در هر شهری از کشور ایران که حضور داشته باشید، لازم است که برای انجام مراحل قانونی ثبتی به ادارات و حوزه های مربوطه مراجعه نمایید.

با توجه به اینکه قوانین کلی در این خصوص در تمامی حوزه های کشور یکسان می باشد، تنها از لحاظ تنظیم موضوع و یا سرفصل شرکت شما ممکن است متفاوت باشد. ثبت شرکت در شهر در تهران از شرایط ویژه ای برخوردار است که در ادامه به بیان آنها می پردازیم :

  • اگر به سازمان ثبت شرکتها مراجعه نمایید و بخواهید تاسیس  را در یکی از حوزه های موجود در این استان به انجام برسانید، از لحاظ تنظیم موضوع فعالیت میتوان بدون نیاز به مجوز از کلماتی چون “تولید” که در اکثر حوزه های ثبتی  نیاز به مجوز دارد، استفاده کرد.
  • این مزیت سبب میشود اگر تصمیم به اخذ مجوز دارید و یا مراحل دریافت آن به طول می انجامد، بتوانید شرکت خود را بدون نیاز به این مجوز در زمینه ” تولید ” تاسیس نمایید.
  • مزیت بعدی این امر در این است که چنانچه شرکت از مکان اولیه خود یعنی تهران به حوزه دیگری منتقل شود نیازی به ارائه مجوز به واحد جدید و یا اداره ثبت شرکت ها نیست و شرکت کماکان با موضوع تولیدی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

آدرس اداره ثبت شرکتهای استان تهران

متقاضیان ارجمند در صورتی که در استان تهران حضور دارید می تواند بدین منظور به آدرس خیابان میرداماد، تقاطع اتوبان مدرس ، پلاک 275 مراجعه نمایید و یا اگر قصد ارسال مدارک اولیه و تکمیل شده خود را دارید می توانید از طریق پست آنها را به این آدرس ارسال کنید.

اداره ثبت شرکت ها در استان تهران

اداره ثبت شرکتهای شهرستانهای استان تهران

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد که درباره نحوه ثبت شرکتهای تهران در حال حاضر با قانون و آئین نامه مربوطه بشرح ذیل مواجه هستیم:

  • اول-قانون ثبت شرکت ها

مصوب 11 خرداد ماه 1310 شمسی که شامل ده ماده می باشد و بعداَ اصلاح گردیده است و نکات مهم آن را به شرح زیر می توان نام برد.

1-هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران است ایرانی محسوب می گردد.

2-شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلت هایی که به وسیله مراجع قضائی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.

3-حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

  • دوم-آئین نامه ثبت شرکت ها

بر اساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده  9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد.

اولین آئین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی بعمل آمد و آخرین اصلاحات درشهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای از نکات مهم آن اشاره می گردد.

  • آیین نامه مورد بحث چنین می گوید:

اداره  ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام (اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) نامیده می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود.

1-ثبت شرکت های تجارتی ایران در حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های تجارتی خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایران حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران.

2-ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی

3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران

و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که:

الف)در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد.

ب)اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.

ضمناَ در قانون کمیته ای بنام کمیته مشورتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

  • مقدمه:

اهميت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است كه در قرآن نيز به آن اشاره شده (سوره بقره آيه 282) و به آيه ثبت مشهور ميباشد.

وسعت و دامنه ثبت، امروزه به مراتب بيشتر از زمان گذشته است. ثبت اسناد، ثبت شركتهای تجاری و غيرتجاری، ثبت اختراعات و علائم، ثبت ازدواج و طلاق هر يك به نوبه خود دارای اهميت خاصی است.

وظيفه اين سازمان ثبت حقوق مالكيت اشخاص و ويژگی آن در گستردگی، حجم فعاليت و تنوع و تخصص است، اين سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمان ها در تعالی فرهنگ جامعه تاثير بسزايی ميگذارد كه نتيجه آن تضمين امنيت اقتصادی, اجتماعی و قضايی است.

  • ساختار حقوقی سازمان:

ساختار سازمان ثبت نيمه متمركز و بسياري از اختيارات توسط رئيس سازمان به مديران تفويض گرديده است. سازمان ثبت بنا به اهميت به تدريج در تمامی كشور گسترش پيدا كرده كه در حال حاضر تعداد (28) اداره كل استاني و (282) اداره ثبت شهرستانها و با تعداد (6767) نفر پرسنل در سطح كشور فعاليت دارد. قابل ذكر است كه تعداد 1821) دفترخانه اسناد رسمی, (2110) دفتر ازدواج و (627) دفتر طلاق به امور مربوطه مشغولند.

اداره ثبت شرکتها تهران

آدرس اداره ثبت شرکت ها تهران

آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها :
آدرس : تهران ، خیابان میرداماد ، تقاطع مدرس ، پلاک 275
تلفن: 75396- 021

آدرس اداره ثبت شرکت ها در کرج

ساکنین محترم استان البرز و شهر کرج می توانند به منظور کسب اطلاعات و تحویل مدارک به صورت حضوری و یا از طریق است مدارک خود را به آدرس این اداره واقع در میدان آزادگان، ابتدای بلوار مطهری روبروی اداره تامین اجتماعی ارسال نمایند.

هم چنین موسسه حقوقی بین الملل با قرارگیری در موقعیت جغرافیایی نزدیک به این اداره می توانید گزینه خوبی برای این باشد که کار خود را از ابتدای تحویل مدارک و پیگیری مراحل ثبت شرکت در کرج به کارشناسان مجرب و فعال در این مجتمع بسپارید.