هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد.

تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی خواهید شد.

برای اطلاع از نحوه ثبت اظهارنامه مالیاتی می توانید به مقاله مرتبت با آن مراجعه کنید.

پس از ثبت شرکت چه مدت برای تشکیل پرونده مالیاتی زمان داریم؟

با استناد قانون تجارت، پس از ثبت شرکت و تعیین حوزه ثبتی و مشخص شدن حوزه مالیاتی شرکت، تنها 2 ماه فرصت برای تشکیل پرونده مالیاتی در اداره دارایی داریم. و اگر در این مدت تشکیل پرونده مالیاتی نداده باشیم، مشمول جریمه خواهیم شد.

جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی

طبق قانون، در زمان تشکیل پرونده مالیاتی، 2 در هزار سرمایه شرکت باید به حساب دولت واریز گردد و اگر در مدت 2 ماه فرصت مقرر، پرداخت نگردد، باید 3 برابر آن مبلغ پرداخت گردد.

بنابراین شرکتهایی که مبلغ سرمایه اولیه شرکت آنها رقم قابل توجهی می باشد باید به جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی توجه نمایند.

لازم به ذکر است به تازگی و بر اساس طرح جامع مالیاتی، اداره کل مالیات بر درآمد (عملکرد) پس از تکمیل و تشکیل پرونده، جهت ارائه مفاصا حساب مالیاتی، از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز استعلام می کند.

لذا در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می باید برای تشکیل پرونده اقدام نمایید که فرایند آن کاملا متفاوت با مراحل ذیل است.

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی

جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایند. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست استعلام کنید چرا که در صورت مغایرت آدرس قانونی با کدپستی، برای درخواست کد اقتصادی با مشکل مواجه خواهید شد.

تشکیل پرونده ممالیاتی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی

 •  اصل و تصویر اساسنامه شرکت.
 • اصل و تصویر آگهی تاسیس.
 •  اصل و كپی روزنامه رسمی.
 • اصل و تصویر شرکت نامه.
 • اصل و تصویر تقاضانامه و یا اظهارنامه ثبت شرکتها.
 • اصل و تصویر آگهی تغییرات.
 • اصل و تصویر شناسنامه (صفحه اول) اعضای هیات مدیره.
 • اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره.
 • تصویر فیش تلفن محل شرکت.
 • تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محضری  به نام شرکت.
 • اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی.
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت (دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی)
 • اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی.
 • اصل و تصویر سند مالكیت (در صورتی كه به نام شركت باشد.) یا قرارداد اجاره(2 نسخه)

تذكر: در قرارداد اجاره بایستی در قسمت مستاجر مشخصات اشخاص حقوقی درج شده باشد. چنانچه شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی مبادرت به تنظیم قرارداد نموده، بایستی در متن قرارداد اجاره ویا طی نامه جداگانه ای اعلام گردد.

 • معرفی نامه كتبی از شركت به انضمام فهرست حقوق یا گواهی واحد مالیاتی/وكالتنامه به نام شركت.
 • اصل و تصویر كارت بازرگانی(در صورت دارا بودن).
 • اصل و تصویر مجوز تاسیس كارگاه یا كارخانه(در صورت دارا بودن.
 • اصل و تصویر پروانه بهره برداری(در موردن معادن پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج) در صورت دارا بودن.

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده داد و برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و در واحدهای مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی

تشکیل پرونده‌ی مالیاتی و دریافت شماره‌ اقتصادی چقدر زمان می‌برد؟

تشکیل پرونده‌ مالیاتی در تمام حوزه‌ها به جز حوزه‌ مالیاتی غرب تهران حدود یک هفته زمان می‌برد. در حوزه‌ مالیاتی غرب تهران به خاطر بازدید اداره‌ دارایی مستغلات از محل شرکت، تشکیل پرونده‌ مالیاتی به زمان بیشتری نیاز دارد.

پس از تشکیل پرونده‌ مالیاتی می‌توان اقدام به دریافت شماره‌ اقتصادی نمود که زمان دریافت آن در حدود ۲ الی ۳ هفته زمان می‌برد.

تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی

پس از اینکه یک شرکت ثبت شده و آگهی تاسیس آن شرکت صادر می شود، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ صدور آگهی به اداره مالیات مراجعه و در آنجا اقدام به تعیین حوزه مالیاتی نموده و پرونده تشکیل دهد و سپس کد اقتصادی دریافت نماید. بدیهی است تشکیل پرونده مالیاتی از چهار نظر بسار مهم است :

 • وقتی یک شرکت تشکیل می شود، بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی تواند کد اقتصادی بگیرد، لذا شرکت نمی تواند با جایی قرارداد ببندد و شروع به فعالیت کند.
 • بدون داشتن پرونده مالیاتی، شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم کند که این خود ممکن است باعث مشکلات مالیاتی برای شرکت گردد.
 • چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام ننماید، مشمول جرائم مربوطه خواهد بود که مقدار و شرایط آن در “قانون مالیات های مستقیم” ذکر گردیده است.
 • بالاخره اینکه داشتن کد اقتصادی برای هر فعالیتی الزامی است.

اشخاص مشمول مالیات تشکیل پرونده مالیاتی

مطابق قانون مالیاتهای مستقیم هرنوع در آمدی مشمول پرداخت مالیت است مگر اینکه معافیت از پرداخت مالیات برای شخص یا گروهی در قانون پیش بینی شده باشد. از این رو در ماده 1 این قانون آمده است :

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند.

 • کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 •  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.
 • هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 •  هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

لذا تا در قانون موارد معافیت از پرداخت مالیات پیش بینی نشده باشد نمی توان به این تصور که فعالیت ما مشمول مالیات نیست نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکرد. از این رو ماده 2 قانون مذکور بیان می دارد :

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند

 •  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی.
 • دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.
 •  شهرداری ها.

تبصره 1– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

تکمیل تشکیل پرونده دارایی

هر شخصیت ایجاد شده حقوقی(شخص حقوقی ساخته و پرداخته افکار حقوقدانان می باشد و یک شخص فرضی و تخیلی است.که در قانون حقوق تکالیفی به آن اعطا نموده شده است)

باید بعد از انجام مراحل ثبت و تاسیس شرکت و پس از تعیین حوزه مالیاتی در هر شهر (مثل استان البرز شهرکرج و تهران ) تشکیل پرونده مالیاتی دهد. طبق قانون کلیه اشخاص حقوقی تا 2 ماه پس از تاسیس و ثبت شرکت مکلف به تکمیل پرونده مالیاتی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشند و در واقع تشکیل پرونده دارایی به آن معناست که شروع فعالیت شرکت به دارایی اعلام گردد.

و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت جهت تمبر تشکیل پرونده مالیاتی باید پرداخت گردد و در صورت انجام ندادن امور دارایی پس از 2 ماه مشمول جریمه به میزان چهار در هزار سرمایه شرکت می گردند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی

 • کپی برابر با اصل مدارک شناسایی اعضای شرکت (سهامداران ، هیئت مدیره)
 • اصل و کپی کلیه مدارک شرکت (اظهارنامه، شرکت نامه، تقاضانامه، اساسنامه، روزنامه رسمی و در صورت تغییرات ، روزنامه رسمی تغییرات)
 • تکمیل دفتر مالیاتی (مشخصات شناسایی شرکت، سهامداران و هیئت مدیره)
 • گواهی امضاء افرادی که حق امضاء مجاز شرکت را دارند.
 • اجاره نامه رسمی همراه با کد رهگیری و یا سند مالکیت به نام شرکت.
 • فیش آب، برق وتلفن محل دفتر مرکزی شرکت منابع در روزنامه رسمی.
 • ابطال تمبر سرمایه شرکت (دو در هزار یا چهار در هزار)

تذکر مهم در خصوص تشکیل پرونده دارایی

در نظر داشته باشید که اگر شرکت فعالیت نداشته باشد یا فعلا قصد فعالیت ندارید تشکیل پرونده مالیاتی جزو الزامات می باشد.

برای اعلام عدم فعالیت باید تشکیل پرونده انجام گردد و در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می گردد.

جهت هرگونه مشاوره مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی می توانید با کارشناسان مالی و مالیاتی ثبت شرکت و برند بین الملل تماس گرفته تا راهکارهای روشن و شفاف را به شما پیشنهاد دهند.

با ارائه مشاوره از کارشناسان ثبت شرکت و برند بین الملل متمایز بودن را در بین رقبا احساس کنید. از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.