جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

 

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی:

1- وقتی که شرکت ، موضوع خود را انجام داده یا انجام آن ، غیرممکن شده باشد.

2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد.

3- در صورتی که شرکت ورشکست شود.

4- هرگاه تمام شرکای ضامن به انحلال شرکت تراضی نمایند.

5- در صورتی که یکی از شرکاء، به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد . هرگاه دلایل انحلال، منحصراً مربوط به شرکت یا شرکای معین باشد، دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکاء، به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

6- در صورت فسخ یکی از شرکای ضامن: – فسخ شرکت در صورتی ممکن است که، در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ، باید شش ماه قبل از فسخ، کتباً به شرکاء اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.

7- در صورت ورشکستگی یکی از شرکای ضامن در این مورد انحلال وقتی صورت می گیرد که، مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور، شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. اضافه می شود که، به تصریح قانون، ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت مختلط غیرسهامی نمی شود.

ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی

8- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن: – در صورت فوت یکی از شرکای ضامن، بقای شرکت، موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکاء، به بقای شرکت تصمیمی گرفته باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را ، راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی، رضایت خود را اعلام نموده، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود. ولی در صورت اعلام عدم رضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت، سهیم نخواهد بود . سکوت قائم مقام تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت است.

9- در صورت درخواست طلبکار یا طلبکاران شخصی شرکاء، در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت، کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد. به شرط و شرحی که قبلاً ( شماره 671 )، در بحث از شرکت های تضامنی و نسبی، بیان شده است.

ولی مرگ یا محجوریت شریک با مسئولیت محدود، مانند ورشکستگی او ، سبب انحلال شرکت مختلط غیرسهامی نمی گردد. زیرا به تصریح قانون «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود» ولی باید گفت که، قائم مقام شریک متوفی یا شریک محجور یا مدیر تصفیه شریک ورشکسته، در صورت لزوم، برای دریافت حصه آنها از دارائی شرکت، می تواند به دادگاه راجعه کند.

ادامه مطلب
هیأت نظار

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی – تصفیه پس از انحلال :

تصفیه امور شرکت مختلط غیرسهامی پس از انحلال ، مطابق مواد 202 تا 218 قانون تجارت انجام می گیرد . مگر در مورد انحلال ناشی از ورشکستگی که تابع مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود . هر دو مورد بعداً ، ( شماره 768 و بعد این کتاب و ش 78 و بعد ، ج 4 ) بیان خواهد شد .

یک پاسخ بنویسید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن