در صورت نیاز به افزایش سرمایه شرکت شامل شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می توانید کلیه مراحل و اطلاعات لازم را از موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند بین الملل دریافت نمایید.در این مجموعه کلیه مراحل افزایش سرمایه شرکت با کمترین هزینه و در اسرع وقت انجام می گردد.در صورت نیاز به افزایش سرمایه شرکت خود با کارشناسان مجرب ثبت شرکت پایش در ارتباط باشید.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت می تواند به دو صورت انجام شود.افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود شریک یا سهام دارجدید به شرکت و افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش میزان سهام یا سهم الشرکه اعضا و سهام داران در شرکت. برای  انجام افزایش سرمایه شرکت های با مسئولیت محدود فقط صورتجلسه ایی  تنظیم می شود و میزان افزایش سرمایه سهم الشرکه اعضا اعلام می شود .در شرکت های سهامی خاص می تواند از  طریق مطالبات حال شده افزایش پیدا کند یا از طریق افزایش تعداد سهام . برای افزایش سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده ابتدا باید 655%درصد  سرمایه اولیه به حساب شرکت واریز شودو بعد از گزارش بازرسین مبنی بر پرداخت میزان افزایش سرمایه مشخص شده به حساب واریز شود افزایش قابلیت ثبت را دارد