واحد ثبتی موسه حقوقی بین الملل در زاهدان با برند تجاری ( ثبت شرکت بین الملل ) این امکان را برای افراد متقاضی امورات ثبتی شرکت در شهرستان ها از جمله زاهدان فراهم ساخته است و اطلاعاتی درباره ثبت این گونه شرکت ها و مراحل ثبت تغییرات آنها در اختیار شما عزیزان و هموطنان گرامی در زاهدان قرار داده است.

ثبت تغییرات شرکت در زاهدان

شرکت ها بعد از ثبت امکان تغییرات را دارند برخی مواقع مؤسسین تصمیم بر ایجاد و اجرا طرح های جدید هستند و یا موارد قبلی را مجدد می خواهند مطابق روز جدیدتر کنند و یا حتی در مواردی کاهش را در پی دارند مانند کاهش سرمایه، این موارد در صورتی می توان تغییرات را اعمال کرد که اولا در اساسنامه شرکت قید گردیده باشد و هم چنین صورتجلسه آن نیز تنظیم و تألیف گردد. سپس برای اعمال قانونی این تغییرات باید در اداره ثبت شرکتها ثبت تغییرات را به صورت صورتجلسه تغییرات ثبت نمود.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زاهدان

مسائل و پرسش های زیادی برای افراد متقاضی جهت ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکتها در زاهدان وجود دارد. که وجود این گونه مسائل بنا بدلیل نبودن یک منبع و مرجع موثق و مفید، و در عین حال دارای اعتبار قانونی در این زمینه می باشد.

کسب راهنمایی و مشاوره لازم راجع به فرآیند صورتجلسه تغییرات شرکت ها در زاهدان و سایر شهرستان ها، مراحل و مدارک مورد نیاز، همچنین اطلاع از هزینه ها، مشکلاتی است که متقاضیان امور ثبتی در حوزه زاهدان اغلب با آن مواجه هستند.

ثبت شرکت بین الملل جهت سهولت شما هموطنان عزیز این امکان را برای افراد متقاضی در واحد ثبتی زاهدان فراهم ساخته ،و اطلاعاتی درباره ی فرایند، مراحل ، شرایط ثبت صورتجلسه انواع شرکتها و موسسات ارائه می نماید.

نحوه ثبت صورتجلسات شرکت ها در زاهدان

پس از به  پایان رسیدن فرایند  ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نمایند.

هرگونه ثبت تغییرات شرکت ازقبیل  تغییر نام ، تغییرآدرس، تغییر یا الحاق به موضوع ،  انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و غیره در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد:

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده این مجمع در موارد و شرایط ذیل در ثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نماید :

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند با ورود و خروج شریک برگزارشود).

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه ، تاسیس شعبه ، افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورود شرکا و خروج شرکا و سایر مواردی که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته: تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در حیطه صلاحیت و مخیرات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.

ثبت تغییرات شرکت در زاهدان

مدارک کلی مورد نیاز جهت ثبت تغییرات انواع شرکت ها در زاهدان

 • کپی اساسنامه شرکت
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 • فهرست اسامی شرکا یا سهامداران با میزان سهام یا سهم الشرکه  ایشان
 • کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی موسسین
 • اصل مدارک شناسایی اشخاص در حال خروج و حضور جهت امضاء در دفاتر اداره ثبت شرکت ها
 • در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه ضروری می باشد.

در ادامه با توجه به حجم تغییرات شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی خاص به صورت ویژه به مراحل تغییرات این دو نوع شرکت می پردازیم.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 • رونوشت آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس ثبت شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 • شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 • شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )
 • کپی برابر با اصل  شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت
 •  در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، رونوشت آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی ،هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.
 • کامل نمودن  فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 • آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • فتوکپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 • اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 • ارائه اسامی آخرین سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ ثبت
 • شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 • برابراصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت
 • در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی
 • پر کردن  کاربرگ اطلاعات مورد نیاز شرکت

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زاهدان

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زاهدان

 1. ارجاع  مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط متقاضی
 2. تهیه صورتجلسه تغییرات شرکت
 3. ارسال صورتجلسهتغییرات و وکالت نامه جهت امضاء
 4. به  امضا  رساندن و ممهور کردن صورتجلسات تغییرات و وکالت نامه توسط متقاضی
 5. ارسال صورتجلسات تغییرات امضا شده توسط درخواست کننده
 6. انجام ثبت نام الکترونیک در سامانه مربوطه
 7. ارسال  پستی صورتجلسات به اداره ثبت شرکتهای زاهدان
 8. پیگیری روند اداری  ثبت تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکتهای زاهدان
 9. واریز هزینه های پرداختی و ارئه فیش مربوطه
 10. دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه
 11. پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 12. ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی

شرایط ثبت تغییرات شرکت واحد ثبتی زاهدان

بعد از اتمام پروسه ثبت شرکت در صورتیکه سهامداران و هیئت مدیره تصمیم بگیرند تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند باید از طریق مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده این تغییرات را  به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در واحد ثبتی زاهدان برسانند.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص در زاهدان

هر تغییراتی که در شرکت سهامی خاص ثبت می شود باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد تا در برابر اشخاص ثالث ملاک اعتبار قرار گیرد. تغییرات شرکت سهامی خاص یا مربوط به مدیران و بازرسان شرکت است و یا تغییر در مواد اساسنامه است. در ادامه انواع تغییرات شرکت سهامی خاص را به شما شرح داده ایم. مراحل ثبت تغییرات همانند سایر شرکت ها انجام می شود.

انواع صورتجلسات تغییرات ثبت شرکت سهامی خاص در حوزه ثبتی زاهدان

ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب ترازواحد ثبتی زاهدان.

 • تغییرات هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز واحد ثبتی زاهدان.
 • مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام واحد ثبتی زاهدان.
 • هیات مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام در صورتیکه وفق اساسنامه هیات مدیره مجاز به صدور اجازه باشد واحد ثبتی زاهدان.
 • مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل واحد ثبتی زاهدان.
 •  ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تغییر محل واحد ثبتی زاهدان.
 • مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام واحد ثبتی زاهدان.
 • تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع واحد ثبتی زاهدان.
 • تغییر نوع شرکت واحد ثبتی زاهدان.
 • انحلال شرکت واحد ثبتی زاهدان.
 • کاهش  سرمایه اختیاری واحد ثبتی زاهدان.
 • کاهش سرمایه اختیاری واحد ثبتی زاهدان.
 • و کاهش سرمایه اجباری واحد ثبتی زاهدان.
 • افزایش سرمایه واحد ثبتی زاهدان.
 • عملی شدن افزایش سرمایه واحد ثبتی زاهدان.
 • تبدیل سهام با نام به بی نام واحد ثبتی زاهدان.
 • ثبت تغییرات تبدیل سهام بی نام به با نام واحد ثبتی زاهدان.
 • پرداخت سرمایه تعهدی شرکت واحد ثبتی زاهدان.
 • تغییرات انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/ناظر تصویه واحد ثبتی زاهدان.
 • جلسه هیات تصفیه واحد ثبتی زاهدان.
 • تعهدنامه هیات مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید واحد ثبتی زاهدان.
 • تغییرات در خصوص کاهش/افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص واحد ثبتی زاهدان.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان

شرکت های با مسئولیت محدود نیز گاهاً در طول فعالیت تجاری نیازمند اعمال برخی تغییراتی هستند. این تغییرات بنا بر شرایط شرکت اعمال می شود. تغییراتی که شرکت با مسئولیت محدود می تواند در شرکت خود اعمال کند را برای شما در ادامه شرح داده ایم.

همه تغییرات باید طی دو نسخه صورتجلسه تنظیم که امضاء شرکاء در آن است جهت ثبت در سایت ثبت شرکت ها وارد شود و مدارک و اوراق آن نیز به اداره ثبت شرکت ها پست شود.

انواع صورتجلسات و تغییرات ثبت شرکت با مسئولیت محدود در حوزه ثبتی زاهدان

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از:

 • محل با مجمع عمومی فوق العاده واحد ثبتی زاهدان.
 • محل شرکت با هیات مدیره واحد ثبتی زاهدان.
 • نام شرکت واحد ثبتی زاهدان.
 • کاهش سرمایه شرکت واحد ثبتی زاهدان.
 • افزایش سرمایه  همراه با ورود شرکت جدید واحد ثبتی زاهدان.
 • کاهش سرمایه همراه با خروج شریک واحد ثبتی زاهدان.
 • صورتجلسه تغییرات موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت واحد ثبتی زاهدان.
 • نقل و انتقال سهم الشرکه واحد ثبتی زاهدان.
 • تعیین سمت هیات مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود واحد ثبتی زاهدان.
 • هیات مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت واحد ثبتی زاهدان.
 • تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص واحد ثبتی زاهدان.
 •  انحلال شرکت با مسئولیت محدود واحد ثبتی زاهدان.
 • تاسیس شعبه شرکت در شهرستانها واحد ثبتی زاهدان.
 •  تغییرات در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود واحد ثبتی زاهدان.

ثبت تغییرات موسسات غیر تجاری در زاهدان

موسسات غیر تجاری که در زاهدان فعالیت دارند برای ثبت تغییرات اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده و برای سایر تغییرات مجمع عمومی عادی را برگذار می کنند. حضور اکثریت شرکاء با اکثریت دارندگان سهم الشرکه در مجامع عمومی الزامی است. خروجی مجمع تنظیم صورتجلسه امضاء شده توسط اعضاء است که باید در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت آن انجام شود.

حوزه های ثبت تغییرات شرکت در استان سیستان و بلوچستان

 • ایرانشهر
 • چابهار
 • زابل
 • خاش
 • سراوان
 • کنارک
 • سرباز
 • نیک شهر
 • زابل

موسسه حقوقی بین الملل ( ثبت شرکت بین الملل) افتخار دارد با دارا بودن بیش از 18سال تجربه در کلیۀ حوزه های ثبت انواع  شرکت، ثبت برند و علامت تجاری، ثبت تغییرات شرکتها، طرح و جواز تاسیس صنایع، کسب نشان حلال، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و اخذ انواع مجوزها،تخصصی ترین شیوه های نوین حقوقی و ثبتی را به متقاضیان خود ارائه نماید.

این مجموعه با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستای ارائه خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید. مجموعه بین الملل با ارائۀ چنین خدمات منحصر بفردی در طول این 18 سال افتخار دارد که در موفقیت بسیاری از مشتریان خود سهیم بوده و تلاش ما همواره کسب رضایت شما مشتریان گرامی می باشد.