شرکت های بازرگانی شرکتهایی می باشند که در موضوع فعالیت آن ها مواردی مربوط به امور بازرگانی در آن ذکر شده است. منظور از موضوع بازرگانی مواردی اعم از: صادرات، توزیع، خرید، فروش، دریافت و اعطای نمایندگی، حضور در همه نمایشگاه ها، سمینارها، همایش های خارجی و داخلی می باشد. معیار اصلی جهت بازرگانی بودن موضوع شرکت می باشد.

 

ثبت شرکت بازرگانی

 

ثبت شرکت بازرگانی

این نوع شرکت ها با قابلیت امور خرید و فروش تحت عنوان شرکت بازرگانی ثبت می شود. موضوع فعالیت این شرکت ها امور بازرگانی می باشد.

انواع امور بازرگانی

خرید، فروش، توزیع، واردات، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در کلیه نمایشگاه ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی . 

شیوه ثبت شرکت بازرگانی بدین شکل است  که ابتدا باید نوع  قالب شرکت انتخاب شود .

انجام امور بازرگانی و تجاری می تواند در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص انجام شود. شرکت مسئولیت محدود با حضور 22 نفر به عنوان موسس  تشکیل  می شود و شرکت سهامی خاص با حضور  5 نفر عضو امکان ثبت دارد .

مدیرعامل شرکت بازرگانی  در صورت نیاز به اخذ کارت بازرگانی باید حداقل 255 سال سن داشته باشد. پس از تعیین نوع شرکت یعنی ثبت شرکت مسئولیت محدود یا ثبت شرکت سهامی خاص ، باید برای تکمیل مدارک بدین شرح اقدام گردد  :

مدارک ثبت شرکت بازرگانی

 • کپی شناسنامه و کارت ملی  موسسین، جواز فعالیت و مدرک تحصیلی بر اساس موضوع شرکت البته در یک سری مواقع لازم است و بستگی به موضوع فعالیت دارد.
 •  پس از تهیه این مدارک نسبت به تنظیم و تدوین اوراق شرکت من جمله :  اساسنامه ، شرکتنامه (برای شرکتهای مسئولیت محدود )، اظهارنامه (ثبت شرکت  سهامی خاص) و صورتجلسات مجمع عمومی سپس همه این مدارک باید بر روی سامانه الکترونیک اداره  ثبت شرکتها بارگذاری گردد .
 •  مراحل  پیش ثبت نام ثبت شرکت بازرگانی بطور کامل درسامانه ثبت شرکتها شرح داده شده است .
 •  پس از ثبت شرکت بازرگانی میبایست برای  کارت بازرگانی نیز اقدام کنید. نخست دفاتر پلمپ شرکت اخذ می گردد . سپس اظهارنامه تجارتخانه ( اظهارنامه ثبت شرکت بازرگانی) به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد .
 •  در مرحله بعد  ثبت سامانه ای اتاق بازرگانی و درج اطلاعات شرکت و مدیر عامل و اظهارنامه ثبت شرکت به اجرا می رسد . در گام بعدی باید کد اقتصادی به شرکت اختصاص داده شود .

مراحل ثبت شرکت بازرگانی

ابتدا برای ثبت شرکت بازرگانی باید نوع شرکت خود را انتخاب نمایید ( سهامی خاص ، مسئولیت محدود و... ) سپس اسامی شرکا تعداد شرکا سمت ها ، اسم انتخابی برای شرکت این اسامی باید 5 تا و تعداد آنها 4 سیلابه باشد . ارائه مدارک شناسایی افراد تنظیم صورتجلسه ثبت شرکت توسط ما و امضای کلیه ی اعضا لازم است بدانید در صورت جلسه موضوع شرکت، سمتها و اسامی افراد ذکر می شود و بعد از تنظیم آن را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. پس از تایید موضوع فعالیت و اسم شرکت توسط اداره باید دوباره صورتجلسه تایید شده به امضای اعضا برسد سپس به اداره ثبت ارسال و شرکت ثبت شده آگهی می شود.

شرایط  ثبت شرکت بازرگانی در قالب سهامی خاص

 • حداقل 3 نفر سهامداربه همراه  2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند و یا با آنها نسبت فامیلی داشته باشند )
 • حد اقل میزان  سرمایه 1.000.000 ریال.
 • مدت زمان لازم برای ثبت : 15 روز کاری.
 •  حداقل 35 درصد  از سرمایه  اولیه پیش از ثبت شرکت باید واریز گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بازرگانی

مدارک ثبت شرکت بازرگانی در قالب سهامی خاص

 • کپی مدارک شناسایی  شامل  کارت ملی و شناسنامه.
 • امضای اقرار نامه.
 • مجوز در صورت لزوم ( برخی از موضوعات شرکتها نیاز به مجوز دارند. )

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا فضای مجازی ارسال فرمایید.

 

شرکت بازرگانی

 

مراحل ثبت شرکت بازرگانی در قالب سهامی خاص

 1. تکمیل مدارک  توسط موکل و ارائه آنها  به کارشناس.
 2. کپی مدارک مثبت هویت شامل  کارت ملی  - شناسنامه.
 3.  امضای اقرار نامه.
 4. تسلیم مجوز در صورت نیاز به ارائه مجوز.
 5. تحویل مدارک به وکیل خود در ثبت شرکت بین الملل.
 6. ارجاع اینترنتی  مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط وکلا.
 7. تعیین نام اولیه.
 8. تایید نهایی نام بعد از 4 روز.
 9. در صورت عدم تایید  نام در مرحله تایید نهایی نواقص از طریق پیامک به وکیل اعلام شده و پس از هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 10. دریافت مدارک  تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده به همراه سند تایید نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت.
 11. تحویل رسید  بانکی مبنی بر افتتاح حساب جاری و گواهی پلمپ شده بانک مبنی بر افتتاح حساب شرکت در شرف تاسیس توسط موکل به دفتر.
 12.  ارسال مدارک افتتاح حساب دریافت شده از موکل به اداره ثبت شرکتها.
 13. در صورت لزوم  مجوز نیز به همراه مدارک بانکی باید ارسال شود.
 14. تاییدیه موضوع فعالیت  توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها.
 15. انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع فرآیند ثبت.
 16. دریافت شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی.
 17. دریافت روزنامه رسمی  20-15 روز پس از آگهی تاسیس توسط اداره پست.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

 • حضور حد اقل 2 نفر به عنوان موسسین.
 •  سرمایه  معادل 1.000.000 ریال.
 • تعهد کل سرمایه و اقرار به دریافت آن از سوی مدیر عامل.
 • مدت انجام فرآیند ثبت : 30 روز کاری.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت  شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود 

 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا.
 • ارائه اقرارنامه امضا شده.
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا فضای مجازی  به دست ایشان برسانید.

مراحل ثبت شرکت بازرگانی در قالب با مسئولیت محدود

 1. تکمیل مدارک اولیه  و تحویل آنها به کارشناس ما
 2. کپی مدارک شناسایی تمامی موسسین.
 3.  اقرارنامه مشعر به امضا مدیرعامل.
 4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
 5.  تعیین  موارد  اعلام  آنها به کارشناس: نام موضوع، میزان سرمایه اعضای هیات مدیره، نوع تصدی و میزان سهم الشرکه.
 6. ثبت اولیه درخواست ثبت توسط وکیل شما.
 7. پیگیری مراحل ثبت و تکمیل پرونده دراداره ثبت شرکتها.
 8. واریز وجه حق الثبت و حق تعیین نام.
 9.  ارجاع به کارشناس.
 10.  اعلام تاییدیه پرونده یا اخطاررفع نواقص توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها.
 11. در صورت دریافت اخطار,رفع نقص و ایرادات اعلام شده با هماهنگی موکل  انجام می گیرد و مجددآ برای  کارشناس اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.
 12. ارسال شرکت نامه, اساس نامه, صورتجلسه و تقاضانامه ( اوراق ثبتی شرکت) برای متقاضی جهت امضا.
 13. واریز مبلغ حق الدرج آگهی روزنامه رسمی در وهله آخر.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...