حوزه های تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان گلستان

  • بندرگز
  • بندر ترکمان
  • گنبدکاووس
  • علی آباد کتول
  • آزادشهر
  • کلاله
  • مینودشت

توصیه های ثبت تغییرات شرکت در گرگان

در پایان باید بدانید ثبت و اعمال تغییرات در برخی موارد مثل تمدید بازرس یا هیئت مدیره در شرکت های سهامی الزامی است و در برخی موارد مانند تغییر نام یا تغییر آدرس به درخواست اعضاء می باشد در تمامی موارد می توانید در خواست اعمال ثبت تغییرات شرکت گرگان را نمایید.

اما استثنائی هم وجود دارد چندین سال است که اداره ثبت شرکت ها در اعمال ثبت تغییرات در نوع شخصیت حقوقی ممنوعیت ایجاد نموده است در هر حال تیم وکلا و کارشناسان ثبت بین الملل در کنار شما هستند و پاسخگوی سوالات و نقطه نظرات شما بزرگواران می باشند.