بدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص در واقع طی کردن یک سری مراحل و فرایند هایی است که در نهایت نوع شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تغییر پیدا می کند. وقتی که ما به تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص اقدام می نماییم در واقع شخصیت حقوقی شرکت از بین نرفته و نیاز نیست که یک شرکت را مجدداً ثبت نماییم بلکه با تکمیل یکسری مراحل فرایند ها می توانیم به تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص اقدام نماییم. تفاوت اصلی که میان شرکت سهامی خاص و سهامی عام وجود دارد در میزان سرمایه و سهام موجود در شرکت و صاحبان شرکت می باشد.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با تغییرات شرکت به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

 فرایند تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم گیری و ثبت می گردد. برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص نیاز است که حداقل دو سال از زمان راه اندازی و شروع به کار شرکت گذشته باشد و در نامه های لازم به صورت کامل توسط مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده باشد. برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص نیاز است که اساسنامه شرکت با توجه به مقرراتی که در مورد شرکتهای سهامی عام سلب می کند اصلاح و باز نویسی گردد.

تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

تبدیل شرکت سهامی عام را به خاص به وسیله مجمع عمومی فوق العاده با شرایط مندرج در آن پیش بینی نموده است تاشرکت بتواند با سرمایه و امکانات واقعی خود به امر بازرگانی بپردازد و در برخی موارد نیز مانند ماده5 تبصره ماده141 (ل.ا.ق.ت)تبدیل نوع شرکت الزامی می باشدتوضیح ماده282: ماده282 تبدیل شرکت سهامی خاص را هنگامی که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود ملزم به پذیره نویسی عمومی طبق مواد مندرج در فوق است تا مرجع ثبت شرکتها پس از بررسی و تطبیق با مقررات قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر نماید .ضمنا کلیه سهام عرضه شده بر مردم باید تمامی تادیه بشود تا تبدیل شرکت سهامی خاص به عام صورت بگیردتوضیح ماده 298مواد مذکور به منظور تبدیل یا تطبیق شرکت های سهامی 13/12/1311 با قانون شرکت های سهامی عام و خاص 24 اسفند 1347 بوده است و قانون اخیر الذکر از ماده 21 الی 94 نسخ گردید.

تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام به شرح ذیل می باشد:

 • در صورتی که موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت سهامی خاص برسد.
 • در صورتی که دو ترازنامه ی شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی برسد.
 • در صورتی که اساسنامه شرکت با رعایت نمودن مقررات وقوانین مربوط به شرکت سهامی عام،تنظیم و آماده شده باشد.
 • در صورتی که سرمایه و دارایی شرکت حداقل به میزانی باشد که جهت شرکت سهامی عام تعیین شده است و یا شرکت سرمایه و دارایی خود را به میزان 5.00.000 ریال افزایش بدهد.
 1. مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص این امر را تصویب کند. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت )
 2. سرمایه آن حداقل به میزانی که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است، یعنی 5 میلیون ریال برسد یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. در این افزایش سرمایه، مبلغ سهام جدید باید تماماَ در حین پذیره نویسی تادیه گردد. ( ماده 278 و 283 ل. ا. ق. ت )
 3. دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت )
 4. اساسنامه آن با رعایت مقرراتی که درباره شرکت های سهامی عام وجود دارد، تنظیم یا اصلاح گردد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت )

تبدیل مسئولیت محدود به سهامی خاص

نخست باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و اعضای مجمع موافقت خود را اعلام کنند،سپس باید مدارک به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد تا تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص صورت بگیرد.

در شرکت سهامی خاص

تعداد سهام‌داران حداقل 3نفر می‌باشد. انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل اجباری است. ، مدت زمان مدیریت حداکثر 2سال می‌باشد. ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اجباری است. ، شرایط احراز حدنصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسان‌تر است. ، سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. ، مدیران الزاما بایستی سهام‌دار بوده یا مقدار سهام مقرر در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند. ، حق رای به تعدا سهام خواهد بود. ، تقسیم سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود. ، تقویم آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است. ،در مبحث تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص، زمانیکه صاحبان یک شرکت بامسئولیت محدود قصد انحلال این نوع شرکت را داشته باشند، باید مئارک زیر را تهیه کرده و روال قانونی انحلال شرکت را انجام دهند.
برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود ابتدا شرکت را منحل میکنیم بعد ثبت شرکت سهامی خاص را انجام می دهیم.

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

اصل صورتجلسه انحلال شرکت ، آخرین روزنامه رسمی شرکت ، فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی‌که خارج از شرکا انتخاب شده باشد. ، ارائه مستند دایر بر ارسال دعوتنامه چنانچه مجمع عمومی فوق‌العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد. ، مدارک مورد نیاز در شرکت سهامی خاص برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص را در ذیل برای شما عنوان می‌کنیم.
مدارک مورد نیاز در شرکت سهامی خاص

دو برگ اظهارنامه  ، دو جلد اساسنامه ، گواهی بانک دایر بر پرداخت 35درصد سرمایه تعهدی ، فتوکپی شناسنامه سهام‌داران و بازرسان ، صورتجلسات مجمع موسس و هیات مدیره

تبدیل شرکت سهامی عام به خاص چگونه صورت می گیرد؟

درباره تبدیل شرکت سهامی عام به خاص لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد.در صورتی که لایحه ذکر شده تبدیل شرکت سهامی عام به خاص را به صورت مفصل بیان نموده است ومقررات و قوانین لازم را جهت عملی نمودن آن ارائه می نمایدنمی توان این بیان را حمل بر مسامحه نمودبلکه می توان گفت که قانون چون تمایل نداشته که شرکت سهامی عام به طور اختیاری قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص باشد مقررت و قوانینی در این خصوص ارائه نداده است. به موجب همین امر در محتوای ماده 5 لایحه ی مذکور،که به سبب آن چنانچه سرمایه شرکت از قبیل شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهام عام پس از هر تاسیس به هر دلیل از حداقل تعیین شده (پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)، کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه، تا میزان حداقل مذکور، مبادرت صورت بگیرد و یا شرکت، به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت، تغییر شکل یابد، می توان شرکت سهامی عام را فقط در این مورد  ویژه، با استفاده از تجویز مزبور،به شرکت سهامی خاص تبدیل نمود.در علت این تجویز، می توان گفت که شرکت سهامی عام یک واحد اقتصادی است که مدتی فعالیت داشته است و در حالت مزبور،تقلیل سرمایه، منع قانونی برای ادامه ی فعالیت آن ایجاد کرده است.حال که از طریق افزایش سرمایه، امکان رفع این منع فراهم نگردیده است، قانون با موافقت با تغییر شکل یافتن آن به نوع دیگری از شرکت های تجارتی، خواسته است از انحلال و انهدام آن جلوگیری کند. ماده ی 283 ق.ا.ق.ت مقرر می داردچنانچه سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده ی قبل عرضه شده است تماماً پرداخت نگردد شرکت قادر نمی باشد به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.

ثبت شرکت در کرج تبدیل نوع شرکت  تبدیل شرکت خاص به محدود   تبدیل شرکت محدود به خاص   ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود   ثبت شرکت سهامی خاص   زمان ثبت شرکت در کرج   هزینه ثبت شرکت در کرج   چگونگی ثبت شرکت در کرج   نحوه ثبت موسسه در کرج  صورتجلسه ثبت موسسه غیر تجاری در کرج   صورتجلسه ثبت موسسات در استان البرز   صورتجلسه تغییرات موسسه و شرکت در کرج  تغییرات تبدیل نوع شرکت  تغییرات تبدیل نوع شرکت محدود به خاص در استان البرز کرج. تبدیل نوع شرکت با موجود بودن کلیه مدارک ثبتی شرکت در قالب تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است که صورتجلسات مجمع عادی به طورفوق العاده و هیئت مدیره نیز جهت چیدمان اعضای جدید و انتصاب سمت به آنها ضروری می باشد. در حال حاضر در سامانه اداره ثبت شرکتها گزینه تبدیل نوع شرکت سهامی خاص به سهامی عام در نظر گرفته شده است که در نتیجه ارتقا شرکت و گسترش حیطه فعالیت می باشد. لازم به ذکر است که همراه با صورتجلسات ارسالی به اداره با نسخی از اوراق ثبتی شرکت جدید به همراه مدارک شناسایی تمامی اعضا جدید و قدیم نیز ارسال گردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...