برای اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران، شخص ایرانی (حقیقی یا حقوقی) ابتدا باید با شرکت خارجی وارد مکاتبه شود، بعد از شرکت وزارت امورخارجه کشور مبدا هم باید موافقت خود را با این موضوع اعلام نماید تا مدارک شرکت از جمله آگهی تاسیس، اساسنامه و آگهی تغییرات به فارسی ترجمه و تحویل سفارت ایران داده شود از طرفی بعد از اینکه مدارک به ایران رسید باید از طرف وزارت امور خارجه ایران هم باید مورد تایید واقع شود.

البته شاید یکی از مهم ترین شرایط اخذ این نمایندگی ها توجیه مالی برای دو طرف است .همچنین این موضوع هم مورد توجه است که آیا شخص متقاضی نمایندگی در زمینه مرتبط سابقه ای دارد یا نه؟ در صورت تکمیل همه این مدارک مرحله بعد اقدام از طریق اداره ثبت شرکتهاست.

ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات در جهت اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی می باشد.

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که می تواند فروشها و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد.

حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.

نمونه درخواست اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی

اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شركت خارجی

الف: در صورتی كه شخص حقیقی نماینده شركت خارجی باشد باید ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شركتها ارایه نماید.

 • پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.
 • تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )
 • تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شركت خارجی.
 • مدارک شناسایی شخص متقاضی . برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط..
 •  آدرس محل سكونت نماینده و محل نمایندگی.
 •  ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.
 •   تصویر مصدق اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
 •  گزارش فعالیت‌های شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
 •  آخرین گزارش مالی شده شركت خارجی طرف نمایندگی.
 •   ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
 •  اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی( از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد ).
 •  تصدیق ثبت شركت خارجی.
 •  اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شركت خارجی.
 •  كلیه اسناد شركت كه در كشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شركتها) و تأیید وزارت خارجه آن كشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد.

ب: در صورتی كه شخص حقوقی نماینده شركت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شركتها ارائه نماید.

 • پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
 • تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )
 •  تصوير مصدق قرارداد نمایندگی با شركت خارجی.
 • معرفی نامه و مدارک شناسائی مصدق  شخص حقیقی  از طرف شرکت متقاضی نمایندگی .
 •  تصوير مصدق اساسنامه شركت متقاضی ثبت نمایندگی.
 • روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شركت.
 •  روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرين تغييرات ثبت شده خصوصآ در مورد مديران.
 • ارائه سابقه فعاليت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمايندگی در زمينه امور پیش‌ بینی شده در قرارداد نمايندگی.
 •  اساسنامه شركت خارجی طرف نمايندگی، آگهی تأسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
 •  گزارش فعاليت‌های شركت خارجی طرف نمايندگی و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگی.
 • آخرين گزارش مالی تأييد شده شركت خارجی طرف نمايندگی.
 •  ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
 •  اظهارنامه ثبت (نمايندگی) شركت خارجی.
 •  تصديق ثبت شركت خارجی.
 •  كليه اسناد شركت كه در كشور خارجی تهیه می گردد پس از تأييد مرجع ذيربط (نظير مرجع ثبت شركتها) و تأييد وزارت خارجه آن كشور بايستی به تأييد سفارت يا نمايندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأييد اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد.

زمینه های فعالیت برای ثبت شرکتهای خارجی

 • ارائه خدمات بعداز فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی در صورتی که شرکتهای خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند برای ارائه خدمات بعد از فروش می توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را بنمایند.
 • انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود. در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی ( اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی ) و شرکتهای خارجی طرف خارجی می تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را نماید.
 • بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران مقدمات باید گفت شرکتهای خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند به دو نحو زیر می توانند اقدام نمایند:

در چهارچوب مقررات قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب آذرماه ١٣٣٤ از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تسلیم مدارک و اخذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاری .

 • مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکتهای تجاری یا سهیم شدن در شرکتهای تجاری موجود در ارتباط با بررسی و زمینه سازی برای اقدام در زمینه دو مورد فوق شرکتهای خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.
 • همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث در مواردی که شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی فنی عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام مور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارک لازم می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند همچنین شرکتهای فنی و مهندسی خارجی که برای انجام پروژه هایی در کشور ثالث انتخاب شده اند و جهت انجام اینگونه پروژه ها با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
 • افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فن آوری شرکتهای خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی و ………. فعالیت داشته باشند. شرکتهای خارجی که دانش فنی ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می نمایند و شرکتهای خارجی که فن آوری محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تاسیسات و کارخانه ها و کارگاههای مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فن آوری به اشخاص ایرانی می نمایند می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
 • انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که بطور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل بیمه و بازرسی کالا بانکی بازاریابی و غیره شرکتهای خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه های مختلف بایکی از دستگاه های دولتی ایران دارای قرارداد باشند ویا برای ارائه خدمات در زمینه های مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاه های دولتی خاصی باشد که قانونا مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل اعم از دریایی هوایی زمین با اخذ مجوز از سازمان های ذیربط مانند سازمان حمل و نقل پایانه های کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه های بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد و همینطور سایر دستگاههای مسئول می توانند در زمینه های یادشده مجوز فعالیت صادر نمایند.
 • شعبه شرکت خارجی بر اساس ماده ٢ آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را درمحل انجام می دهند.
 • مسئولیت شرکت خارجی فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

زمینه های فعالیت برای ثبت شرکتهای خارجی

مدارک برای ثبت شعبه شرکت خارجی شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران

 • درخواست کتبی شرکت
 • تصویر مصدق اساسنامه شرکت آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
 • گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت گزارش توجیهی مشتمل بر:
 • اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
 • تبیین دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
 • تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
 • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
 • نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه
 • ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشند.
 • اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
 • تصدیق ثبت شرکت خارجی
 • اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
 • ارائه تعهد نامه دایر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.

کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه ان به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نماینده شرکت خارجی شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را درمحل برعهد گرفته است.

مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد مسئولیت خواهد داشت.

اداره امور نمایندگی اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

روش و مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

 • نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی پس از تهیه مدارک مذکور در بندهای ٧و ١١و١٥و١٦ این راهنما بنحو ذیل اقدام نماید .
 • به قسمت حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و قبض پرداخت هزینه تعیین نام را اخذ وبه بانک ملی مستقر در ساختمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا یکی از شعب بانک ملی فیاض بخش حافظ ثبت کل مراجعه و وجه مربوطه را واریز و سپس به قسمت حسابداری مراجعه تا مسئول مربوطه نسبت به ممهر نمودن اظهارنامه اقدام نماید.
 • با در دست داشتن اسناد ومدارک به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام در روی اظهارنامه درج گردد و سپس موافقت مسئول اداره ثبت شرکتها در رابطه با نام اخذ گردد. تذکر : توجه شود که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با قید شعبه یا نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیدا خودداری گردد.
 • مدارک به قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها تحویل و رسیدی که در آن تاریخ مراجعه مشخص شده اخذ شود.
 • در تاریخ تعیین شده به قسمت اعلام نتیجه مراجعه با ارائه اصل رسید نسبت به دریافت مدارک اقدام گردد .
 • در صورتی که کارشناس ایراد و نقصی در مدارک تحویل مشاهده ننموده نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی اقدام و پس از امضائ مسئول اداره ثبت شرکتها تحریر می گردد.
 • متقاضی با مراجعه به بانکهای نامبرده در فوق نسبت به پرداخت حق الثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی و پرداخت حق الدرج در روزنامه کثیرالانتشار پس از اخذ قبض از واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها اقدام می کند.
 • قبض های پرداختی حق الثبت به بانک به حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و مسئول حسابداری نسبت به درج مبلغ پرداختی در روی اظهارنامه و ممهور نمودن آن اقدام می نماید.
 • به قسمت ثبت تاسیس و تغییرات مراجعه تا مراتب ثبت با سند برابر است از نماینده یا وکیل قانونی امضا اخذشود و شماره ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی تعیین می گردد.
 • پس از ثبت در دفاتر مسئول اداره ثبت شرکتها نسبت به امضا آگهی ثبت اقدام و سپس در دفتر اندیکاتور ثبت می شود.
 • یک نسخه از آگهی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و رسید اخذ می شود .
 • نسخه اصلی آگهی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی تحویل دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در پارک شهر خ بهشت ساختمان دادگستری جهت درج در روزنامه رسمی گردد پس از تعیین حق الدرج و صدور قبض بانکی وجه مربوطه به بانک مستقر در ساختمان مذکور پرداخت و قبض مربوطه و آگهی تحویل دفتر شود مسئول مربوطه ضمن تحویل برگ رسید تاریخ مراجعه و وصول نسخ روزنامه رسمی حاوی درج آگهی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را معین می کند.
 • در صورت نقص در مدارک یا وجود ایراد کارشناس مراتب را کتباً اعلام می نماید.
 • پس از رفع نقص یا ایراد مدارک به قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها تحویل تا به صورت فوق مورد بررسی و آگهی قرار گیرد.

وظایف و مسئولیت های شعبه شرکت خارجی

  • انحلال شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی صلاح
  • ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه ذیربط
  • ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده ظرف ٤ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط برابر ماده ٨ آئین نامه
  • اداره امور شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران بسمه تعالی تعهدنامه اینجانب ……………. نماینده تام الاختیار شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی ……………. بر اساس تبصره و ماده ٦ آئین نام اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ١١/١/١٣٧٨ هیات محترم وزیران تعهد می نمایم در صورتیکه مجوز فعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در مهلتی که توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اعلام می گردد نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی شرکت و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایم و در صورتیکه در ظرف مهلت اعلامی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی اقدام ننمایم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز است که راسا نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی اقدام لازم را مبذول نماید. نام و امضا نماینده تام الاختیار.

روش و مراحل ثبت شرکت با شریک خارجی ( مشارکت ایرانی و خارجی )

چنانچه شریک خارجی شخص یا اشخاص باشد حداکثر میزان سهم ایشان ٤٩% می باشد و این مطلب بعد از تصویب لایحه قانونگذاری به لحاظ مطالب به وجود آمده در کشور اسرائیل و فلسطین به وجود آمده است بنابراین خارجیان می توانند برای ثبت شرکت در ایران اقدام نموده ولی میزان سهم ایشان می تواند حداکثر ٤٩% سهام باشد. برای ثبت شرکت خارجی با شخص یا شرکت ایرانی مدارک لازم به شرح زیر می باشد:

 • ترجمه و کپی از تمامی صفحات پاسپورت فرد خارجی به گونه که نامبرده دارای مهر ویزای ایران باشد.
 • امضای فرد خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکتهای ایران
 • تعیین میزان سرمایه شرکت به گونه ای که کمتر از ده هزار دلار امریکا نباشد. چنانچه شریک خارجی شرکت باشد بازهم حداکثر میزان سهم ایشان ٤٩% می باشد مگر اینکه اداره سرمایه گذاری اتباع خارجی با داشتن میزان سهام بیش از ٤٩% موافقت کند که لازمه این موافقت پس از ثبت شرکت ایرانی به میزان ٤٩% خارجی و ٥١% ایرانی قابل بررسی و اجرا می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با شریک خارجی شرکت باشد

 • ترجمه و اصل اساسنامه شرکت خارجی
 • ترجمه و اصل سوگند نامه شرکت خارجی
 • ترجمه و اصل اظهارنامه ثبت شرکت خارجی
 • ترجمه گواهی ثبت شرکت خارجی در کشور متبوع
 • ترجمه و اصل موافقت نامه فی مابین شرکت ایرانی و خارجی مبنی بر ایجاد و ثبت شرکت جدید در ایران
 • دو نامه معرفی نامه ترجمه و اصل
 • معرفی فقط یک نماینده جهت عضویت در هیات مدیره در شرکت شرف تاسیس و حضور در مجامع و جلسات هیات مدیره آن شایان ذکر است هر شرکت می تواند فقط یک نماینده جهت شرکت در شرف تاسیس معرفی نماید
 • ترجمه و اصل اختیار و وکالت با حق توکیل به غیر توسط شرکت خارجی به نماینده شرکت بطوریکه در تمامی موارد نماینده اختیار تام داشته باشد
 • سرمایه شرکت ایرانی می بایست مطابق با ٥١% سرمایه شرکت خارجی باشد و سرمایه شرکت در شرف تاسیس متشکل از مجموع سرمایه دو شرکت ایرانی و خارجی می باشد.
 • امضا نماینده و مهر شرکت خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکت در شرف تاسیس که از طرف شرکت در اختیار شما گذاشته می شود
 • اساسنامه ها متشکل از دو قسمت خارجی و ایرانی می باشد که در ذیل قسمت لاتین نماینده شرکت خارجی و در ذیل اوراق قسمت فارسی شرکا ایرانی امضا می نمایند.

چنانچه دو شرکت ایرانی و خارجی قصد مشارکت و جوینت ونچر داشته باشند تمامی مراحل ان مانند یازده مورد فوق می باشد با این فرق که اوراق ایرانی نیازی به ترجمه ندارد و بعد از ثبت مراحل در واحد دارائی قمست اتباع خارجه دارد که در صورت نیاز به استفاده از تسهیلات مشارکت مطالب را با شرکت سما در میان بگذارید.

نمونه معرفی نامه اول : احتراما آقای …………………. فرزند ……………… به نمایندگی این شرکت جهت حضور در مجامع و جلسات هیات مدیره در شرکت در شرف تاسیس ………….. به حضور معرفی می گردد.

مهر و امضا شرکت خارجی معرفی نامه دوم : اداره محترم ثبت شرکتها احتراما این شرکت ضمن موافقت خود جهت تاسیس شرکت در شرف تاسیس در ایران آقای ………….. فرزند ………… را به نمایندگی خود با حق توکیل به غیر جهت عضویت در هیات مدیره شرکت در شرف تاسیس ………….. به حضور معرفی می نماید ضمناً نامبرده در کلیه موارد ثبت از این شرکت وکالت تام با حق توکیل به غیر را دارد.

نمونه امضا نماینده شرکت نمونه امضا شرکت خارجی هر دونامه فوق به لاتین و با ترجمه فارسی ضمیمه باشد. تمامی ترجمه ها باید به تایید سفارت ایران در کشور متبوع برسد.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با شماره تلفن مجتمع بین الملل تماس بگیرید و با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید و از تجربیات آن ها بهره مند شوید.