تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان قزوین

  • تاکستان
  • آبیک
  • زهرا
  • الوند
  • آوج

آخرین نکات ثبت تغییرات در قزوین

سخن آخر اینکه بعد از اتمام فرآیند ثبت شرکت اگر اعضاء تمایل به اجرای تغییرات در شرکت داشته باشند این تغییرات باید به اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری اعلام شده و ضمیمه اساسنامه گردد.

در غیر این صورت فاقد اثر قانونی می باشد، این تغییرات تحت عنوان مجامع عمومی یا  در برخی موارد صورت جلسه هیئت مدیره مورد تایید قرار می گیرند. برای اعمال کلیه تغییرات در شرکت باید صورت جلسه تنظیم گردد که این صورت جلسه باید به تایید اداره ثبت شرکت های قزوین برسد.

جهت ثبت و اعمال تغییرات برای شرکت حتماً از مشاوران و وکلای با تجربه در این حوزه کمک بگیرید، چرا که تنظیم صورت جلسه مستلزم رعایت اصول و نکات حقوقی می باشد که معدود افراد عادی بر آن اشراف دارند ، ما در گروه متخصصین ثبت بین الملل با ده سال دانش و تجربه همراه شما در این مسیر خواهیم بود تعلل نکرده و هم اکنون با ما تماس حاصل نمایید.