جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

ثبت تغییرات شرکت در کرج

ثبت تغییرات شرکت در کرج

زمانی که ثبت تغییرات شرکت در کرج به پایان می رسد باتوجه به شرایط شرکت، مؤسسین و اعضای شرکت می توانند بر اساس مواردی در اساسنامه تغییراتی را انجام دهند. لذا در شروع الزامی است شرکت در کرج ثبت رسیده باشد سپس ثبت تغییرات شرکت را اعمال نمایند.

راهنمای ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت در کرج

پس از به ثبت رسیدن شرکت چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت تصمیم به تغییرات شرکت داشته باشند طی مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا امکان پذیر می باشد. هرگونه ثبت تغییرات شرکت در کرج در مجامع ذیل قابل برگزاری می باشد و در اداره ثبت شرکت های کرج باید به ثبت برسد.

ثبت تغییرات شرکت در کرج در مجمع عمومی فوق العاده

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند با ورود وخروج شریک برگزار شود.)

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل: تغییر آدرس ، تبدیل سهام بی نام به بانام، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه، تاسیس شعبه، افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورود شرکا و خروج شرکا و سایر مواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

ثبت تغییرات شرکت کرج در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

صلاحیت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در جلسه انتخاب مدیران و بازرسان، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته: تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزار کرد.

 

ثبت تغییرات شرکت در کرج

روش ثبت تغییرات شرکت در کرج

تمام شرکت‌ ها و موسسه‌ ها بعد از ثبت شرکت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی هستند که طبق قانون تجارت باید آن‌ ها را ثبت کنند. برای ثبت تغییرات شرکت در کرج نیاز به تنظیم صورتجلسه می‌باشد.

روش و مقررات خاصی جهت تنظیم صورتجلسه لازم است و باید نکات بسیاری را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت یا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

انواع ثبت تغییرات در شرکت های تجاری کرج

به صورت خلاصه انواع تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 •  تغییر نشانی شرکت
 • تغییر موضوع فعالیت شرکت
 • الحاق به موضوع فعالیت شرکت
 • تغییر نام شرکت
 • افزایش سرمایه شرکت
 • کاهش سرمایه شرکت
 • ورود شریک یا سهامدار جدید به شرکت
 • خروج شریک یا سهامدار از شرکت
 • حق امضاء مجاز شرکت
 • نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه
 • انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
 • انتخاب بازرسین (سهامی خاص)
 • تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی (سهامی خاص)
 • انتخاب نام جدید شرکت
 • اصلاح ماده اساسنامه شرکت
 • انحلال شرکت
 • تاسیس یا انحلال شعبه
 • پرداخت سرمایه تعهدی
 • تبدیل نوع سهام
 • تغییر یا تمدید مدیر تصفیه
 • تاسیس شعبه جدید شرکت

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در کرج

بموجب ماده 106 قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از کارهای زیر باشد، یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌های کرج ارسال گردد:

 • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌
 • تصویب ترازنامه‌
 • کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌
 • انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌

ثبت صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود در کرج

برای ثبت تغییرات صورت جلسه نسبت به نوع تغییرات مجمع عمومی تشکیل می شود. سپس اعضاء و شرکاء شرکت با مسئولیت محدود هر یک به میزان سهم الشرکه ای که دارند حق رای خواهند داشت.

حد نصاب در شرکت های با مسئولیت محدود در صورت وجود دو شریک حضور هر دو و در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشنند دو سوم اعضاء به همراه 75 درصد از دارندگان سهم الشرکه می باشد.

ثبت صورتجلسه شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت سهامی خاص دو نوع تغییرات ممکن است داشته باشد. تغییرات مربوط به هیئت مدیره که در وظایف مجمع عمومی عادی است و تغییرات مربوط به اساسنامه که در وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.

در هر صورت حد نصاب تشکیل مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص دارنده بیش از 50 درصد سهام و حضور دو سوم اعضاء سهامدار می باشد. که در کل بعد از رسیدگی به درخواست و تنظیم صورت جلسه و امضاء آن می توان برای ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص اقدام کنید.

ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت در کرج

تغییراتی موسسات غیر تجارری نیز در مجامع عمومی انجام می شود هر یک از اعضاء هیئت مدیره به نسبت نیاز شرکت می توانند مجامع عمومی را دعوت کنند. مجمع عمومی در تاریخ و زمان مشخصی تشکیل می شود و نسبت به تغییرات مورد نظر تصمیم گیری می نماید. در نهایت می توانید بر اساس صورتجلسه تنظیم شده ثبت تغییرات شرکت را در سایت تغییرات کرج به ثبت برسانید.

مدارک لازم برای ثبت انواع تغییرات شرکت در کرج

در متن ذیل با توجه به حجم بالای ثبت صورتجلسه تغییرات در شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود مدارک این دو نوع شرکت ذکر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 • آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 • شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 • شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 • برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت
 • در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رئیسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی
 • تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

نحوه ثبت تغییرات شرکت در کرج

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 • آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 • رونوشت اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 • ارائه آخرین لیست سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس
 • شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 • برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت
 • در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت و احکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رئسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی
 • تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

 1. ارسال مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط مشتری
 2. تنظیم صورتجلسه
 3. ارسال صورتجلسه و وکالت نامه جهت امضاء
 4. تکمیل امضا و ممهور کردن صورتجلسات و وکالت نامه توسط متقاضی
 5. ارسال صورتجلسات امضا شده توسط متقاضی
 6. اعمال پذیرش اینترنتی در سامانه مربوطه
 7. انجام پست صورتجلسات به اداره ثبت شرکتهای کرج
 8. پیگیری ثبت تغییرات از اداره ثبت شرکتهای کرج
 9. پرداخت فیش های واریزی
 10. دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه
 11. پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 12. ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی

مدت زمان و هزینه ثبت تغییرات شرکت در کرج

برای ثبت تغییرات بخشی از زمان بسته به سرعت عمل اعضاء شرکت دارد. اما اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بررسی ثبت تغییرات شرکت را ابتدا با درخواست پیگیری می کند و بعد از ارسال و پست مدارک طی 14 روز پیشنویس آگهی را در سایت به شماره پیگیری پرونده ابلاغ می کند.

هزینه ها در ثبت تغییرات مربوط به حق ثبت، ارسال اسناد و مدارک، حق الوکاله، هزینه روزنامه ثبت تغییرات می باشد. که این هزینه ها بسته به نوع تغییرات و تعداد تغییراتی که داررید تعیین می شوند.

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان البرز

 • ثبت تغییرات شرکت در طالقان
 • ثبت تغییرات شرکت در ساوجبلاغ
 • ثبت تغییرات شرکت در فردیس
 • ثبت تغییرات شرکت در نظرآباد
 • ثبت تغییرات شرکت در هشتگرد
 • ثبت تغییرات شرکت در اشتهارد

کلیه این تغییرات را می توانید در مجموعه ثبت بین الملل به صورت تخصصی توسط وکلاء پایه یک و تیم کارشناسان ثبت در کمترین زمان و هزینه انجام می گیرد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهرانگیز احدی
مهرانگیز احدی
1 سال قبل

سلام وقت بخیر برای ثبت تغییرات باید حضوری بیام؟

yavari
ویرایشگر
yavari
1 سال قبل

درود بر شما به دلیل تخصصی بودن انجام امور تغییرات بهتر است از تجارب وکلای حقوقی و ثبتی بهره ببرید