زمان رد کردن اظهار نامه های مالیاتی،ویا انحلال شرکت  زمان دغدغه مدیران شناخته میشود.در این خصوص در مواری از عنوان مقاله شامل اعلام انحلال یا تشکیل پرونده مالیاتی؟ مطالبی جهت شما عزیزان ارائه می گردد.

اعلام انحلال یا تشکیل پرونده مالیاتی؟

زمان رد کردن اظهار نامه های  مالیاتی برای بسیاری از مدیران این سوال پیش می آید که چون فعالیتی نداشته اند پس لزومی بر رد کردن اظهار نامه ندارند اما این نکته را فراموش میکنند که حتی عدم فعالیت و کارکرد خود را هم باید با اظهار نامه عدم فعالیت نشان دهند.دو پیشنهاد از سوی کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری ثبت شرکت و برند در شعبه استان البرز شهر کرج  به این شرکت ها میشود اول اینکه اگر شرکت فعالیتی ندارد انحلال آن را اعلام نمایید و دوم اینکه اگه پیشنهاد اول مارا نمیپسندید حتما تشکیل پرونده مالیاتی داده و قبل از رد کردن اظهارنامه مالیاتی،حتی درصورت عدم فعالیت تشکیل پرونده مالیاتی داده و قبل از زمان اظهارنامه ها پیش ثبت نام کد اقتصادی16 رقمی تان را انجام دهید تا بتوانید اظهارنامه عدم فعالیت را رد کنید .لزوم رد کردن اظهارنامه عدم فعالیت،پیش ثبت نام کد اقتصادی 16 رقمی شماست. انحلال یا تشکیل پرونده مالیاتی؟.

جهت هرگونه مشاوره در خصوص اعلام انحلال یا تشکیل پرونده مالیاتی؟ در استان البرز و تهران و کرج به ما تماس بگیرید.

به این نکته توجه داشته باشید در صورت بدهی مالیاتی و انجام تشریفات قانونی و ثبت انحلال شرکت شما کماکان به دارایی بدهکار میبباشد. انحلال یا تشکیل پرونده مالیاتی خود را به ثبت شرکت بین الملل واگذار نمایید.