این روزها موسسات ثبتی زیادی در زمینه ثبت تغییرات شرکت مشغول فعالیت هستند. ولی بیشتر آنها تنها به ثبت شرکت در تهران بسنده نموده و تعداد کمی از موسسات هستند که توانایی ثبت تغییرات شرکت در لرستان و سایر شهرستان ها بپردازد.

ثبت بین الملل در لرستان با برند تجاری ( ثبت شرکت بین الملل ) این امکان را برای افراد متقاضی امورات ثبتی شرکت در شهرستان ها از جمله لرستان فراهم ساخته است و اطلاعاتی درباره ی ثبت این گونه شرکت ها و مراحل ثبت تغییرات آنها در اختیار شما عزیزان و هموطنان گرامی در لرستان قرار داده است.

محتوا پنهان
3 ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت واحد ثبتی لرستان :

ثبت تغییرات شرکت در لرستان

مسائل و پرسش های زیادی برای افراد متقاضی جهت ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکتها در لرستان وجود دارد. که وجود این گونه مسائل بنا بدلیل نبودن یک منبع و مرجع موثق و مفید، و در عین حال دارای اعتبار قانونی در این زمینه می باشد. در پی آن، کسب راهنمایی و مشاور لازم راجع به فرآیند صورتجلسه تغییرات شرکت ها در لرستان و سایر شهرستان ها، مراحل و مدارک مورد نیاز، همچنین اطلاع از هزینه ها، مشکلاتی است که متقاضیان امور ثبتی در حوزه لرستان اغلب با آن مواجه هستند.

ثبت شرکت بین الملل جهت سهولت شما هموطنان عزیز این امکان را برای افراد متقاضی در واحد ثبتی لرستان فراهم ساخته ،و اطلاعاتی درباره ی فرایند، مراحل، شرایط ثبت صورتجلسه انواع شرکتها و موسسات ارائه می نماید.

توضیحاتی در خصوص ثبت تمام تغییرات و صورت جلسات شرکت ها در لرستان

پس از به  پایان رسیدن فرایند  ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نمایند.

هرگونه ثبت تغییرات شرکت از قبیل  تغییر نام، تغییر آدرس،تغییر یا الحاق به موضوع ،  انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام با نام به بی نام، تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس، تعیین حق امضاء و غیره در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد:

مجمع عمومی فوق العاده :

این مجمع در موارد و شرایط ذیل در ثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نماید :

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند با ورود و خروج شریک برگزار شود).

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییر آدرس ،تبدیل سهام بی نام به با نام ،نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورود شرکا و خروج شرکا و سایر مواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در  حیطه صلاحیت و مخیرات  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.

مدارک کلی مورد نیاز جهت ثبت تغییرات انواع شرکت ها و موسسات حوزه ثبتی لرستان :

•           کپی اساسنامه شرکت

•           روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

•           فهرست اسامی  شرکا یا سهامداران  با میزان سهام یا سهم الشرکه  ایشان

•           کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی موسسین

•           اصل مدارک شناسایی اشخاص در حال خروج  و حضور جهت امضاء در دفاتر اداره ثبت شرکت ها

ادامه مطلب
صورتجلسه آماده

•           در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه ضروری می باشد.

در ادامه با توجه به حجم تغییرات شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص به صورت ویژه به مراحل تغییرات این دو نوع شرکت می پردازیم.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

•           1.     رونوشت  آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس ثبت شرکت

•           2.     رونوشت آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت

•           3.     رونوشت شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)

•           4.     رونوشت شناسنامه و کارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )

•           5.     کپی برابر با اصل  شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت

•           6.     در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، رونوشت آخرین روزنامه رسمی شرکت و احکام نمایندگی اشخاص حقوقی ،هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.

•           7.     کامل نمودن  فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

•           1.     فتوکپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت

•           2.     فتوکپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت

•           3.     فتوکپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)

•           4.     ارائه اسامی  آخرین سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ ثبت

•           5.     فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)

•           6.     فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت

•           7.     در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شرکت و احکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی

•           8.     پر کردن  کار برگ اطلاعات مورد نیاز شرکت

روش و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها در واحد ثبتی لرستان

1.     ارجاع  مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط متقاضی

2.     تهیه صورتجلسه تغییرات شرکت

3.     ارسال صورتجلسه تغییرات و وکالت نامه جهت امضاء

4.     به  امضا  رساندن و ممهور کردن صورتجلسات تغییرات و وکالت نامه توسط متقاضی

5.     ارسال صورتجلسات تغییرات امضا شده توسط درخواست کننده

6.     انجام ثبت نام الکترونیک در سامانه مربوطه

7.     ارسال  پستی صورت جلسات به اداره ثبت شرکتهای لرستان

8.     پیگیری روند اداری  ثبت تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکتهای لرستان

9.     واریز هزینه های پرداختی و ارائه فیش مربوطه

10.   دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه

11.   پرداخت هزینه روزنامه رسمی

12.   ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی

مراحل و رویه ثبت تغییرات شرکتها در واحد ثبتی لرستان

شرایط ثبت تغییرات شرکت واحد ثبتی لرستان

بعد از اتمام پروسه ثبت شرکت در صورتی که سهامداران و هیئت مدیره تصمیم بگیرند تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند باید از طریق مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده این تغییرات را  به اطلاع اداره ثبت شرکتها  و موسسات غیرتجاری در واحد ثبتی لرستان برسانند.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات واحد ثبتی لرستان :

ارائه کپی از اساسنامه شرکت ، روزنامه رسمی که مبنی بر آخرین تغییرات شرکت باشد، لیست شرکا، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ، در صورت خروج اشخاص از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی و حضور در اداره ثبت شرکت الزامی می باشد در نظر داشته باشید اگر قصد انحلال شرکت خود را دارید می بایست یک مدیر تصفیه انتخاب نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت واحد ثبتی لرستان :

شخصیت های حقوقی با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه خود میتوانند تصمیماتی را مبنی بر ثبت تغییرات شرکت و موسسه خود بگیرند و به استناد قانون تجارت می بایست این تغییرات را به ثبت برسانند. در اولین قدم باید صورتجلسه ای با توجه تغییرات خواسته شده تنظیم و تدوین نمایند و به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری حوزه ثبتی شرکت واحد ثبتی لرستان برسانند. در نظر داشته باشید که انجام این فعالیت نیازمند روش و مقررات خاصی می باشد و نیازمند تجربه و تخصص های لازم است. پیشنهاد ما به شما مشورت با مشاورین مجرب ثبت شرکت بین الملل می باشد.تغییرات شرکت ها واحد ثبتی لرستان  عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی واحد ثبتی لرستان :

در صورتی  که مالکین اقدام جا به جایی محل شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق ثبت تغییرات شرکت واحد ثبتی لرستان  به اداره ثبت شرکت حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی واحد ثبتی لرستان :

در صورتی که بعد از اتمام پروسه ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل فعالیت نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

الحاق به موضوعات فعالیت شرکت واحد ثبتی لرستان :

این امکان وجود دارد در صورتی در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را الحاق نمایید.

تغییر نام ثبت شده شرکت واحد ثبتی لرستان :

این امکان وجود دارد که شرکتها به اشخاص جدیدی انتقال یابند در این صورت مالکین جدید قادر خواهند بود نام انتخاب شده را تغییر دهند این امر از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی واحد ثبتی لرستان :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند میزان سرمایه شرکت خود را افزایش دهند. این امر با توجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

ادامه مطلب
آگهی افزایش سرمایه

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی واحد ثبتی لرستان :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود میتوانند با توجه به مواد مندرج در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار واحد ثبتی لرستان :

در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه واحد ثبتی لرستان :

در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهاداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغییر می باشد.

انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره واحد ثبتی لرستان :

این امکان وجود دارد که اعضاء هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) واحد ثبتی لرستان :

همانطور که مطلع هستید بازرسین در شرکتهای سهامی خاص برای مدت یک سال اتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره نیازمند تمدید و یا انتخاب مجدد می باشند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت واحد ثبتی لرستان :

در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

انحلال شخصیت های حقوقی واحد ثبتی لرستان:

با به وجود آمدن شرایط خاص برای شخصیت های حقوقی و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده این امر( انحلال ) امکان دارد.

انواع صورتجلسات تغییرات ثبت شرکت سهامی خاص در حوزه ثبتی لرستان:

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب ترازواحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام در صورتیکه وفق اساسنامه هیات مدیره مجاز به صدور اجازه باشد واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تغییر محل واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت شرکت در اصفهان ، ثبت برند در اصفهان را به صورت تخصص با مجموعه بین الملل

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نوع شرکت واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش  سرمایه اختیاری واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل سهام با نام به بی نام واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل سهام بی نام به با نام واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات پرداخت سرمایه تعهدی شرکت واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/ناظر تصویه واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات جلس هیات تصفیه واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات تعهدنامه هیات مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید واحد ثبتی لرستان.

•           ثبت صورتجلسه تغییرات در خصوص کاهش/افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص واحد ثبتی لرستان.

انواع صورتجلسات و تغییرات ثبت شرکت با مسئولیت محدود در حوزه ثبتی لرستان:

• ثبت صورتجلسات تغییرات در محل با مجمع عمومی فوق العاده واحد ثبتی لرستان.

• تغییر محل شرکت با هیات مدیره واحد ثبتی لرستان.

• نام شرکت واحد ثبتی لرستان.

• کاهش سرمایه شرکت واحد ثبتی لرستان.

• افزایش سرمایه  همراه با ورود شرکت جدید واحد ثبتی لرستان.

• کاهش سرمایه همراه با خروج شریک واحد ثبتی لرستان.

• موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت واحد ثبتی لرستان.

• نقل و انتقال سهم الشرکه واحد ثبتی لرستان.

• تعیین سمت هیات مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود واحد ثبتی لرستان.

• هیات مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت واحد ثبتی لرستان.

• تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص واحد ثبتی لرستان.

• انحلال شرکت با مسئولیت محدود واحد ثبتی لرستان.

•  صورتجلسه تغییرات تاسیس شعبه شرکت در شهرستانها واحد ثبتی لرستان.

ادامه مطلب
تبدیل شرکت سهامی عام به خاص ✔️

• تغییرات در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود واحد ثبتی لرستان.

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان لرستان

  • خرم آباد
  • پل دختر
  • کوهدشت
  • درود
  • الیگودرز
  • ازنا
  • بروجرد

موسسه حقوقی بین الملل در یک نگاه

موسسه حقوقی بین الملل ( ثبت شرکت بین الملل) افتخار دارد با دارابودن بیش از 18سال تجربه در کلیه ی حوزه های ثبت انواع  شرکت ،ثبت برند و علامت تجاری ،ثبت تغییرات شرکتها ،طرح و جواز تاسیس صنایع ،کسب نشان حلال ،ثبت طرح صنعتی ، ثبت اختراع و اخذ انواع مجوزها،تخصصی ترین شیوه های نوین حقوقی و ثبتی را به متقاضیان خود ارائه نماید.این مجموعه با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید.مجموعه بین الملل با ارائه ی چنین خدمات منحصر بفردی در طول این 18 سال افتخار دارد که در موفقیت بسیاری از مشتریان خود سهیم بوده و تلاش ما همواره کسب رضایت شما مشتریان گرامی می باشد..

برخی از خدمات تخصصی موسسه حقوقی بین الملل در واحد ثبتی لرستان

ثبت شرکت واحد ثبتی لرستان

ثبت شرکت یا ثبت شخصیت حقوقی یا همان شرکتها با توجه به قانون تجارت از جمله فعالیت های قانونی و تحت حمایت دولت و ارگانها می باشد که اشخاص به منظور انجام فعالیتهای تجاری و بازرگانی خود انتخاب می نمایند.

به استناد همان قانون شخصیت های حقوقی دارای تقسیم بندی های متعددی می باشد که عبارتند از: شرکت تعاونی، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی، شرکت سهامی عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت نسبی، شرکت تضامنی

ثبت برند واحد ثبتی لرستان

ثبت برند یا علامت تجاری معرفی کننده کالا و خدمات تولیدی شما به بازار تجارت و رقابتی می باشد. به هر میزان که کیفیت و نام انتخابی محصولات شما از رتبه بالاتری برخوردار باشد بیشترین در خاطر مصرف کنندگان باقی می ماند و می توانید در مقابل رقیبان از دوام بیشتری برخوردار گردید در نتیجه مهم ترین گام برای داشتن برندی معتبر انتخابی نام و نشانی هدشمندانه می باشد و از این طریق می توانید از سوء استفاده احتمالی افراد سودجو نسبت به آرم خود جلوگیری نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت واحد ثبتی لرستان

ثبت تغییرات شرکت ،همانطور که گفته شد شرکتها از حمایتهای قانونی برخوردار هستند و در قانون تجارت این اختیار به موسسین آنها داده شده است که با استناد به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت خود در صورت صلاحدید تغییراتی را در شرکت خود اعمال نماید که از مهم ترین آنها می توان به تغییر موضوع فعالیت و یا الحاق به موضوع  ، نقل و انتقال سهام شرکت ، ورود و یا خروج شریک و… اشاره نمود. کلیه این تغییرات با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

ثبت طرح صنعتی واحد ثبتی لرستان

ثبت طرح صنعتی ، طرح های صنعتی تشکیل شده از رنگها، اشکال سه بعدی و یا دو بعدی می باشند که به عنوان یک نوآوری جدید در ظاهر محصولات به کار گرفته می شوند توجه داشته باشید که طرح های صنعتی تنها بر روی ظاهر محصولات صنعتی تاکید دارند و چنانچه تغییرات در خصوص موارد فنی و تخصصی باشد شامل طرح های صنعتی نمی گردد و می بایست در ظاهر محصولات تحول منحربه فردی را اعمال نمایند. اصلح آن است که چنین طرحی  به ثبت برسد.

ثبت اختراع واحد ثبتی لرستان

ثبت اختراع ، به ثبت رساندن محصولات و یا روش جدیدی که بتوان از آن در صنایع استفاده نمود از زمره اختراعات به حساب می آید اما می بایست توجه نمایید که روش های علمی همانند ریاضی معالجات پزشمی در خقیقت کلیه تراوشات ذهنی شامل اختراعات نمی گردد و قابل ثبت نمی باشد. تلاش جامعه های امروزی بیشتر متوجه تشویق مخترعین می باشئ تا بتواننداز این طریق به روش ها و نوآوری های جدید صنعتی دست پیدا کنند و در مقابل از آنها حمایت های لازم را به عمل بیاورند.

اخذ کارت بازرگانی واحد ثبتی لرستان

اخذ کارت بازرگانی در حقیقت مجوزی است که از جانب اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور انجام کلیه امور بازرگانی و صادرات و واردات کالا صادر می گردد این کالاها می بایست مطابق با قوانین جمهوری اسلامیایران و موازین شرعی باشد. مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی یکسال می باشد و بعد از اتمام این دوره قابلیت تمدید با پرداخت هزینه های اعلامی دارد.

رتبه بندی ( گرید ) شرکتها ی پیمانکاری واحد ثبتی لرستان

شرکتهایی که قصد دارند در مناقصات و مزایدات  شرکت نمایند می بایست اقدام به اخذ رتبه بندی گرید  نمایند بر این اساس سازمان معاونت فنی و عمران استانداری شرکتها را به دو گروه پیمانکار و مشاور تقسیم می نمایند براین اساس شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه 1،2،3،4،5 می باشند و شرکت مشاور دارای رتبه 1،2،3 می باشند.

طرح و جواز تاسیس صنایع واحد ثبتی لرستان

اخذ جوازتاسیس صنایع و یا جواز تاسیس مجوزی است که از جانب وزترن صنعت و معدن و تجارت برای تاسیس بک واحد تولیدی یا کارگاه صادر می گردد. جواز صنایع نیر به دو صورت حقوقی و حقوقی صادر می گردد. توجه داشته باشید برای تاسیس باید بدانید اولین گام برای تاسیس یک کترخانه و یا واحد تولیدی اخذ جواز صنایع می باشد

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x