بر اساس قانون تجارت، کلیه شرکتها پس از ثبت شرکت موظف به تشکیل پرونده مالیاتی می باشند. تشکیل پرونده مالیاتی به عبارتی ساده معرفی شرکت به اداره مالیات و مشخص نمودن زمان شروع فعالیت به اداره دارایی می باشد.

پس از ثبت شرکت چه مدت برای تشکیل پرونده مالیاتی زمان داریم؟

باستناد قانون تجارت، پس از ثبت شرکت و تعیین حوزه ثبتی و مشخص شدن حوزه ی مالیاتی شرکت، تنها 2 ماه فرصت برای تشکیل پرونده مالیاتی در اداره دارایی داریم. و اگر در این مدت تشکیل پرونده مالیاتی نداده باشیم، مشمول جریمه خواهیم شد.

تشکیل پرونده مالیاتی در کرج

جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی در کرج

طبق قانون، در زمان تشکیل پرونده مالیاتی، 2 در هزار سرمایه شرکت باید به حساب دولت واریز گردد و اگر در مدت 2 ماه فرصت مقرر،  پرداخت نگردد، باید 3 برابر آن مبلغ پرداخت گردد. بنابراین شرکتهایی که مبلغ سرمایه ی اولیه شرکت آنها رقم قابل توجهی می باشد باید به این موضوع توجه نمایند.

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی

برای تشکیل پرونده مالیاتی باید در ابتدا حوزه مالیاتی خود را مشخص نمایید. پس از آن مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده مالیاتی شرکت را کامل نمایید و حضورا به اداره دارایی مراجعه نمایید.( در بند بعدی در مورد مدارک تشکیل پرونده مالیاتی صحبت خواهد شد ) ممیز های دارایی پس از بررسی مدارک شرکت شما، برای بررسی آدرس شرکت، بازرسی از محل شرکت را انجام داده و در مرحله ی بعد کد اقتصادی شرکت صادر می گردد و پس از آن باید برای ارزش افزوده شرکت قادام نمود.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

 • اصل و کپی اساسنامه شرکت
 • اصل و کپی آگهی تاسیس شرکت
 • اصل و کپی روزنامه رسمی شرکت
 • اصل و کپی شرکت نامه شرکت
 • اصل و کپی تقاضانامه یا اظهارنامه شرکت
 • اصل و کپی آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت
 • اصل و کپی شناسنامه(صفحه اول) و کارت ملی اعضای هیات مدیره
 • کپی قبض تلفن شرکت
 • کپی مالکیت یا اجاره نامه محضری و یا با کد رهگیری به نام شرکت
 • اصل گواهی امضای صاحبان امضای شرکت که به تائید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت (دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی)
 • اصل رسید واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی
 • نسخه اصل و کپی سند مالکیت(در صورتی که به نام شرکت باشد.) یا قرارداد اجاره در دو نسخه

برای تشکیل پرونده مالیاتی نیاز به یک اجاره نامه رسمی داریم، که این اجاره نامه رسمی باید یا دفاتر املاک تنظیم شود و دارای کد رهگیری باشد یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد که بتوان سند رسمی را بر آن صدق کند. موضوعی که عموما مطرح می شود بحث ماده 474 ق.م است که اظهار می دارد، مستاجر می تواند عین مستاجره را به غیر اجاره دهد مادامی که در اجاره نامه شرط خلاف آن قید نشده باشد. در تفسیر این ماده باید گفت که مستاجر در طول مدت اجاره مالک منافع محسوب می شود. بنابراین اگر اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و بدی که در مورد عدم اجازه اجاره عینمستاجره به مستاجر وجود دارد نقض شده باشد در این زمان مستاجر می تواند با مراجعه به دفارت اسناد رسمی نسبت به اخذ اجاره نامه رسمی به نام شرکتش یا به غیر اقدام نمیاد و در دادگاه به استناد این قانون از خود دفاع نمایند

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص تشکیل پرونده مالیاتی و مراحل اداری تشکیل پرونده مالیاتی در کرج با کارشناسان مجرب موسسه بین الملل در ارتباط باشید.