مراحل ثبت شرکتها

چگونگی مراحل ثبت شرکتها

مراحل ثبت شرکتها : تمامی شرکت ها از جهت ثبت شدن باید از یک مسیر مشترک و یکسانی عبور کنند . دانستن موضوع و زمینه فعالیت شرکت خود ، همچنین اینکه شریک یا شرکا شما چه کسانی هستند ، مشخص نمودن میزان سهم خود و آنها ، مشخص نمودن نوع و میزان سرمایه که میخواهید در شرکت خود قراردهید ، تعیین محل و آدرس شرکت از اموری ضروری قبل از عبور شما از مسیر ثبت شرکت است .

پس از انجام گام به گام ودقیق مراحل ذیل می توانید جهت ثبت اقدام نمایید :

گام نخست : ورود به سامانه ثبت شرکت ها و انتخاب گزینه ثبت تاسیس و سپس وارد کردن مواد خواسته شده و تکمیل کردن فرم ها به طور مرحله ای و دقیق . در این مرحله است که شما اسم شرکت خود را باید تعیین کنید ، برای انجام این کاری شما تعدادی از اسامی سه سیلابی یا بیشتر را انتخاب و وارد سامانه می کنید و پس از بررسی کارشناس مربوطه یکی از آنها به شما اعلام می شود که اسم اعلام شده اسم شرکت شما می باشد .

گام دوم : در این مرحله لازم است که مدارک لازم جهت ثبت شرکت که شامل مدارک شناسایی شرکا و مدارک ثبتی شرکت است در۲ نسخه تهیه کنید و آنها را به اداره ثبت شرکت ها ارجاع دهید که البته نوع این مدارک بسته به نوع شرکت ( مسئولیت محدود – شرکت سهامی خاص – شرکت سهامی عام – شرکت تضامنی – شرکت مختلط سهامی – شرکت مختلط غیر سهامی – شرکت نسبی – شرکت تعاونی ) متفاوت است .

گام سوم : پس از ارسال کردن مدارک و ثبت کد مرسوله در سامانه باید منتظر تایید مدارک باشید . اگر به ایرادی اشاره شد باید رفع ایراد گردد و در غیر این صورت ( تایید ) برای دریافت مدارک اقدام نمایید .

گام چهارم : دراین مرحله که مرحله نهایی محسوب میشود و باید نسبت به ثبت آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی قوه قضاییه اقدام نمایید که نیازمند ثبت نام و پرداخت وجه جهت ثبت آگهی تاسیس به صورت اینترنتی می باشد .

در اینجا به منظورسهولت شما مدارک لازم جهت ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت آمده است :

مدارک لازم جهت مراحل ثبت شرکتها

مدارک و مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود :
• دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
• دوبرگ شرکت نامه
• دو نسخه از اساسنامه
• دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
• فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
مدارک و مراحل ثبت شرکت  سهامی خاص :
• دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
• دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
• دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
• دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
• فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد
• موال منقول و غیرمنقول ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
• ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

مراحل ثبت شرکتها

مراحل ثبت شرکتها

مدارک و مراحل ثبت شرکت سهای عام :
• دو نسخه اظهارنامه
• دو نسخه اساسنامه
• دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
• دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره
• آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
• فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.(
• گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت
• ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک و مراحل  ثبت شرکت  تضامنی :
• دو برگ تقاضانامه
• دو برگ شرکت‌نامه
• دو نسخه اساسنامه
• فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
• مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

مدارک و مراحل ثبت شرکت  مختلط سهامی :

• یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
• یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
• اسامی مدیر یا مدیران شرکت
• نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
• سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰ ،۴۱ و ۴۴
• نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی
مدارک و مراحل  ثبت شرکت  مختلط غیرسهامی :
• یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
• یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
• اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
مدارک و مراحل ثبت شرکت  نسبی :
• یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
• یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

مدارک و مراحل ثبت شرکت  تعاونی :

• صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
• اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
• درخواست کتبی ثبت
• طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون
• رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
• مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی
• موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه
• مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

نکته : هرکدام از مدارک شرکت تعاونی در ۴ نسخه باید تنظیم گردد .