انواع طرح توجیهی

در این مقاله کوتاه در خصوص انواع طرح توجیهی اطلاعاتی ارائه گردیده است.در صورت نیاز به تنظیم طرح توجیهی و یا فرایند مشاوره طرح توجیهی با کارشناسان مجرب موسسه ثبت پایش در تماس باشید و از راهنمایی ها و دانش کارشناسان ما به صورت رایگان بهرمند گردید.

انواع طرح توجیهی:

انواع طرح توجیهی: 1)طرح 35 صفحه ای وزارت صنایع (پرسشنامه)  2)طرح آمایش (کانفار)

در طرح توجیهی حتما باید سرمایه، نوع مواد، میزان منابع ارزی،تعداد کارکنان و متخصصین و روزهای کارکد و همچنین میزان تولید روزانه و سالانه، اگر مواد وارداتی دارند میزان آن،میزان مصرف انرژی و .... قید می شود.

پس از نگارش طرح توجیهی، جواز تاسیس صادر میگردد.

تنظیم طرح توجیهی جهت اخذ جواز تاسیس:

جواز تاسیس جهت تولید و فعالیتهای اقتصادی تحت پوشش وزارت صنعت معدن تجارت انجام میپذیرد و جوازها در شعاع خارج از 120 کیلومتری شهرها صادر میگردد.

  • 120کیلومتر خارج از شعاع شهر کرج: اشتهارد
  • 120کیلومتر خارج از شعاع شهر تهران: دماوند، فیروزکوه و ساوه
  • 120کیلومتر خارج از شعاع شهر قزوین: کاسپین

جوازتاسیس فقط مجوزی است دال بر شروع فعالیت و تاسیس و راه اندازی مکان و هیچ اعتباری ندارد.

جواز تاسیس در دو قالب: حقیقی(بنام شخص) و حقوقی(بنام شرکت) صادر میشود.

اعتبار جواز تاسیس به مدت یکسال است.

در صورت نیاز به تنظیم طرح توجیهی و یا اخذ جواز تاسیس صنایع با کارشناسان و کارگروه مجرب طرح و جواز صنایع ثبت بین الملل در ارتباط باشید.