شرکت ها پس از ثبت در حوضه استان کهگیلویه و بویر احمد ممکن است نیازمند ثبت تغییرات در یاسوج شوند تیم ثبتی حقوقی بین الملل با توجه به سوالات شما مخاطبان عزیز این نیاز را دید تا مقاله ای تهیه و تنظیم نماید که در آن به تمامی سوالات مخاطبان در خصوص ثبت تغییرات شرکت یاسوج پاسخ دهد.
در نگاه اول برای کسانی که برای اولین بار می خواهند ثبت تغییرات شرکت در یاسوج انجام دهند، شاید ثبت این تغییرات برایشان امری ساده باشد اما در اصل این تغییرات باید مطابق قواعدی تنظیم شود که دارای استثنائاتی است که حتی در قانون پیش بینی نشده و در مدت زمان طولانی در حوضه ثبت تغییرات شرکت در یاسوج به شکل عرف قانونی در آمده است.
ثبت هر تغییر مستلزم تنظیم صورت جلسه ای می باشد که این صورت جلسات با توجه به موضو عات ثبت تغییرات در یاسوج متفاوت می باشد.
به طور کلی سه نوع صورت جلسه در قانون برای ثبت تغییرات پیش بینی شده است که شامل صورت جلسه مجمع عمومی عادی که یا به صورت سالیانه تنظیم می شود یا به صورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که این تفاوت در مدت زمان ثبت تغییرات بستگی دارد.
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص مواد مربوط به اساسنامه شرکت تنظیم می گردد. صورت جلسه هیئت مدیره که مربوط به تصمیمات مربوط به هیئت مدیره می باشد.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در یاسوج

هر صورتجلسه ای که برای تغییرات تنظیم می شود در دو نسخه باید تهیه گردد تا بتوانید درخواست ثبت آن را به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بدهید.

تغییرات از زمان برگذاری مجمع مورد نظر انجام می شود. اما زمانی در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد را دارد که آگهی ثبت تغییرات در خصوص آن صادر شده باشد. این آگهی را اداره ثبت شرکت ها برای انواع تغییرات بعد از ثبت شرکت صادر می کند.

ادامه مطلب
تبدیل شرکت تضامنی و نسبی

روزنامه های ثبت تغییرات شرکت در یاسوج

بعد از ثبت تغییرات در یاسوج چاپ و پرداخت روزنامه های ثبت تغییرات الزامی می  باشد. هر تغییراتی که به ثبت می رسد یک بار در روزنامه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چاپ می گردد، و یک بار در روزنامه کثیرالانتشاری که در اساسنامه شرکت قید شده باید چاپ شود.

تنها استثناء عدم چاپ روزنامه های تغییرات در ثبت تغییرات مربوط به سهام شرکت های سهامی خاص می باشد که به دلیل عدم چاپ آگهی روزنامه ای هم پرداخت نمی شود.

مدارک ثبت تغییرات  شرکت در یاسوج

 • مدارک ثبت تغییرات به طور کلی به شرح ذیل می باشد:
 • کپی مدارک هویتی هیئت مدیره ، بازرسین، سهامداران
 • آگهی تاسیس شرکت یا روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت یا روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات شرکت
 • شرکت نامه یا تقاضا نامه در شرکت با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و شرکت های تضامنی
 • اظهار نامه در شرکت های سهامی و تعاونی و…

انواع صورتجلسه مربوط به ثبت تغییرات در یاسوج

 • موارد مربوط به انحلال شرکت
 • انتخاب اعضاء و بازرسین شرکت
 • تغییر آدرس در شرکت ها
 • تغییر اسم شرکت  بعد از ثبت
 • هر گونه تغییر در سهام و سهامداران شرکت
 • تعداد اعضاء هیئت مدیره
 • تغییر در موضوع یا الحاق به موضوع شرکت
 • افزایش یا کاهش در سرمایه شرکت
 • هر گونه ورود و خروج در شرکت
 • نقل و انتقال شرکت
 • تاسیس شعبه  رای شرکت
 • تعیین سمت و دارندگان حق امضاء در هیئت مدیره شرکت

ثبت تغییرات شرکت در یاسوج 

مراحل ثبت تغییرات شرکت در یاسوج

در ابتدا  باید مدارک مربوط به ثبت تغییرات را تهیه نمایید ، مشخص نمودن نوع تغییرات هم بدین جهت که نوع صورت جلسه مشخص شود  دارای اهمیت است. پس از آن باید صورت جلسه ثبت تغییرات در یاسوج تنظیم گردد که رعایت نکات ذیل در آن الزامی می باشد.

1) قید نوع صورت جلسه در ابتدای برگه صورت جلسه باید قید گردد.

2) مشخصات مربوط به شرکت همچون نام شرکت، شناسه ملی آن، و شماره ثبت شرکت باید در صورت جلسه نوشته شود.

ادامه مطلب
ثبت تغییرات شرکت در اردبیل

3) تاریخ و ساعت تشکیل جلسه باید در صورت جلسه قید گردد.

4) میزان سرمایه شرکت و میزان سهام هر یک از اعضاء در صورت جلسه باید آورده شود.

5) افراد حاضر در جلسه باید با نام و فامیلی و همچنین سمت و میزان سهام باید آورده شوند.

6) اگر برای دعوت اعضاء برای جلسه ثبت تغییرات شرکت در یاسوج  آگهی دعوت از طریق روزنامه انجام شده باشد تاریخ و اطلاعات مربوط به روزنامه هم باید در صورت جلسه قید گردد.

7) تمامی تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می شود باید در تغییرات اساسنامه شرکت قید گردد.

مرحله دوم ثبت تغییرات شرکت یاسوج

بعد از تنظیم صورت جلسه با توجه به موارد عنوان شده این صورت جلسه باید به امضاء همه اعضاء شرکت ، من جمله اعضاء هیئت مدیره، بازرسین شرکت و سهامداران برسد و مهر شرکت هم باید در زیر آن باشد . بعد از تنظیم  صورت جلسه و تهیه تمامی مراحل آن نوبت به ثبت در سامانه ثبت شرکتها می شود.

پس از ثبت سامانه و  اخذ پذیرش نهایی سه روز زمان دارید تا اوراق و مدارک را به اداره ثبت شرکت های یاسوج ارسال نمایید بعد از بررسی کارشناسان ثبت شرکت ها و تایید آن آگهی ثبت تغییرات نسبت به صورت جلسه ثبت تغییرات شما در یاسوج صادر می شود.

پس از صدور آگهی یکی از نمایندگان شرکت با مراجعه به اداره آگهی را دریافت می نماید و پس از آن مبادرت به چاپ روزنامه های رسمی  و کثیرالانتشار شرکت  می نمایید.

نکته: ثبت تغییرات ممکن است مدت زمانی را در بر داشته باشد که با توجه به هر تغییری  ممکن است متفاوت باشد؛ زیرا اگر در پروسه ثبت تغییرات در یاسوج آنگونه که باید صورت جلسه تغییرات تنظیم نشده باشد یا اینکه مدارک و اسناد ناقص باشد ممکن است مدت زمان زیادی را طی نماید با سپردن ثبت تغییرات در یاسوج به یک تیم با تجربه و متخصص در وقت و هزینه خود صرف جویی نمایید.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در یاسوج

ثبت تغییرات شرکت بر اساس موضوع تغییرات انجام می شود. شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکت هایی است که ایجاد آن با صدور آگهی ثبت شکل می گیرد.
تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود اگر مربوط به اساسنامه باشد باید در مجمع عمومی فوق العاده انجام شود و تغییرات مدیران و تصویب ترازنامه سالانه در مجمع عمومی عادی در خصوص آن تصمیم گیری می شود.

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در یاسوج

برای ثبت تغیییرات شرکت سهامی خاص تغییرات باید با حضورم دو سوم سهامدارانی که بیش از 50 درصد از سرمایه را دارند در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده انجام شود.
صورتجلسه تنظیم شده بعد از امضاء در سایت اداره ثبت شرکت ها ثبت می شود که بعد از ارسال مدارک و بررسی درخواست مورد نظر آگهی ثبت تغییرات صادر می شود.

ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری در یاسوج

موسسه غیر تجاری یکی از قالب های ثبتی برای موضوعات و موارد غیر تجاری می باشد. ثبت تغییرات در موسسه غیر انتفاعی حتماً باید با تایید ارگان صادر کننده مجوز باشد.
در موسسات انتفاعی مجوزی نیز، تایید ارگان صادر کننده مجوز  الزامی است. سپس می توانید درخواست ثبت تغییرات این شرکت را از سایت اداره ثبت داشته باشید.

 هزینه و زمان ثبت تغییرات شرکت در یاسوج

ثبت تغییرات شرکت با توجه به نوع تغییرات نسبت به هر شرکتی و صورت جلسه ای متفاوت است که با تماس از کارشناسان ثبت بین الملل می توانید از هزینه های مربوط به ثبت تغییرات در یاسوج مطلع شوید.

ادامه مطلب
ثبت تغییرات شرکت در قم

بعد از اینکه مدارک به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پست می شود طی 14 روز آگهی ثبت تغییرات صادر می شود.

تنظیم صورت جلسه تغییرات شرکت در استان کهگیلویه و بویر احمد

 • دهدشت
 • سی سخت
 • چرام
 • باشت
 • دوگنبدان

در آخر  گروه ثبتی حقوقی بین الملل با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور عزیزمان به صورت غیر حضوری و آنلاین پروسه ثبتی تمام شرکت ها و موسسات غیر تجاری را در سراسر کشور عزیزمان سامان دهی و ثبت می نماید.

تا در این روز های سخت سهم خود را جهت جلوگیری از شیوع این بیماری ایفا کند، تا علاوه بر اینکه در برنامه های شما خللی ایجاد نشود گامی در وظیفه اجتماعی خود  برداریم هم اکنون می توانید با ما در مجموعه بین الملل تماس حاصل نمایید.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سميرا يزدان
سميرا يزدان
22 روز قبل

يكي از اعضا فوت كرده چكابر بايد كرد براي خروج شخص

yavari
ویرایشگر
yavari
22 روز قبل
پاسخ به  سميرا يزدان

درود بر شما با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و حضور اکثریت اعضا می توانید خروج از شرکت شریک را اعلام و به اداره ثبت ارائه کنید

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x