• توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

در این مطلب مواردی در خصوص شرکت با مسئولیت محدود از قبیل تعریف شرکت با مسئولیت محدود،تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود، تفاوتهای های شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص،و مراحل  و مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج اشاره گردیده است.

در ضمن در موسسه حقوقی بین الملل کلیه خدمات ثبت شرکت و ثبت برند و علامت تجاری با بالاترین کیفیت و در حداقل زمان انجام میگردد.شما میتوانید در صورت نیاز از کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری ثبت بین الملل در حوزه های فوق به صورت رایگان مشاوره دریافت نماید.در ثبت بین الملل کلیه فرایند ثبت شرکتها و ثبت برند در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران به صورت کاملا تخصصی انجام می گردد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که اعضا تشکیل دهند آن حداقل 2 نفر است .و هر شخص به میزان سرمایه خود متضمن بدهی و قروض شرکت مسئول می باشد.در ثبت این نوع شرکت نیازی به آورده نقدی از سوی شرکا نیست و فقط بیان آن کفایت می کند.باید دقت کرد در نام گذاری شرکت مسئولیت محدود نباید نام هیچ یک از شرکا قید شود.در صورتی که در اسم شرکت نام یکی از شرکا باشد ، شریکی که اسمش قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن(در قبال دیون وقروض)را در شرکت تضامنی خواهد داشت.و در صورت نبود هر یک از شرکا او در قبال اشخاص باید پاسخ گو باشد

طبق قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود را چنین توصیف نموده اند:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. (م ٩٤ ق.ت) در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت ( م ٩٥ ق.ت)

تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است!

در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر وارد قانونگذاری اغلب کشورهای غربی شد. اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن این نوع شرکت مورد استقبال تجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است به این دلیل که در آن مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.

روش قانونگذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان (تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920) ، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است.

در فرانسه شرکت با مسئولیت محدود با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن بعد از جنگ جهانی اول وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که بر اساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود. به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.

موفقیت این شکل خاص  شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر 1933)، مراکش(قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.

تفاوتهای های شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 • 1-تقسیم سرمایه به سهم الشركه : در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت های سهامی كه بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شریك می باشد. سهم الشركه كه می تواند قسمتی از آن غیرنقدی هم باشد كه در این صورت تقویم و تسلیم آن ضرورت دارد و ضمانت اجرایش ابطال شركت است.
 • 2-ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام : صدور ورقه سهام خاص شركت های سهامی عام وخاص می باشد و درشركت با مسئولیت محدود اصدار سهام ممنوع است.
 • 3-محدود بودن مسئولیت شركا تاحدود سهم الشركه خود در مقابل قروض و دیون شركت: به صراحت این ماده مسئولیت شركا محدود به سرمایه ای می باشد كه در شركت دارند.
 • 4-عدم آزادی شریك در انتقال سهم الشركه خود : كه ذیل ماده ١٠٢ ق.ت. ثبت خواهد شد.
 • 5-ضمنا در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت سهامی عام كه حداقل باید پنج نفر مدیر و در سهامی خاص حداقل باید ٣ نفر مدیر داشته باشند تا شركت تشكیل می شود (مواد ٣ و ١٠٧(ل.ا.ق.ت)) در شركت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر هم شركت تشكیل می شود و هیچ شرط خاصی برای این شركا ذكر نشده است ودر مورد حداكثر اعضا هم هیچ گونه محدودیتی قانونگذار قائل نشده است.
 • 6-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .
 • 7-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
 • 8-درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران
 • باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی
 • دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
 • 9-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
 • 10-مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای
 • 11-مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .
 • 12-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با
 • مسئولیت محدود اختیاری است .
 • 13-شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل
 • تر می باشد .
 • 14-مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین
 • سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود
 • که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد .
 • 15-در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
 • 16-سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول
 • قروض و تعهدات می باشند .
 • 17-مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت
 • بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه
 • خواهند نمود .
 • 18-تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و
 • 19-در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .
 • 20-حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
 • 21-تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می
 • باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

کلیه مراحل ثبت شرکت در کرج و تهران و اکثر واحد های ثبتی ایران کاملا به صورت سامانه ای انجام میگردد.با توجه به پیشرفت ایران در حوزه it اکثر سازمانها و نهادهای دولتی با راه اندازی پورتال سازمانی کلیه مبادلات کاری خود و ارباب رجوع ها را از این طریق انجام میدهند.اداره ثبت شرکتهای کرج نیز ازاین قاعده مستثنی نمیباشد.در اداره ثبت شرکتها کرج سامانه اینترنتی از اوایل سال 1392 راه اندازی گردیده است.با توجه به اینکه مراحل کار در سامانه اینترنتی به صورت کاملا حقوقی و تخصصی میباشدو در صورت اشتباه در سامانه مراحل پرونده ثبتی ممکن است به درازا کشیده شود شما میتوانید در صورت صلاحدید از مشاوران موسسه ثبت شرکت بین الملل اطلاعات لازم را در این خصوص به صورت رایگان دریافت نمایید.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج به شرح ذیل میباشد:

 • 1-جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر اعضای نیاز است.
 • 2- مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی
 • 3- در صورت نیاز مجوز یا مدرک تحصیلی
 • 4-سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و در صورت داشتن بازرس سوء پیشینه بازرسان