ثبت شرکت بازرگانی

این نوع شرکت ها با قابلیت امور خرید و فروش تحت عنوان شرکت بازرگانی ثبت می شود . موضوع فعالیت این شرکت ها امور بازرگانی می باشد. امور بازرگانی می تواند شامل هریک از موارد ذیل باشد:

خرید ،فروش ،توزیع ،واردات ،صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی ،شرکت در کلیه نمایشگاه ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی .

شیوه ثبت شرکت بازرگانی بدین شکل است  که ابتدا باید نوع  قالب شرکت انتخاب شود ،  انجام امور بازرگانی و تجاری می تواند در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص انجام شود. شرکت مسئولیت محدود با حضور 22 نفر به عنوان موسس  تشکیل  می شود و شرکت سهامی خاص با حضور  5 نفر عضو امکان ثبت دارد .مدیرعامل شرکت بازرگانی  در صورت نیاز به اخذ کارت بازرگانی باید حداقل 255 سال سن داشته باشد. پس از تعیین نوع شرکت یعنی ثبت شرکت مسئولیت محدود یا ثبت شرکت سهامی خاص ، باید برای تکمیل مدارک بدین شرح اقدام گردد  : کپی شناسنامه و کارت ملی  موسسین ، اصل گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای کلیه اعضا  پس از تهیه این مدارک نسبت به تنظیم و تدوین اوراق شرکت من جمله :  اساسنامه ، شرکتنامه (برای شرکتها ی مسئولیت محدود ) ،اظهارنامه (ثبت شرکت  سهامی خاص)و صورتجلسات مجمع عمومی  سپس همه این مدارک باید بر روی سامانه الکترونیک اداره  ثبت شرکتها بارگذاری گردد . مراحل  پیش ثبت نام ثبت شرکت بازرگانی بطور کامل درسامانه ثبت شرکتها شرح داده شده است . پس از ثبت شرکت بازرگانی میبایست برای  کارت بازرگانی نیز اقدام کنید. نخست دفاتر پلمپ شرکت اخذ میگردد . سپس اظهارنامه تجارتخانه ( اظهارنامه ثبت شرکت بازرگانی) به اداره ثبت شرکتها ارائه میگردد . در مرحله بعد  ثبت سامانه ای اتاق بازرگانی و درج اطلاعات شرکت و مدیر عامل و اظهارنامه ثبت شرکت به اجرا می رسد . در گام بعدی باید کد اقتصادی به شرکت اختصاص داده شود .  مدارک مورد نیاز جهت کارت بازرگانی عبارتند از : ارائه  گواهی مفاصا حساب ( گمرکی ، مالیاتی ، حسن حساب بانکی مبنی بر عدم بدهی بانکی و عدم چک برگشتی) اصل گواهی عدم سو پیشینه کیفری  ، گواهی افتتاح  حساب بانکی ، گواهی امضا مدیر عامل و صاحبان حق امضا . اصل  این مدارک  در زمان تعیین شده به اتاق بازرگانی ارائه میگردد . مدیر عامل شرکت بازرگانی باید در یک دوره آموزشی  که توسط اتاق بازرگانی برگزار میگردد شرکت نماید .طول مدت زمان این دوره بر اساس مدرک تحصیلی متفاوت می باشد. پس از آن نسبت به صدور کارت بازرگانی الکترونیک با اعتبار 1 سال اقدام میگردد . پس از 1 سال می توان برای تمدید کارت با پرداخت هزینه اقدام نمود.

مراحل ثبت شرکت بازرگانی

در مطلب ذیل فرایند کامل ثبت شرکت های بازرگانی در قالب نوع شرکت ثبتی سهامی خاص و با مسئولیت محدود توضیح داده می شود.

شرایط  ثبت شرکت بازرگانی به شکل سهامی خاص عبارت است از :

 1. حداقل 3 نفر سهامداربه همراه  2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند و یا با آنها نسبت فامیلی داشته باشند )
 2. حد اقل میزان  سرمایه 1.000.000 ریال.
 3. مدت زمان لازم برای ثبت : 30 روز کاری.
 4.  حداقل 35 درصد  از سرمایه  اولیه پیش از ثبت شرکت باید واریز گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بازرگانی

مدارک ثبت شرکت بازرگانی به قرارزیر است :

 1. کپی مدارک شناسایی  شامل  کارت ملی  و شناسنامه.
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 3. امضای اقرار نامه.
 4. مجوز در صورت لزوم ( برخی از موضوعات شرکتها نیاز به مجوز دارند )

(تنظیم وکالتنامه در صورتی که کار ثبت شرکت بازرگانی را به وکلای ثبت شرکت بین الملل بسپارید)

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا فضای مجازی ارسال فرمایید.

انجام کلیه اموراداری ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص  به ترتیب زیر:

 1. تکمیل مدارک  توسط موکل و ارائه آنها  به کارشناس.
 2. کپی مدارک مثبت هویت  شامل  کارت ملی  - شناسنامه.
 3. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 4.  امضای اقرار نامه.
 5. تسلیم مجوز در صورت نیاز به ارائه مجوز.
 6. تحویل مدارک به وکیل خود در ثبت شرکت بین الملل.
 7. ارجاع اینترنتی  مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط وکلا.
 8. تعیین نام اولیه.
 9. تایید نهایی نام بعد از 4 روز.
 10. در صورت عدم تایید  نام در مرحله تایید نهایی نواقص از طریق پیامک به وکیل اعلام شده و پس از هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 11. دریافت مدارک  تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده به همراه سند تایید نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت.
 12. تحویل رسید  بانکی مبنی بر افتتاح حساب جاری و گواهی پلمپ شده بانک مبنی بر افتتاح حساب شرکت در شرف تاسیس توسط موکل به دفتر.
 13.  ارسال مدارک افتتاح حساب دریافت شده از موکل به اداره ثبت شرکتها.
 14. در صورت لزوم  مجوز نیز به همراه مدارک بانکی باید ارسال شود..
 15. تاییدیه  موضوع فعالیت  توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها.
 16. انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع فرآیند ثبت.
 17. دریافت شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی.
 18. دریافت روزنامه رسمی  20-15 روز پس از آگهی تاسیس توسط اداره پست.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی در قالب مسئولیت محدود در ذیل آورده می شود :

 1. حضور حد اقل 2 نفر به عنوان موسسین.
 2.  سرمایه  معادل 000/000/ 1 ریال.
 3. تعهد کل سرمایه و اقرار به دریافت آن از سوی مدیر عامل.
 4. مدت انجام فرآیند ثبت : 30 روز کاری.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت  شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود 

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا.
 2. گواهی عدم سوء پیشینه.
 3. ارائه اقرارنامه امضا شده.
 4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مدارک را به وکیل ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود در ثبت شرکت بین الملل  تحویل دهید

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا فضای مجازی  به دست ایشان برسانید.

انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود شامل:

1.تکمیل مدارک اولیه  و تحویل آنها  به کارشناس ثبت شرکت بین الملل

 • کپی مدارک شناسایی تمامی موسسین.
 •  تحویل  گواهی عدم سوء پیشینه.
 •  اقرارنامه مشعر به امضا مدیرعامل.
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.

2. تعیین  موارد زیر و اعلام  آنها به کارشناس

 • نام
 • موضوع
 • میزان سرمایه
 •  اعضای هیئت مدیره ,  نوع تصدی  و میزان سهم الشرکه

3. ثبت اولیه درخواست ثبت توسط وکیل شما

4.پیگیری مراحل ثبت و تکمیل پرونده دراداره ثبت شرکتها

5. واریز وجه حق الثبت و حق تعیین نام

6. ارجاع به کارشناس

7. اعلام تاییدیه پرونده یا اخطاررفع نواقص توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها

•  در صورت دریافت اخطار,رفع نقص و ایرادات اعلام شده با هماهنگی موکل  انجام می گیرد و مجددآ" برای  کارشناس اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.

8. ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه ( اوراق ثبتی شرکت) برای متقاضی جهت امضا.

9.واریز مبلغ  حق الدرج آگهی روزنامه رسمی در وهله آخر.

توضیحاتی دیگر در خصوص ثبت شرکت بازرگانی

برای ثبت شرکت بازرگانی در تهران و یا کرج باید بدانید که خوشبختانه نیازی به مدارک تحصیلی و یا مجوزی ندارید ثبت شرکتهای بازرگانی برای موکلین که قصد صادرات و واردات و خرید و فروش کالای مجاز را دارند توسعه می شود و پس ا ز ثبت یک شرکت بازرگانی براحتی می توانید در مناقصات و مزایدات مربوط به هر خدمات و کالایی شرکت نمایید. به متقاضیانی که می خواهند در قالب فعالیت بازرگانی خود را رواج و توسعه دهند پیشنهاد اخذ کارت بازرگانی برای شرکت پس از ثبت آن می شود.

در صورت نیاز به ثبت شرکت بازرگانی و دیگر موارد حقوقی و ثبتی با مشاوران موسسه ثبت بین المللتماس حاصل نمایید.