تغییر نام شرکت

چگونه نام شرکت خود را تغییر دهیم  یا آیا می توانیم نامهای دیگری برای شرکت انتخاب نماییم؟

کلیه اشخاص حقوقی(شرکت ها) می توانند نام شرکت خود را تغییر دهند.جهت تغییر نام شرکت، دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که به جهت حقوقی مهم نیست در صورت تغییر نام شرکت شماره ثبت و تاریخ ثبت و همچنین شناسه ملی شرکت تغییر نخواهد کرد.

مدارک لازم جهت تغییر نام شرکت

       کلیه اسناد شرکت

مراحل تغییر نام شرکت

  1. تدوین و تنظیم صورتجلسه مجمع فوق العاده
  2. انتخاب اسامی جدید شرکت
  3. توضیح : اسامی شرکت باید سه سیلابی باشند،همچنین اسامی باید ریشه فارسی داشته باشند.)