متولی ثبت علامت تجاری در کرج، اداره ثبت علامت تجاری در کرج یا اداره مالکیت معنوی می باشد که دانستن محل اصلی آن راهی مناسب برای رسیدگی به امور حقوقی در زمینه ثبت برند و مطرح شدن در جامعه خواهد بود. در ادامه نکاتی را در ارتباط با اداره ثبت برند در کرج ارائه می کنیم که راهنمای شما خواهد بود.

اداره ثبت علائم تجاری در کرج

علامت تجاری هر نوع نام و نشانی می باشد که جهت سهولت انتخاب مشتریان یا متقاضیان برگزیده می شود و از هرگونه سو استفاده سودجویان از نام و نشان علامت های تجاری نامدار جلوگیری بعمل می آورد.

در صورت نیاز به ثبت علامت تجاری یا برند خود در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران می توانید از مشاوره و راهنمایی مشاوران ثبتی و حقوقی موسسه بین الملل ارتباط برقرار نمایید.

اداره ثبت علامت تجاری در کرج

برند یا نام تجاری به اسم کالا یا محصول اختصاص دارد. با ثبت آن برند دارای مالکیت و حق انحصاری آن می باشید. می توانید آسوده خاطر باشید که رقبا نمی توانند از اسم و کالای شما کپی کنند. به عبارت دیگر مالک و صاحب آن برند می شوید. یعنی دیگر هیچ شخصی حق استفاده از آن را نخواهد داشت.

این حق را خواهید داشت که در صورت استفاده دیگران از آن و یا حتی نمونه مشابه آن، علیه آنان به مراجع قضایی مربوطه شکایت کنید و شخص متخلف محکوم به مجازات و جریمه نقدی مشخص شده می باشد.

اداره مالکیت معنوی در کرج

اداره ثبت علامت در واقع همان اداره ثبت برند و لوگو است ولی به مرور زمان اسامی مختلفی به خود گرفته است . یکی از این اسامی اداره علامت است، عنوان اصلی این اداره ، اداره مالکیت معنوی است لازم به ذکر است که یک اداره بیشتر در ایران وجود ندارد که محل اصلی آن واقع در تهران است.

تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی در کرج

امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست حقوق مالکیت صنعتی نیز بعنوان بخش عمده ای از حقوق مالکیت معنوی با در برگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجاری، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث از طریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت نموده.

بدین ترتیب ضمن ایجاد انحصار بهره برداری از رقابت مکارانه در عرصه تجارت و صنعت جلوگیری و موجبات تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می سازد لذا ایجاد نظام مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثر و بهره گیری از تسهیلات نوین ثبت (ثبت ملی و بین المللی) از دغدغه کشورها و عاملی اساسی برای نیل به توسعه و رشد در همه ابعاد آن بشمار می رود.

تردیدی وجود ندارد، رسیدن به افق 1404 ایران اسلامی، ایرانی توسعه یافته، فعال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی مستلزم توجه به اهمیت حقیقت پیش گفته می باشد در این چکیده سعی شده است ضمن ارائه تصویری از وضعیت گذشته حمایت و ثبت مالکیت صنعتی در ايران به زیرساختهای حقوقی ایجاد شده با همكاری مجلس محترم شورای اسلامی، دولت محترم و قوه محترم قضائيه كه بواسطه ضرورت های توسعه ای کشور مبنی بر حمایت از صاحبان فکر و اندیشه و تکالیف برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی از بعد توسعه کمی و کیفی اعم از تنوع خدمات ثبت مالکیت صنعتی در عرصه ملی و بین المللی طی سالهای اخير بوقوع پیوسته و بمنظور فراهم نمودن شرایط اجرا بهتر مستلزم حمایت و توجه جدی همه دستگاه ها می باشد، اشاره شود.

اداره ثبت علامت تجاری در کرج

وظایف اداره ثبت علامت و برند تجاری در کرج و استان البرز

 •  بررسی برنامه ها و طرحهای پیش بینی شده مربوط به مالکیت صنعتی و ارائه راهکارهای لازم در چهارچوب سیاستها و خط مشی های سازمان.
 •  هدایت و نظارت مستمر و ایجاد هماهنگی بر فعالیتهای هر یک از ادارات تابعه.
 • تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت علائم تجارتی و خدماتی، نشانه های جغرافیایی، اختراعات و نامهای تجارتی و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی.
 •  انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله.
 • شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراها بنا به دعوت مقامات قضائی و پاسخ به سوالات مراجع قضایی در ارتباط با وظایف محوله (موضوع آئین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات)
 •  تائید مدارک مربوط به هریک از موارد مالکیت صنعتی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 • شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با موضوعات مالکیت صنعتی.
 •  تهیه پیش نویس لوایح و طرحهای قانونی و آئین نامه های اجرایی مربوط با درنظرگرفتن احتیاجات و مقتضیات و تعهدات بین المللی و عنداللزوم طرح آن در کمیته مشورتی (موضوع طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب 1340)
 •  پیگیری و اقدام لازم درمورد انتشار نشریه رسمی اداره کل مالکیت صنعتی در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1337
 • پذیرش و بررسی و اقدام لازم درخصوص اظهارنامه های ثبت علائم تجارتی و نشانه های جغرافیایی و اختراعات و نامهای تجارتی و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی و ثبت هریک از موارد مذکور و صدور آگهیهای ثبت مربوطه (موضوع قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و آئین نامه های اجرائی آن)
 •  پذیرش و بررسی اظهارنامه های تجدید ثبت علائم تجارتی و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی و ثبت آنها در دفاتر مربوطه (موضوع آئین نامه اجرائی قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات)
 •  رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی و اختراعات و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی.
 • رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تقاضاهای ثبت علائم تجاری و طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی و اعتراضات قبل از ثبت اختراع و انجام تشریفات و اقدامات مقتضی درخصوص آنها (موضوع قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و آئین نامه اجرایی مذکور و قانون ثبت نشانه های جغرافیایی و آئین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی (کمیسیون موضوع ماده 170آئین نامه)
 • بررسی و تعیین حق الثبت علائم تجارتی و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی و تجدید آنها و نشانه های جغرافیایی، نامهای تجارتی و اختراعات
 • پذیرش و بررسی ثبت تقاضاهای کلیه تغییرات مرتبط با علائم تجارتی و اختراعات و مجوزهای استفاده (موضوع قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرایی مربوط)
 • تعیین سواد مصدق و رونوشت از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع (موضوع قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات)
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به هریک از موارد مذکور در بندهای فوق الذکر.
 • بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین المللی شامل: کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل آن، موافقتنامه لیسبون در مورد اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها، موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر روی کالاها کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و بررسی پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به سایر قراردادهای بین المللی IP (مالکیت صنعتی ) با درنظر گرفتن سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از تجربیات سایر کشورها در اینخصص و همچنین حسب مورد شرکت در اجلاس ها و کنفرانس ها به نمایندگی از طرف سازمان متبوع.
 •  انجام مطالعات و بررسیهای مستمر نسبت به دستاوردهای علمی و تجارب سایر کشورهای جهان در زمینه مالکیت صنعتی.
 •  ارائه پیشنهادات لازم به دفتر توسعه فناوری اطلاعات و دفتر تشکیلات به منظور بررسی و تعیین نحوه بهره گیری از سیستمهای مکانیزه
 • انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع می شود.

آدرس سازمان ثبت علامت تجاری در کرج

سازمان ثبت علامت تجاری یا همان اداره برند واقع در تهران تنها اداره ثبت برند در ایران است، سازمان ثبت علامت تجاری تنها در تهران بوده و در شهرستان ها هیچ گونه سازمانی با این نام اعتبار قانونی ندارد.

تمامی ثبت برند ها در سرتاسر ایران در سازمان ثبت علامت تجاری انجام می شود . برای کسب اطلاع بیشتر در این رابطه و انجام کلیه امور ثبت برند در هر کجایی ایران که هستید از مجتمع حقوقی و ثبتی بین الملل بخواید .