کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

همه چیز درباره کارت بازرگانی :
کارت بازرگانی : مجوزی لازم برای اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که می خواهند دردنیای تجارت فعالیت گسترده داشته باشند در واقع مجوز ورود به عرصه تجارت بین الملل می باشد از اتاق بازرگانی و طی پیمودن مراحل مشخص اخذ می شود و جزء مدارکی می باشد که بانک ها از تاجر و فعالان تجاری درخواست می کنند کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی برای مدت یک سال صادر می شود لازم به ذکر است کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفا از اتاق تعاون دریافت می کنند . اشخاص هم به عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی و هم یک تاجر اقدام به اخذ کارت بازرگانی کند .

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد :
– مجوزفعالیت تجاری در حیطه بین الملل و ثبت و ترخيص كالا
-امکان واردات از مناطق آزاد که لازمه انجام این عمل داشتن این کارت می باشد
– افرادی که تاجر محسوب نمی شوند با داشتن این کارت می توانند در گمرک به حق العمل کاری بپردازند.

شرایط گرفتن کارت بازرگانی :
افراد حقیقی ایرانی – خارجی می توانند با داشتن شرایط مذکور به گرقتن کارت بازرگانی اقدام کنند

اشخاص حقیقی ایرانی حد اقل سن ۲۱ سال تمام.
برگ خدمت نظام وظیفه ( پایان خدمت یا معافیت از خدمت ) برای آقایان.
سه سال سابقه فعالیت های تجاری – تولیدی با تائید دونفر ازافرادی که کارت بازرگانی دارند .
محل کسب ( متناسب با حوزه فعالیت ) ثبت شرکت.
دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.
حساب جاری معتبر در یکی از بانک‌های عامل کشور.
اشخاص حقیقی غیرایرانی:
کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای خدمت نظام وظیفه .
پروانه کسب وکار و اقامت قانونی .
چنانچه اشخاص حقیقی ایرانی – غیر ایرانی شرایط مذکور را دارا بودند مدارک زیر را جهت ارائه کارت بازرگانی باید دارا باشند :

مدارک اشخاص حقیقی برای تشکیل پرونده برای دریافت کارت بازرگانی :

– درخواست صدور كارت بازرگانی
– حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
– تصویر كارت ملی
– تكمیل یک برگ فرم عضویت اتاق
– تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
– فرم مشخصات بازرگانی
– اصل و تصویر فرم بانك مبنی بر حسن اعتبار بانكی
– پر نمودن فرم مشخصات فردی و مشخص کردن معرف ها و ارائه تصویر كارت بازرگانی به همراه نامه – از معرف ها به منظور تایید سابقه تجاری بیش از ۳ سال ( افراد دارای مدارك دانشگاهی و دارندگان – – – – مجوز تولید از یكی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
– اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
– دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت ها رسیده باشد
– اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
– اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
– عكس ۴×۶
– تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و اصل آن
– تصویر كارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
– تصویر از تمامی صفحات سند مالكیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل كار
– اصل و تصویر فیش های واریزی مربوط.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی :

– تكمیل ۳ برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
– تكمیل ۵ برگ فرم مشخصات بازرگانی
– اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
– اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
– چهار قطعه عكس ۴*۶
– تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام) و رؤیت اصل
– تصویر كارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن
– كپی از كلیه صفحات سند مالكیت ششدانگ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل كسب – اصل و تصویر فرم بانكی مبنی بر حسن اعتبار بانكی
– حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
– تصویر کارت ملی
– اصل و تصویر فرم تعهد نامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای منقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
– اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به تایید اداره ثبت رسیده باشند