هر وقت که تصمیم داریم شرکت مورد نظر به کل انحلال یابد و از دایره شرکتها خارج شود آن را منحل میکنند.در این مطلب فرایند انحلال شرکت ها مختصرا توضیح داده شده است .در جهت نیاز به اطلاعات تکمیلی در حوزه انحلال شرکت ها در کرج و تهران می توانید از

دانش کارشناسان ثبت بین الملل بهرمند گردید.پس با ما تماس حاصل نمایید.

شرایط انحلال شرکت ها

در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد. انحلال شرکت ها انجام می گردد.

در صورت ورشکستگی انحلال شرکت ها انجام می گردد.

  • در هر وقتی که نظر جمع صاحبان سهم به هرعلتی رای به انحلال شرکت ها بدهند.
  • و......

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و در هر جا که اسم شرکت می آید باید به دنبال آن عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال انحلال در کلیه اوراق قید گردد.

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال انحلال همان نشانی شرکت میتواند باشد

وظیفه مدیر تصفیه تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و معرفی کردن خود به عنوان مدیر تصفیه. و دریافت کلیه اسناد شرکت اعم از بدهکاری و طلبکاری و دیگر اسناد شرکت میباشد.

درصورت نیاز به مشاوره در خصوص انحلال شرکت ها در استان های البرز و تهران و کرج میتوانید از کارشناسان و کارگروه ثبت شرکت بین الملل در این خصوص مشاوره رایگان دریافت نمایید.