تغییر اعضای هیئت مدیره

در قانون تجارت ایران پیش بینی تغییر اعضای هیئت مدیره (جابجایی سمت، خروج و ورود، ترمیم) پیش بینی شده است.

در صورت هرگونه تغییرات هیئت مدیره شرکت، می توانید اطلاعات کافی و لازم را از کارگروه متخصص صورتجلسات مجتمع حقوقی ثبت شرکت و برند پایش درخواست نمایید.

صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکت های سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.......................... و شناسه ملی ...................... مورخ ........................ ساعت.......................... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت


آقای/خانم............................................ به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم......................................... و ........................................ به سمت نظار
آقای/خانم.......................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.


تعداد اعضاء هیأت مدیره به................................ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
به آقای/خانم......................................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نحوه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت 

هرگاه شرکتی تصمیم  خود را با اتفاق نظر تمامی سهامداران و شرکا به بوجود آوردن پاره ای از تغییرات درتعداد اعضای هیئت مدیره شرکت خود بگیرند باید یک صورتجلسه ای به صورت کاملا قانونی که به تایید تمامی اعضا رسیده باشد  تنظیم کرده و آن را به ثبت برسانند. البته باید مدنظر داشت که با ایجاد هر نوع وشکل تغییرات در تعداد هیئت مدیره شرکت مفاد و ماده در متن اساسنامه شرکت نیز دچار تغییر می شود و  باید صورت جلسه ای در مجمع فوق العاده برای اصلاح ماده تغییر یافته دراساسنامه و نیز با اعمال تغییرات مدنظر انجام شود .بدین ترتیب به منظور ایجاد هرگونه تغییر در اعضای هیئت مدیره شرکت اعضای جدید می توانند از خارج از هیئت مدیره یا از بین سهامداران در شرکت انتخاب بشوند. اگر شرکای شرکت مورد نظر و یا سهامداران بنا به هر دلیلی تصمیم به افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت داشتند و یا خواهان کاستن تعداد آن ها بودند باید این مورد را در مجمع عمومی فوق‌العاده مطرح کرده و با اکثریت تعداد سهامداران و شرکا  اقدام به  تصمیم گیری درباره این موضوع کنند . 

برای آشنایی و درک بیشتر در زمینه نحوه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص تنها کافی است با مشاوران موسسه بین الملل در ارتباط باشید تا سریع و با هزینه ای به مراتب کمتر اقدام به ایجاد تغییرات در اساسنامه و نیز تنظیم صورتجلسه تغییرات در شرکت انجام پذیرد . 

مدارک لازم جهت تغییرات هیئت مدیره

  • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل )
  •  کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید
  •  تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید
  •  اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
  •  آدرس و کد پستی شرکت
  •  سمت اعضای جدید و قدیم
  • کپی آخرین آگهی تغییرات
  •  مبلغ سرمایه و ارزش ریالی
  •  کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی
  •  در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی
تماس با موسسه بین الملل از طریق شماره تماس های زیر امکان پذیر است 

شعبه کرج : 02632711327

شعبه تهران: 02126655156