نحوه ثبت شرکت با مشارکت شرکت های دولتی

با توجه به نیازهای روز افزون جامعه و در جهت به دست آوردن مزایای رقابتی برای کسب سود بیشتر اغلب افراد جامعه در پی کسب امتیازات خاص دولتی می باشد و در همین راستا یکی از راههای تحقق این امر ثبت کردن شرکت به همراه یکی از ارگان های دولتی خاص می باشد.

بدین شیوه که در حدود 49 % از سهام را به یکی از این ارگان ها که مرتبط با موضوع فعالیت آنها نیز می باشند واگذار کرده و در قالب یکی از شرکت های، شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام یا شرکت با مسئولیت محدود و غیره به ثبت رسیده و برای ایفای وظایف و اختیارات خود در این شرکت تنها نیازمند معرفی یک نماینده حقیقی می باشند تا از جانب ایشان اعمال مختص به اشخاص حقیقی را ایفا نماید چرا که شخصیت های حقوقی تمامی حقوقی را که اشخاص حقیقی دارا هستند را، دارا می باشند.

مگر آنچه را افراد به تبع انسان بودنشان دارا هستند .با عنایت به این موضوع، این چنین شرکت ها از اکثر مزایای شرکت های دولتی نیز بهره مند خواهند شد که می تواند نقطه عطفی در جهت میزان درخواست ها برای ثبت کردن انواع شرکت ها باشد

موسسه حقوقی بین الملل یکی از برجسته ترین موسسات در سطح کشور برای طراحی موضوع چنین فعالیت هایی می باشد و در  کارنامه خود نقاط عطف بسیاری را در این خصوص داراست .

شرکت های دولتی از چه زمانی دارای شخصیت حقوقی می شوند

به موجب ماده 578 قانون تجارت، موسسات و تشکیلات دولتی  به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. علاوه بر این، ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361،  مقرر می دارد: کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند

در صورت نیاز به اطلاعات در زمینه شرکت های دولتی پیشنهاد ما مطالعه مقاله مرتبط با آن است.