راهکارهای تخصصی ثبت اختراع در کرج

ثبت اختراع در کرج

یک اختراع به راحتی می تواند زمینه را برای امکانات فراهم کند و با تسهیل در انجام امور خود را به صورت پایه ثابت خریدهای متقاضیان درآورد، ثبت اختراع در کرج با راهکاری هوشمندانه انجام می شود که در متن زیر ما به آن می پردازیم، اگر اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت اختراع داشته باشید ما متنی جامع در این زمینه تدوین کردیم که در کم ترین زمان راهنمای شماست. در ادامه با ما همراه باشید.

ثبت اختراع در کرج

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن برطرف می کنند.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آن چه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشت و برای دارنده مهارت عادی در فن معلوم و آشکار نباشد.

از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

اختراع قابل ثبت در کرج

 • اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته است.
 • برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد. از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
 • منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.
 • مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است. را به اختصار: کشفیات و نظریه ها، روشهای تجاری یا درمانی بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد. آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد.

شرایط ثبت اختراع در کرج

برای ثبت اختراع در کرج باید اظهارنامه ای به مرجع ثبت داده شود. اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون هیچگونه لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پارگی تنظیم شود.

بعد از قید کردن تاریخ، تمام صفحات به امضای متقاضی یا نماینده قانونی وی برسد. اگر پیش از یک نفر تقاضای ثبت اظهارنامه داشته باشند، ولی سهم هر کدام تعیین نگردد، حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت یکسان خواهد بود.

کسی که تقاضای ثبت اختراعی را به نام خود دارد مالک اظهارنامه تلقی می شود، مالک (یا مالکین)اختراع می تواند شخص (یا اشخاص) حقیقی یا حقوقی ( یا هر دوی آن ها) باشند.

(اگر مالک اختراع یک شرکت یا موسسه، انجمن، سازمان، حزب، نهاد باشد شخص حقوقی نامیده می شود) متقاضی یا متقاضیان ثبت، شامل مالک یا نماینده ی قانونی (وکیل) است.

در صورت بیشتر بودن تعداد متقاضیان ثبت، می بایست لازم است شخصی که می تواند به نمایندگی دیگران حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام دیگر اقدامات اداری لازم به استثنای اخذ گواهی نامه اختراع را دارد با تعیین محل زندگی مشخص شود.

ثبت اختراع در کرج

مراحل ثبت اختراع در کرج

 1. در مرحله نخست مدارک و اظهارنامه شما به صورت مقدماتی بررسی می‌شود. اگر نقصی وجود داشته باشد، شما باید این نقص ها و اشکالات  را رفع کنید.
 2. بعد از آن موضوع شما بررسی می‌شود.پس از آن در بانک اطلاعاتی اداره مالکیت معنوی، سایر اختراعات بررسی می‌شوند. اگر عین اختراع شما وجود داشت، درخواست شما رد می‌شود.
 3. اما در صورتی که همانند و شبیه آن موجود باشد، به شما اطلاع می‌دهند و شما باید تفاوت‌های اختراع خود را شرح دهید. و جنبۀ نوآوری آن را مشخص کنید.
 4. در این مرحله، در صورت تأیید شدن در مراحل قبلی، مرجع ذی‌صلاح باید انتخاب شود، تا درخواست کننده  برای ادامه پروسه خود به آن‌جا مراجعه کند.
 5. سپس از این مرجع باید استعلام صورت بگیرد. اگر پاسخ مرجع، مبتنی بر تأیید اختراع بود، ابلاغیه پذیرش صادر می‌شود. در غیر این‌ صورت اخطار رد داده می‌شود.
 6. در صورت پذیرفته شدن اختراع، هزینه حق‌ الثبت اختراع باید پرداخت شود. سپس آگهی صادر می‌شود و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و پس از آن گواهینامه ثبت اختراع شما صادر می‌شود.

مزایای ثبت اختراع در کرج

 • با ثبت اختراع شما به عنوان صاحب یک اختراع می توانید مجوز استفاده از آن را به دیگران واگذار کنید و به ازای آن مبالغ و یا حق امتیاز اخذ نمایید.
 • ثبت اختراع سبب افزایش ارزش تجاری و افزایش سود بیشتر می شود.
 • بعد از ثبت اختراع دسترسی به بازارهای جدید ممکن می شود.
 • ثبت اختراع سبب جلوگیری از فعالیت های تکراری می شود.
 • وقتی اختراعی ثبت می شود حقوق ناشی از اختراعی که ثبت شده است. قابلیت انتقال را دارد و در صورتی که صاحب اختراع فوت کند حق و حقوق به وراث او منتقل می گردد.
 • چنانچه اختراعی ثبت شود در صورت تقلید و هرگونه سوء استفاده از اختراع امکان مبادرت قانونی برای مالک اثر وجود دارد. مالک یا مالکین می توانند علیه هر شخصی که بدون اجازه به حقوقشان تعدی نماید در دادگاه اقامه دعوی کند.
 • مخترع با ثبت اختراع نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود، مگر این که به صورت کتبی از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هر نوع اظهار یا ضمانت مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع ذکر گردد، بدون اثر قانونی است.
 • گواهی نامه ثبت اختراع حمایت از طرح های صنعتی بیشتر می شود و ثبت آن اشخاص را به ابتکار و نوآوری تشویق می نماید و به آن ها انگیزه می دهد.
 • در صورت ثبت اختراع استفاده از مزایا و تسهیلات ارائه شده است. برای شرکت های فناور و دانش بنیان ممکن و امکان پذیر می شود.
 • با ثبت اختراع بهره برداری از مزایای بنیاد ملی نخبگان ممکن و امکان پذیر می شود.
 • ثبت اختراع سبب آسان شدن پذیرش برای ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور.
 • با ثبت اختراع اخذ تسهیلات و مزایای صندوق از پژوهشگران کشور ممکن می شود.
 • امتیاز مثبت برای استخدام با ثبت اختراع ممکن می شود.
 •  ثبت اختراع سبب تسهیلات اعطایی برای خدمت سربازی می شود.

اظهارنامه ثبت اختراع در کرج

 • اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی، تابعیت و سمت متقاضی؛ اگر متقاضی یک شخص باشد قید کردن نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عندالزوم هر گونه شناسه دیگر آن ضروری است.
 • نام، شماره ملی، نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی.
 • ارائه اسم، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
 • اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد.
 • عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل”بهتر”و غیره نبوده و ترجیحا بین سه تا 10 کلمه باشد.
 • تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم.
 • اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع.
 • تعیین طبقه اختراع با توجه به طبقه بندی بین المللی اختراعات.

طیقه یندی اختراع در کرج

طبق آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می شود با توجه به مطالب پرونده و زمینه فعالیت آن به 8 دسته قابل تقسیم بندی است  که به قرار ذیل می باشد:

 • نیازهای انسانی.
 • انجام عملیات ترابری.
 • شیمی و متالوژی.
 • منسوجات و کاغذ.
 • ساختمان
 • مهندسی، مکانیک، روشنایی
 • فیزیک.
 • برق.
 • تعیین ضمائم.
مدارک ثبت اختراع در کرج
مدارک ثبت اختراع در کرج

مدارک لازم جهت ثبت اختراع در کرج

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

 • توصیف اختراع.
 • ادعا یا ادعاهای اختراع.
 • خلاصه ای از توصیف اختراع.
 • نقشه یا نقشه ها، در صورت لزوم.
 • مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع.
 • درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
 • مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
 • رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی.
 • مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی داده شود.

مهلت ارائه اظهارنامه ثبت اختراع در کرج

تبصره: چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا از تاریخ ابلاغ طی مدت  30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود.

اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد. اظهارنامه کان لم یکن تلقی می شود. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز است.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها