کلیه اشخاص حقوقی (شرکت ها) می توانند نام شرکت خود را تغییر دهند. جهت تغییر نام شرکت، دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که به جهت حقوقی مهم نیست در صورت تغییر نام شرکت شماره ثبت و تاریخ ثبت و همچنین شناسه ملی شرکت تغییر نخواهد کرد.

انتخاب اسم برای شرکت یکی از مهم ترین و با اهمیت ترین مرحله ها به منظور تاسیس و راه اندازی آن می باشد.

تحقیقات و بررسی هایی که در این خصوص صورت گرفته است نشانگر این می باشد شرکت هایی که اسم خود را به صورت درست و جامع نموده اند بسیار موفق تر از شرکت هایی که اسم های کلیشه ای یا تکراری جهت شرکت خود انتخاب نموده اند به چشم می خورد.

شرایط و معیارهای انتخاب نام برای شرکت

به سبب شیوه نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسم شرکت بایستی به صورت فارسی و ایرانی باشد و بایستی از انتخاب نمودن واژه های غیر فارسی اجتناب نمود.مرجع ثبت شرکت ها اسم های غیرفارسی را بدون  ارائه مجوز از مرجع های ذیصلاح تایید نمی نماید.

مطلوب است اسم هایی که انتخاب می گردند به صورت خاص باشند و اسم عام نباشند این امر به تایید و تصدیق اسم شرکت کمک شایانی خواهد کرد.

اسم هایی که انتخاب می شوند نبایستی تک سیلابی باشندبلکه بایستی ترکیبی از سه سیلاب داشته باشند.اسم هایی که دربردارنده دو سیلاب می باشند در صورتی که تکراری نباشند مورد قبول واقع می شوند.

اسم هایی که انتخا می شوند نبایستی با شرع و اخلاق جامعه تضاد داشته باشند و هم چنین نبایستی دربردارنده واژه های بی معنی و لغات زشت و ناپسند و برخلاف اخلاق نیکو باشند.

نکته : قابل توجهی که در انتخاب نام شرکت وجود دارد این می باشد که نبایستی نامی که انتخاب شده است در گذشته ثبت شده باشد و سابقه ثبتی داشته باشد.

چنانچه اسم انتخاب شده در گذشته در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشد بدون اعتبار می باشد و قابلیت به ثبت رسیدن را ندارد.

به همین منظور بهتر است  قبل از آن که نام انتخاب شده به ثبت برسد از نام مزبور استعلام نمایند.

به منظوراستعلام از اسم شرکت قادر می باشید با ورود به پایگاه اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی https://www.ilenc.ir و یا پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور به نشانی https://rrk.ir مبادرت نمایید.

در صورتی که اسم پیشنهادی در گذشته به ثبت رسیده باشد اطلاعات آن در سامانه قابل رویت می باشد. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در راستای انتخاب نام شرکت خود، می توانید با ثبت بین الملل در ارتباط باشید تا کارشناسان ما در این مجموعه شما را در این امر مهم و بااهمیت یاری می نمایند.

نحوه ی تغییر نام شرکت

بعد از ان که شرکتی به ثبت رسید هر نوع تصمیمات و تغییراتی از قبیل تغییر در اسم شرکت در هر زمانی ممکن می باشد.در صورتی که اسم مورد نظر شرکت ها مطابق تمامی قوانین و مقررات مربوط به اسم شرکت ها به ثبت رسیده باشد قادر می باشند نام شرکت را تغییر بدهند.

اشخاص حقوقی که جهت ثبت نام پیشنهادی خود نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح می باشند بایستی قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت‌ها، از طریق مقتضی به منظوردریافت مجوز مبادرت و آن را به همراه مدارک ارائه دهند.شایان ذکر است در تغییر نام شرکت رعایت یک سری از قوانین از جمله مواد ۹۵ و ۱۱۷ و ۱۴۱ و۱۶۳ و ۱۸۴ و ۲۰۰ قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۱ آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری از الزامات و ضروریات می باشد.

در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات درباره تغییر اسم شرکت گرفته می شود.

هم چنین به منظور تغییر اسم شرکت بایستی در نخست مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و بعد از آن صورت جلسه تنظیم شود و ذیل آن به وسیله اعضا به امضا برسد سپس بایستی مدارک لازم تسلیم اداره ثبت شرکت ها گردد.

مدارک مورد نیاز تغییر نام شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

 1. فتوکپی آگهی تاسیس شرکت ارائه گردد.
 2. فتوکپی روزنامه رسمی ارائه گردد.
 3. فتوکپی مدارک شناسایی همه اعضای شرکت ارائه گردد.
 4. در صورت داشتن تغییرات در شرکت فتوکپی آگهی آخرین تغییرات ارائه گردد.

مراحل ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص 

مراحل و شرایط تغییر نام شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

 1.  مجمع عمومی فوق العاده تشکیل ،صورت جلسه تنظیم می گردد و به امضای هیات رئیسه می رسد.
 2.  مراسم و تشریفات دعون مطابق اساسنامه و قانون تجارت صورت می پذیرد.
 3.  فهرست سهامدارانی که در جلسه حضورداشتند تنظیم می گردد و به امضای آن ها می رسد.
 4.  به اداره ثبت شرکت ها اصل روزنامه که دربردارنده آگهی دعوت می باشد ارائه خواهد شد.
 5.  هزینه های ثبتی به منظور تغییر اسم پرداخت می شود و فیش به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می گردد.
 6. بعد از آن که مدارک به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شد نام انتخابی به وسیله مسئول تعیین نام تایید خواهد شد.

 مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

 1.  رونوشت شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت ارائه گردد.
 2.  آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات قبلی شرکت و اساس‌نامه شرکت ارائه گردد.

مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده تشکیل،صورت جلسه تنظیم و ذیل آن به وسیله تمامی شرکای شرکت با ذکر میزان سهم خود از شراکت به امضا می رسد.

در جهت تنظیم صورتجلسه شرکت می توانید به مقاله آن رجوع کرده و با نکات مهم آن آشنایی کامل پیدا نمایید.

در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل گردد ارائه مدارک مثبته و رعایت مراسم دعوت براساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت الزامی و ضروری است.

در صورتی که تعداد شرکای شرکت به بیشتر از ۱۲ نفر برسد انتخاب و ذکر نام اعضای هیات ناظر درصدر صورتجلسه ضروری و الزامی می باشد و بازرسان بایستی ذیل صورت جلسه مزبور را به امضا برسانند.

در مدت زمان یک ماه بایستی یکی از شرکا یا نماینده رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها رجوع نمایند و هزینه دهای ثبتی را به بانک پرداخت نمایند و اصل رسید بانکی را همراه با اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام ارائه نمایند شخص درخواست کننده بعد از آن که نام را مشخص نمود و از مسئول مربوطه موافقت را دریافت نمود صورتجلسه را به بخش پذیرش تحویل می دهد و دفات ثبت را به امضا خواهد رساند.