شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

ثبت شرکت سهامی خاص با توجه به قانون تجارت دارای  شرایط ویژه و مختص به خودش می باشد.شرکت سهامی خاص به شرکتهایی اطلاق می گردد که با حداقل سه نفر سهامداران و سرمایه ای اقلا یک میلیون ریال  در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت برسند.در شرکتهای سهامی خاص 35 درصد سرمایه می بایست به بانک واریز گردد و 65 درصد مابقی در تعهد سهامداران می باشد.وجود بازرس و روزنامه در شرکتهای سهامی خاص الزام قانونی دارد.جهت نیاز به ثبت شرکت سهامی خاص خود در کرج با کارگروه تخصصی ثبتی مجتمع ایلیا تماس حاصل نمایید.