارد استناد به تهاتر نماید.

در توضیح این مطلب یادآوری می شود که ماده (295 ق.م) به تهاتر قهری اشاره نموده ومقرر می دارد : (تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد.بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند)

آنچه مسلم است تهاتر قهری مندرج در ماده مذکور در مورد دین مدیون شرکت تضامنی به شرکت در مقابل طلب وی از یکی از شرکاء به علت نص صریح قسمت اول ماده (130ق.ت) امکان پذیر نخواهد بود.

-شریک شرکت نیزنمی تواند در مقابل کسی که به شرکت مدیون بده ولی از شریک مزبور طلب شخصی دارد استناد به تهاتر کند.

ملاحظه می شود که منفک و مجزا بدن دارائی شخص حقوقی (شرکت تضامنی )از اشخاص حقیقی (شرکاء شرکت )مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است.بدین ترتیب طلبکاران شرکت فقط حق دارند در درجه اول برای وصول مطالبات خود به دارائی شرکت مراجعه نمایند.در تایید این نظریه ،قسمت اول ماده (124 ق.ت) مقرر می دارد: (مادام که شرکت ها تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید.) قانون گذار برای تثبیت موقعیت طلبکاران شرکت در ماده (126 ق.ت) دارایی شرکت را وثیقه طلب آنان قرار داده و مقرر می دارد : در صورتی شرکت تضامنی منحل شود شرکاء تا موقعی که دیون شرکت پرداخت نشده ، حقی به دارایی آن نخواهند داشت.

اصل قاعده تضامن در قسمت دوم ماده(124 ق.ت) بیان شده است به عبارت دیگر اگر دارایی شرکت تکافوی پرداخت طلب طلبکاران خود را نکرد ، طلبکاران مذکور می توانند برای وصول بقیه لب خود به فرد فرد شرکاء یا به همه آنها مراجعه نمایند

-قانونگذار در قسمت اخیر ماده (130 ق.ت) ، تهاتر دیون طلبکار شخصی یکی از شرکاء را پس از انحلال شرکت به دلیل از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت و تعلق دارایی آن به شرکاء تجویز نموده است.

برابر ماده(128 ق.ت) : (ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد)

در ماده مذکور نیز قانون گذار اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت تضامنی را با شرکاء آن مورد توجه قرار می دهد. زیرا ورشکستگی شرکت مانع از این نخاهد شد که بستانکاران شرکت نتوانند به دارایی شخصی شرکاء (در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت ) مراجعه نمایند و همچنین ورشکستگی شخصی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد ولی مدیر تصفیه با استناد به ماده (138 ق.ت) می تواند کتبا" تقاضای انحلال شرکت را بنماید  مشروط بر آنکه مدت 6

ماه از تقاضای مذکور گذشته و شرکت نیز در طول مدت فوق مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

در موسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

بخش چهارم: تاسیس و اداره شرکت تضامنی

 • الف- تاسیس شرکت

تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکت نامه که به صور اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد. در شرکت نامه مذکور باید نام، نوع، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل، همچنین اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها، تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت و میزان سهم الشرکه که شرکاء در شرکت دارند و بالاخره اسامی مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضاء دارند و موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت انحلال و سایر شرایط قید گردد.

برابر ماده (118 ق. ت) برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه وچنانچه سهم الشرکه غیر نقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم شرکت گردد.قانونگذار با تجویز تنظیم شرکت نامه ظاهرا" به نظریه عقل یا قراردادی بودن شرکت تضامنی توجه داشته است.لیکن با الزام تاسیس و ثبت شرکت و ایجاد شخص حقوقی نهایتا" نظریه شخصیت حقوقی مورد قبول واقع شده است.

به هنگام تاسیس شرکت، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم اساسنامه با وجود اشاره به آن در مواد(137 و 200 ق.ت) الزامی به نظر نمی رسد.

در خاتمه باید اضافه کرد که ثبت شرکت تضامنی برابر ماده (195 ق. ت) که مقرر می دارد: (ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.ضروری می باشد از طرف دیگر پس از ثبت شرکت به موجب ماده 47 قانون ثبت و آئین نامه اسفندماه 1327 وزارت دادگستری،در اداره ثبت شرکتها و دوائر آن در شهرستانها،انتشار خلاصه شرکت نامه بنا به ماده(197 ق.ت) که مقرر می دارد: (در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق نظام نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.) در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خود شرکت الزامی است و در صورتی که شرکت شعبی در شهرستان ها همزمان با تشکیل شرکت دائر نماید محل شعب مزبور در آگهی های فوق، ذکر و در روزنامه های محل شعب نیز درج می گردد.اما اگر شرکت پس از ثبت مبادرت به تشکیل شعب در شهرستان ها بنماید در چنین صورتی برابر ماده (200 ق. ت) تغییرات مزبور در اساسنامه قید و آگهی می شود، ضمنا" مراتب با منضمات مربوط به اداره ثبت محل شعب مورد بحث ارسال می گردد.

در موسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

 • ب.اداره شرکت

اول-نحوه انتخاب و عزل مدیر

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می نمایند اداره می شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود(ماده 120 ق.ت) قانونگذار در مورد عزل مدیری که انتخاب او با قید در شرکت نامه صورت گرفته باشد اشاره ای ننموده است ولی در حقوق فرانسه ماده 18 قانون تجارت 24 ژوئیه 1966 عزل چنین مدیری را موکول به اتفاق آرا شرکا نموده است. واین انحلال شرکت را به دنبال خواهد داشت مگر اینکه بقای شرکت در اساسنامه پیش بینی یا به اتفاق آرا نسبت به آن اخذ تصمیم گردد. مدیر معزول می تواند با استراد سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردد.در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه و یا به اتفاق آرا سایر شرکا قابل عزل می باشند.مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود.

ضمنا در صورتی که عزل بدون دلیل موجه صورت گرفته باشد،مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.در حقوق ایران با سکوت قانون تجارت،اساتید حقوق تجارت در مواردی که نام مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه قید شده یا نشده باشد چنین اظهار نظر نموده اند:

-مدیر یا مدیران مندرجدر شرکت نامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرکا شرکت تضامنی.

-در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

-اگر مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا می توانند مدیری یا مدیران فوق را معزول نمایند بدیهی است مدیر یا مدیران نیز حق استعفا خواهند داشت.

در موسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

کلمات کلیدی ثبت برند شرکن تضامنی در کرج  ثبت و روش شرکت های تضامنی در ایران  قانون ثبت شرکت تضامنی در ایران

دوم-قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر

مدیرشرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید والا شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. به نظر می رسد که اساسنامه باید دقیقا قلمرو اختیارات مدیر را تعیین نماید مع الوصف قانونگذار در دو مورد زیر اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی را به طور صریح محدود نموده است:

-ضررهای وارده به شرکت: ماده (132 ق.ت) مقرر می دارد: (اگر در نتیجه ضررهای وارده،سهم الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است.)

به عبارت دیگر مدیر شرکت تضامنی حق ندارد تا جبران ضرر وارده به شرکت سود حاصله را بین شرکا تقسیم نماید.

-محدودیت انجام عملیات تجاری:مدیر یا شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا (به حساب خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت بنماید، همچنین مدیر یا شریک حق ندارد به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که تجارتی از نوع تجارت شرکت را دارد داخل گردد(ماده 134 ق. ت)

در موسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

سوم-مسئولیت مدنی مدیر شرکت

برابر ماده (121 ق.ت): (حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که ماده 51 مقرر شده است.) و ماده51 اخیرالذکر مقرر می دارد: (مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد )با بررسی ماده 51 مذکور موکل در شرکت تضامنی شرکا می باشد، ولی این امر با توجه به حدود اختیاراتی که مدیران در شرکت های تضامنی دارای آن بوده و شرکا فاقد آن هستند برخلاف مفاد ماده 662 قانون مدنی که مقرر می دارد: (وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد...) می باشد. و با فرض قبول وکالت مدیر در مقابل شرکا موکلین، مدیران در قبال شرکت علیرغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت خواهند بود که این امر بر خلاف برهان عقلی و اصول پذیرفته شده در حقوق شرکت ها(ملازمه اختیارات با مسئولیت ) و روح ماده (121 ق. ت) خواهد بود.

لذا به نظر می رسد که منظور قانونگذار از موکل در ماده (121 ق.ت) شرکا نبوده بلکه شرکت می باشد و مدیر شرکت تضامنی که از طرف شرکا انتخاب می گردد نماینده شخص حقوقی شرکت محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را به وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می نماید، در مقابل اشخاص ثالث شرکت متعهد بوده و در صورت تخلف در اجرای تعهدات اشخاص اخیرالذکر می توانند علیه شرکت طرح دعوی نموده و عنداللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند.بدیهی است که شرکا به طبع ور شکستگی شرکت ورشکسته محسوب نمی شوند.

بنابراین با توجه به مطالب فوق نتیجه می گردد که مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

چهارم-تقسیم سود

منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد،لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود.(مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت)

بخش پنجم:انحلال شرکت تضامنی

برابر ماده (136 ق.ت) شرکت تضامنی در موارد زیر منحل می شود:

 • الف- در مورد فقرات 1 و 2و 3 ماده (93 ق.ت) سال 1311

لازم به توضیح است که ماده 93 مذکور برابر ماده (299 ل.1.ق.ت) مصوب 24/12/1347 در مورد سایر شرکت ها (به غیر از شرکت های سهامی) به قوت خود باقی است.

ماده مذکور مقرر می دارد شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود: وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام ان غیر ممکن شده باشد.

-وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

-در صورتی که شرکت ورشکست شود.

بدین ترتیب قانونگذار انحلال شرکت را به علل انقضا مدت یا تحقق یافتن موضوع شرکت و یا عدم امکان انجام هدف شرکت و بالاخره ورشکستگی شرکت پیش بینی نموده است.

موسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

 • ب-در صورت تراضی تمام شرکاء

شرکاء شرکت می توانند قبل از پایان مدت شرکت در مورد انحلال آن اتخاذ تصمیم نمایند مشروط بر آنکه کلیه شرکا در مجمع عمومی به انحلال شرکت به اتفاق آرا رای بدهند.

 • ج-در صورت صدور حکم انحلال از دادگاه

هریک از شرکا به دلایلی مثلا چنانچه مدیر یا شریک شرکت تضامنی در اداره شرکت سوء مدیریت داشته و یا از اختیارات خود سوء استفاده نمایند و یا اینکه در اثر بیماری یا مسافرت یا علل دیگر قادر به اداره امور شرکت تضامنی نباشد می تواند از دادگاه انحلال شرکت را در خواست نمایند. در صورتی که دادگاه دلایل خواهان را موجه تشخیص داد ممکن است حکم انحلال شرکت را صادر کرده و یا بنا به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج مدیر یا شریک موصف را در صورت مربوط بودن دلایل به آنان بدهد.(مستفاد از بند ج ماده 136 ق.ت و تبصره آن)

 • د- در صورت تقاضای فسخ از طرف یکی از شرکاء

فسخ شرکت از طرف یکی از شرکاء برابر ماده(137 ق.ت) وقتی امکان پذیر است که این حق در اساسنامه از ایشان سلب نشده و از طرف دیگر تقاضای فسخ شرکت ناشی از قصد اضرار نباشد. قصد اضرار ممکن است به صور مختلف ظاهر گردد مثلا بین شرکا در انجام معاملات توافق حاصل نشود و شریکی بخواهد تعمدا" از سود آوری شرکت جلوگیری نماید و یا با تبانی با اشخاص ثالث و تنظیم قراردادهائی به نام خود با فسخ شرکت سود بیشتری را نصیب خود کند.قانونگذار برای فسخ شرکت از ناحیه یکی از شرکا علاوه بر موارد فوق شرایطی به شرح زیر پیش بینی نموده است:

-تقاضای فسخ، 6 ماه قبل از فسخ کتبا به شرکا اعلام شود.

-فسخ شرکت باید پس از پایان محاسبه سالیانه که در اساسنامه قید شده به عمل آید.

 • ه- در صورت ور شکستگی یکی از شرکاء

ورشکستگی یکی از شرکا تحت شرایط مندرج در ماده (138 ق.ت) یکی دیگر از علل انحلال شرکت تضامنی می باشد. ماده اخیرالذکر مقرر می دارد: (در مورد ور شکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می کیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد).

بدین ترتیب شرایط مندرج در ماده مذکور به شرح زیر می باشد:

- ورشکستگی یکی از شرکا

- تقاضای کتبی مدیر تصفیه، شریک ورشکسته از شرکت مبنی بر انحلال شرکت

- انقضای مدت 6 ماه از تقاضای مزبور

- منصرف نکردن مدیر تصفیه در تقاضای انحلال به وسیله شرکت.

 • و- فوت یا محجوریت یکی از شرکاء

برابر ماده (139 ق .ت) فوت شریک شرکت تضامنی از موارد انحلال شرکت محسوب می شود. قسمت اول ماده فوق مقرر می دارد: ( در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود)

ملاحظه می شود که بقا شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی می باشد. در صورتی که قائم مقام قانونی متوفی مایل به انحلال شرکت بوده ولی سایر شرکا مصمم به بقا شرکت باشند قانونگذار راه حلی برای بقا شرکت پیش بینی نکرده است.

قسمت دوم ماده ی 139 اضافه می نماید: " اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت 1ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نماید...."

آنچه مسلم است تصمیم تصمیم شرکاء شرکت نیز دایر به ادامه کار شرکت باید از طریق ارسال نامه کتبی از شرکت، یا اظهارنامه رسمی به قائم مقام متوفی ابلاغ گردد. ماده  139 مزبور اضافه می نماید:"....در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر، شریک خواهد بود ولی درصورت الام عدم رضایت، در منافع حاصله در مدت مزبور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت هم نخواهد بود."

به طوری که ملاحظه شد قانونگذار بدون رضایت قائم مقام متوفی بقاء شرکت را تجویز ننموده زیرا فقط در صدر ماده ی 139 ادامه حیات شرکت مشروط به رضایت قائم مقام متوفی و سایر شرکاء دانسته است و در قسمت بعد ماده ی فوق، قانونگذار سعی به ادامه حیات شرکت داشته و سکوت را در مدت زمان اعلام رضایت یا عدم رضایت از طرف قائم مقام متوفی در حکم رضایت تلقی کرده است. مع الوصف به دلیل آنکه شخصیت فرد فرد شرکاء عنصر تشکیل دهنده عقد شرکت می باشد با اعلام عدم رضیت قائم مقام متوفی بقاء شرکت امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه در اساسنامه شرکت تضامنی ترتب دیگری مقرر شده باشد. مثلا می توان استرداد مبلغ سهم الشرکه متوفی را به وراث و ادامه کار شرکت را پیش بینی نمود. در مورد حجر یکی از شرکا همانند مورد فوت شریک که در بالا گفته شذد عمل می شود(ماده ی 140 ق.ت)

درموسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

بخش ششم:نتایج انحلال
 • الف – ثبت و اعلام انحلال

انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده ی (200ق.ت) ناظر به مواد 195 و 197 همان انون و برابر نظام نامه وزارت عدلیه اعلام شود. نظام نامه مزبور که در 13 اردیبهشت ماه 1311به تصویب رسیده است در ماده ی 9 خود مقرر می دارد:" در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت، زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظام نامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".

بدین ترتیب شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدوا در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند(مواد 1و 2 و 3نظام نامه قانون تجارت) و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت، انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره دثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند (منبسط از ماده ی 6 نظام نامه م مواد 200 و 197 ق.ت)

در صورتی که شرکت  تضامنی در چندین حوزه دادگاه حقوقی یک شعبه داشته یک شعبه داشته باشد انتشارت فوق الذکر باید به ترتیب مقرر در ماده 6 نظامنامه قانون تجارت در محل وقوع شعبه نیز به طور جداگانه به عمل آید. بدیهی است ارسال تقاضای انحلال با منضمات مربوط به اداره ثبت اسناد محل وقوع شعبه یا شعب ضروری می باشد تا اقدام به انتشار گردد.

 • ب- تصفیه شرکت تضامنی

شرکت تضامنی پس از انحلال باید تصفیه شود.در بعضی از کشور ها شرکت پس از انحلال و در حال تصفیه می تواند با شرکت دیگری ادغام شده و یا نوع خود را تغییر دهد، بدین ترتیب امر تصفیه صورت نمی گیرد. در قانون تجارت ایران ماده ی 135 تبدیل شرکت تضامنی را به شرکت های سهامی با تصویب کلیه شرکاء تجویز نموده است، در چنین صورتی رعایت تمام مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 در باره شرکت های سهامی عام و خاص(د برحسب مورد) ضروری می باشد.

ملاحظه می شود که در قانون تجارت ایران تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)فقط در زمان حیات شرکت پیش بینی شده است و ظاهرا چنین تبدیلی پس از انحلال امکان پذیر نمی باشد ولی به نظر می رسد که با اصلاح ماده 135 مذکور می توان به شرکا شرکت تضامنی امکان داد که حتی در زمان انحلال شرکتو در طول مدت تصفیه البته پس از پرداخت طلب طلبکاران، شرکت تضامنی را به شرکت سهامی عام یا خاص بر طبق مقررات مربوطه تبدیلنمایند.

تصفیه شرکت تضامنی پس از انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه مشتمل بر عملیات زیر خواهد بود: نقد کردن دارائی شرکت منحله – وصول مطالبات شرکت منحله –پرداخت دیون شرکت منحله- تقسیم دارائی باقی مانده شرکت بین شرکاء

تذکراین نکته ضروری است که شرکت در زمان انحلال برای عملیات تصفیه، شخصیت حقوقی خود را حفظ می نماید.

اول-انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه

در شرکت تضامنی،امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت مزبور می باشد مگر آنکه شرکاء ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یااز بین خود برای تصفیه معین نمایند. در صورتی که از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص جهت تصفیه پیشنهاد شده باشد و سایر شرکا با این امر موافق نباشند دادگاه اشخاصی را برای امر تصفیه تعیین خواهد کرد، ضمنا در هر مورد که مدیر یا مدیران تصفیهغیر مدیران شرکت باشند باید اسامی آنان در اداره ثبت شرکتها در تهران در دایره ثبت شرکتها در شهرستان ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها در شهرستان ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع شرکت به ثبت رسیده و آگهی گردد(مستفاد از مواد 203،204،2054،ق.ت)

عزل مدیر یا مدیران تصفیه در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است، همچنین قانون تجارت ایران در مورد تمدید تصفیه، استعفا فوت، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در شرکتهای تضامنی سکوت اختیار کرده است ولی با عنایت به ماده ی (218ق.ت) که مقرر می دارد:" هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر داد..." در این مورد می توان از مواد 215، 216، 230،231 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص استعانت نمود.

درموسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت تضامنی در استانهای البرز و تهران و شهر کرج کاملا به صورت تخصصی انجام میشود

دوم- وظایف مدیر یا مدیران تصفیه

مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند به کارهای جاری شرکت خاتمه داده و تعهدات شرکت را اجرا نمایند و در صورت نیاز برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدید بنمایند.(مستفاد از مواد 207و 208ق.ت). یکی دیگر از وظایف مدیر یا مدیران تصفیه، وصول مطالبات شرکت تضامنی است. برای این منظور مدیران مزبور می توانند در نزد مقامات ذیصلاح قضائی شخصا یا توسط وکیل  از طرف شرکت اقمه دعوی نمایند ولی حق صلح و تعیین داور را ندارند مگر آنکه شرکا ضامن به آنان اجاره دهند و یا داوری به موجب قانون باشد(موتد 207، 208، 209و 210 ق.ت)

بالاخره تقسیم دارائی شرکت از جمله وظایف مدیر یا مدیران تصفیه است. آن قسمت از دارائی شرکت در مدت تصفیه مورد نیاز نمی باشد به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود اما مدیر یا مدیران تصفیه باید حقوق طلبکاران را محلوظ و معادل قروضی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است و همچنین  معادل مبلغی که در حساب بین شرکا شرکت تضامنی مورد اختلاغ می باشد موضوع نمایند.

ضمنا مدیر یا مدیران تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هریک از شرکارا از نفع و ضرر تعیین می نماید. در صورتی که در تقسیم بین شرا اخلاف نظر باشد حل مساله با دادگاه ذی صلاح می باشد(مواد 211، 212 ق.ت)

در مورد نحوه پرداخت دیون شرکت تضامنی و رعایت حقوق صاحبان مطالبات ممتازه و مسولیت مدنی مدیران، قانون تجارت ایران ساکت می باشد . در این مورد مراجعه به قوانین متعددو پراکنده که قبلا توسط نویسنده گردآوری شده است ضروری به نظر می رسد.

 • ج- مرور زمان

برابر ماده ی (217ق.ت) " دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیرثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهدماند". ضمنا مدتمرور زمان در دعاوی مطروحه از طرف شخص ثالث علیه شرکا یا وراث آنان راجع به معاملات شرکت در صورتی که شرکا یا وراث قانونا مشول باشند 5 سال سات و مبدا مرور زمان از روزی است که انحلال شرکت تضامنی یا استعفاء شریک یا اخراج او از شرکت در ادراه ثبت و آگهی مزبور قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است(ماده 219 ق.ت)

با عنایت به این که تعهدات شرکا تضامنی دینی و منقول می باشد و تبصرهد ماده ی (219ق.ت) که مقرر می دارد :" دعوائی که سنخا تابع مرور زمان کوتاه تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است" لذا مرور زمان طولانی تر مقرر در آئین دادرسر مدنی شامل تعهدات شرکا مذکور نسبت به اشخاص ثالث در مورد معاملات شرکت نمی گردد. به عبارت دیگز شرکاء شرکت تضامنی در مدت5 سال از تاریخ جری مرور زمان هر کدام منفردا و متضامنا در مورد تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث مشوول می باشد  و به نظر می رسد که مرور زمان مزبور و سایر مرور زمانا های مندرج در قانون تجارت قاعده خاص بوده وبه قوت خود باقی و با احراز شرایط زیر جاری می گردد:

 • دعوی شخص ثالث علیه شرکاء شرکت تضامنی یا وراث آنها باشد.
 • شرکاء یا وراث آنها قانوناً مسؤول قرارداده شده باشند.
 • دعوی شخص ثالث راجع به معاملات (تعهدات) شرکت باشد.

مبدأ مرور زمان از تاریخ ثبت انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت، و اعلان در مجله رسمی شروع می شود.

قانونگذار در ماده 219، ثبت و اعلان موارد پیش بینی شده را برای رفع هرگونه شبهه مبدأ مرور زمان قرار داده است مگر آنکه حق مطالبه بعد از ثبت و اعلان به وجود آمده باشد که در چنین صورتی طلبکار ذینفع مکلف است با ارائه مدارک لازم ابتداء مرور زمان را تعیین نماید.

درموسسه حقوقی ثبت شرکت بین الملل کلیه مراحل ثبت شرکت های تضامنی و کلیه تغییرات شرکتهای تضامنی و تدوین موضوعات شرکت های تضامنی و همچنین تنظیم و تدوین صورتجلسات در کمترین زمان در کرج و ته ران و دیگر نقاط ایران  با کارگروه تخصصی صورت میپذیرد.