ثبت برند بصورت بین المللی(سیستم مادرید 85 عضو از کشورهای مختلف جهان دارد که ایران نیز جزء آنهاست) برند یا علامت تجاری نشانه ای برای هر محصول تولیدی است که می تواند ویژگی های محصول را نشان دهد یا نمادی از آن باشد. به عبارت دیگر برند نشانه ای برای هر تولید کننده است که محصول با آن شناخته و معرفی می شود. از علائمی که می توانند به صورت برند ثبت شوند میتوان به کلمات ،حروف ،اشکال سه بعدی ،تصاویر و اعداد یا ترکیبی از اینها باشد. در این بخش ما به صورت مختصر شرحی از ثبت برند در سیستم مادرید توضیح میدهیم: سیستم مادرید 85 عضو از کشورهای مختلف جهان دارد که ایران نیز جزء آنهاست و تمام برندهایی که درون ایران به ثبت میرسند قابلیت ثبت در سیستم مادرید را دارند. ثبت هر برند در مرحله ی اول باید در کشور که تولید در آن انجام میشود صورت گیرد به علاوه برای ثبت در سیستم مادرید تولید کننده موظف است پس از ثبت برند به مدت سه سال تولید درون کشور مبداء داشته باشد. پس از آن یک تقاضانامه ی بین المللی (به زبان فرانسوی، انگلیسی یا اسپانیایی) تنظیم میشود و مشخص میشود که متقاضی خواستار ثبت برند در کدامین کشورها میباشد و سپس فرم تقاضانامه تکمیل میشود.در مرحله ی بعد میزان مبلغی که  با توجه به ثبت برند بصورت حقیقی یا حقوقی و تعداد طبقات و کشورهای مورد نظر متغیر است به فرانک سوئیس به اداره ی مالکیت صنعتی  پرداخت میکند و ثبت مادرید انجام میشود.