جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید
برای دانستن نحوه ارسال مدارک ثبت شرکت در راستای ثبت شرکتها در اداره ثبت و اسناد و املاک کشور باید اطلاعات کسب کنید . از این رو موسسه بین الملل پشتیبانی تخصصی برای شما خواهد بود. با ما در ادامه همراه باشید.

راهنمای ارسال مدارک ثبت شرکت

برای ارسال مدارک در کرج چه برای صورتجلسه شرکت ها باشد و چه برای تاسیس شرکت باید علاوه بر پاکت حبابدار یک پاکت a4  هم بفرستیم تا اگر کار برگشت خورد مجددا از طریق پست پرونده ثبت شرکت بازگردانده و در حالی که در اداره ثبت شرکت های تهران نیازی به پاکت a4 نمیباشد.

هزینه ابطال تمبر و تعیین نام در خود اداره ثبت شرکت ها تهران و کرج زمانی که مراجعه می شود برای دریافت مدارک پرداخت میگردد که این هزینه در تهران بیشتر از کرج می باشد چون تهران حق الدرج میگیرد برای اتنشار در روزنامه  کثیر الانتشار که معمولا هم خیلی دیر انجام میگیرد و اصلا هم لازم نیست و فقط به عنوان یک هزینه اضافی دریافت می شود.

با کارشناسان موسسه ثبت شرکت و برند بین الملل جهت راهنمایی های لازم تماس بگیرد.در این مجموعه علاوه بر ارسال مدارک ثبت شرکت مراحل تخصصی ثبت شرکت در کرج  و همچنین مراحل ثبت برند در کرج و دیگر فرایند ثبتی و حقوقی شرکت ها انجام می گردد.

ارسال مدارک ثبت شرکت

دستور العمل چگونگي ثبت الكترونيكی و ارسال مدارک به شركتها و موسسات غير تجاری

در اجراي تكاليف قانوني بند «ب» ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و بند «۳» ماده (۳۷) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضيان خدمت و ارائه خدمات به نحو الكترونيك، فرآيند ثبت تأسيس و تغييرات شركتها و مؤسسات غيرتجاری به صورت الكترونيكی و طبق مقررات اين دستور العمل انجام خواهد شد: ماده۱) كليه تقاضاهايی شركتها و مؤسسات غيرتجاری بايد اطلاعات مورد نياز را بر اساس فرم هاي موجود در سامانه جامع ثبت شركتها وارد نموده و پس از پذيرش نهايي درخواست، از طريق سامانه نسبت به دريافت كد پيگيری يكتای پرونده تشكيل شده در سيستم اقدام نمايند.

تبصره ۱ : پس از پذيرش هر تقاضا توسط سامانه، يك كد پيگيري اختصاص داده خواهد شد و در تمامي مراحل، نتايج اقدامات از طريق پيام كوتاه با ذكر كد پيگيري به اطلاع متقاضي مي رسد.

ادامه مطلب
شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ✔️

تبصره ۲ : تمامي آگهي ها و ابلاغيه هاي رفع نقص يا عدم امكان ثبت كه اطلاع متقاضي از آن ضروري است در سامانه بارگذاري و از طريق كد پيگيري اختصاص داده شده به متقاضي قابل رويت خواهد بود.

ماده۲) مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري پس از وصول ثبت تاسيس، نسبت به بررسي نام هاي پيشنهادي شخصيت حقوقي اقدام و نتيجه پذيرش و يا عدم پذيرش نام را به نحو الكترونيكي به متقاضی اعلام مي نمايد.

در صورت تاييد نام، متقاضي اصل مدارك و مستندات لازم را به همراه كد پيگيري از طريق پست به مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري اداره كل ثبت اسناد و املاك استان محل وقوع اقامتگاه قانوني شخص حقوقي مورد تقاضا ارسال مي نمايد.

تبصره: متقاضيان ثبت تغييرات در شركتها و مؤسسات غيرتجاری بايد بلافاصله پس از ثبت تقاضای خود در سامانه و دريافت كد پيگيری، نسبت به ارسال اصل مدارك و مستندات لازم از طريق پست به مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاری اداره كل ثبت اسناد و املاك استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا اقدام نمايند.

ماده۳) مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري دريافت كننده تقاضا، مكلف است پس از وصول مدارك و مستندات متقاضي و مطابقت آنها با فايل الكترونيكي مربوط، چنانچه تقاضاي واصله با قوانين و مقررات منطبق بوده و مدارك و مستندات ارسالي كامل باشد، جهت توليد پيش نويس سند، احراز هويت و اخذ امضاء متقاضي ثبت طبق ماده ۸ اين دستورالعمل اقدام نمايد.

ماده۴) پس از بررسی كارشناسي چنانچه مورد تقاضا منطبق با مقررات نبوده و يا نقص در مستندات و مدارك ملاحظه شود، مراتب جهت رفع نقص مطابق تبصره ماده ۱ به متقاضي اطلاع داده می شود.

متقاضـي مكلف است ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفـع نواقص اعلام شده اقدام نمايد. در غير اين صورت مدارك و مستندات ارسالی از طريق پست اعاده و ادامه رسيدگی به مورد تقاضا، منوط به ورود مجدد اطلاعات به سامانه و اخذ كد پيگيري جديد مي باشد.

ماده۵) مرجع ثبت شركتهاي مركز استان جهت ثبت تغييرات مربوط به شركتها و مؤسسات غيرتجاري كه در گذشته در مرجع ثبتی غير از شهرستان مركز استان به ثبت رسيده اند، در ابتدا پرونده مربوط را از مرجع ثبت كننده مطالبه و مراحل ثبت تغييرات را مطابق ضوابط انجام خواهد داد.

اداره ثبت شهرستان ثبت كننده شخص حقوقي مكلف است ظرف يك هفته با شماره گذاري اوراق پرونده مربوط، نسبت به ارسال آن به مرجع ثبت شركتهاي مركز استان اقدام نمايد.

ادامه مطلب
ثبت شرکت در فارس

ماده۶) بررسي كارشناسی تائيد و تعيين نام اشخاص حقوقي مورد تقاضاي ثبت تاسيس و يا تغيير نام، توسط مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري مركز استان با رعايت مقررات انجام مي پذيرد.

ماده۷) دفاتر ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري با توجه به ماهيت اشخاص حقوقي و طبقه بندي براساس قوانين و مقررات جاري، به شرح ذيل در سامانه جامع ثبت شركتها به نحو الكترونيك ايجاد مي گردد: الف- دفترثبت شركتهای تجاری ( شامل انواع شركتهای سهامی، با مسئوليت محدود، تضامنی،‌ نسبی،‌ تعاونی، مختلط سهامی و غيرسهامی و…) موضوع بند «۹» ماده (۱) آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك، اصلاحي ۱۳۸۰ ؛ ب- دفتر ثبت مؤسسات غيرتجاری موضوع ماده (۸) آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاری مصوب۱۳۳۷؛

ج- دفتر ثبت شعب و نمايندگي شركتهای خارجی ( موضوع ماده ۱۴ نظامنامه اجرايي قانون ثبت شركتها مصوب ۱۳۱۰).ماده۸) پس از بررسی و تاييد كارشناسي تقاضاهاي واصله در مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاری مركز استان، به شرح ذيل اقدام مي گردد: الف- مرجع ثبت شركت ها پيش نويس سند ثبت تاسيس يا تغييرات شخص حقوقي را در سامانه توليد ومفاد آن را به نحو الكترونيك به اطلاع متقاضی مي رساند.

ب- متقاضي پس از ملاحظۀ مفاد پيش نويس سند،‌ به منظور پرداخت حقوق دولتي و امضاي نسخه چاپي آن به مرجع ثبت شركتها مراجعه مي نمايد.

ج- مرجع ثبت شركت ها با احراز هويت ذی سمت و اطمينان از وصول حقوق دولتي، دو نسخه از سند نهائي را چاپ و به امضاي ذی سمت رسانده و در دفتر الكترونيك مربوط در سامانه ثبت مي نمايد.

ضمناً نسخۀ امضاء شدۀ سند نهايی پس از اسكن در پـرونده الكترونيك ثبـت شخص حقوقی مربـوط ذخيـره و يك نسخه از سند چاپ شـده نيز به متقاضي تحويل مي شود. ماده۹)- چنانچه اقامتگاه شخص حقوقی مورد تقاضا، شهرستانی غير از مركز استان باشد، مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات تجاری مركز استان، پيش نويس سند توليد شده را جهت احراز هويت و اخذ امضاء ذی سمت، از طريق سامانه به اداره ثبت شهرستان محل اقامتگاه قانوني شخص حقوقی ارسال و مراتب را از طريق پيام كوتاه به متقاضی اعلام مي نمايد.

اداره مذكور پس از احراز هويت و اخذ امضاء‌، نسخۀ امضاء ‌شده را اسكن و از طريق سامانه به مرجع ثبت شركت ها در مركز استان ارسال و يك نسخه از سند امضاء‌ شده را نيز به متقاضيی تحويل مي دهد.

ادامه مطلب
سازمان ثبت شرکت

تبصره ۱- مرحلۀ نهايي ثبت تأسيس يا تغييرات شركتها و مؤسسات غيرتجاری در سامانه و الحاق اسكن سند امضاء‌ شده به سابقه ثبت الكترونيك شخص حقوقی ، توسط مرجع ثبت شركتها در مركز استان انجام خواهد شد.

ماده ۱۰) با توجه به ايجاد زير ساختها و ارتبـاط سيستمي با روزنامـه رسمي در تمام موارد، مـرجع ثبـت شركتها و مؤسسات غيرتجاری مركز استان نسخه اي از سنـد الكتـرونيكي ثبـت شده را از طريق سامانه به روزنامه رسمی ارسال و مـراتب به نحو الكترونيك به متقاضـی اعلام مي گردد.

متقاضي مكلف است، جهت پيگيـری مراحل انتشـار آگهي و پرداخت هزينه هاي مربوط از طريق درگاه اختصاصي شركت روزنامه رسمی با استفاده از كد پيگيري اختصاص يافته، اقدام نمايد.

ماده۱۱) مرجع ثبت شركت هاي مركز استان يا اداره ثبت شهرستان محل اقامتگاه شخص حقوقي، مكلف است به منظور مستند سازی و حفظ سوابق حاوي اصل امضاي افراد ذي سمت، هر دويست نسخه سند چاپ شدۀ مرتبط به هر دفتر الكترونيك را به ترتيب شمارۀ مندرج در سند از شماره ۱ الي ۲۰۰ جمع آوری و پس از ممهور نمودن آن به مهر اداره ، به همراه فهرست تهيه شده از سامانه، مجلد و صحافی نموده و نگهداري نمايد.

ماده۱۲) مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري مركز استان مكلف است همزمان با ثبت تأسيس و تغييرات شركتها و مؤسسات غيرتجاری، مدارك و مستندات را اسكن و پروندۀ الكترونيكی مربوط را در سامانه، مطابق ضوابط ايجاد نمايد.

ماده۱۳) مديران كل ثبت اسناد و املاك استانها موظفند به صورت منظم از طريق سامانه نسبت به گزارش گيری وضعيت ثبت شركتها در ادارات ثبت تابعه و رفع نواقص احتمالي و ايجاد امكانات لازم اقدام نمايند تا زمينه مناسب براي تسهيل ارائه خدمات به متقاضيان و ارتقاء كيفيت آن در راستای بهبود فضای كسب و كار فراهم گردد.

تبصره: به منظور نظارت و پاسخگويي مديران و اشخاص ذی صلاح در مراجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري امكان دسترسي لازم توسط حوزه فناوري اطلاعات سازمان فراهم خواهد شد.

ماده۱۴) بـه منظوراستاندارد سازی فرآيندهای ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، كارگروهی به رياسـت معاون امور اسناد و عضويت مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مديـران دفتر حقوقی و امـور مجلس و دفتـر توسعـه فن آوری و اطلاعات سازمان تشكيل مي گردد. دبيرخانه اين كار گروه در اداره كل ثبت شـركتها و مـؤسسات غيـرتجـاري مي باشد.

یک پاسخ بنویسید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن