طبق قانون، در زمان تشکیل پرونده مالیاتی، 2 در هزار سرمایه شرکت باید به حساب دولت واریز گردد و اگر در مدت 2 ماه فرصت مقرر،  پرداخت نگردد، باید 3 برابر آن مبلغ پرداخت گردد. بنابراین شرکتهایی که مبلغ سرمایه ی اولیه شرکت آنها رقم قابل توجهی می باشد باید به این موضوع توجه نمایند.

برای تشکیل پرونده مالیاتی نیاز به یک اجاره نامه رسمی داریم، که این اجاره نامه رسمی باید یا دفاتر املاک تنظیم شود و دارای کد رهگیری باشد یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد که بتوان سند رسمی را بر آن صدق کند.

موضوعی که عموماً مطرح می شود بحث ماده 474 ق.م است که اظهار می دارد، مستاجر می تواند عین مستاجره را به غیر اجاره دهد مادامی که در اجاره نامه شرط خلاف آن قید نشده باشد.

در تفسیر این ماده باید گفت که مستاجر در طول مدت اجاره مالک منافع محسوب می شود. بنابراین اگر اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و بدی که در مورد عدم اجازه اجاره عین مستاجره به مستاجر وجود دارد نقض شده باشد در این زمان مستاجر می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اخذ اجاره نامه رسمی به نام شرکتش یا به غیر اقدام نماید و در دادگاه به استناد این قانون از خود دفاع نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی درباره تشکیل پرونده مالیاتی درکرج پس از ثبت شرکت در کرج بر روی لینک کلیک نمایید.