سیستم مادرید

سیستم مادرید چیست : 

سیستم مادرید : در گذشته اگر فردی راغب به ثبت علامت تجاری خود در عرصه بین الملل بود می بایست مسیرهای گوناگونی طی و هزینه های مختلفی پرداخت کند کنوانسیون پاریس برای اولین در مورد حمایت از مالکیت معنوی نشستی داشته است که تا قبل ازآن اشخاص (حقیقی – حقوقی) می بایست بطور جداگانه تقاضانامه را به ادارات كشورهاي مختلف عضو کنوانسیون به زبانهاي گوناگون و صرف زمان طولاني،میفرستادند . بر همین اساس کنوانسیون پاریس طی دو معاهده و یک آیین نامه سیستم مادرید را به عنوان دستور العمل در این حوزه قرار دادند سیستم مادرید از ۸۵ عضو تشکیل شده است افرادی (حقیقی – حقوقی) تقاضای ثبت مادرید دارند باید به دفاتر مالكيت صنعتي دركشورهاي عضو مراجعه کنند شایان ذکر می یاشد ابتدا باید علامت تجاری در کشور مبدا به ثبت رسیده باشد . زمان ثبت حداقل ۱۲ماه و بستگی به نوع و تعداد کشور تا ۱۸ ماه متغیر می باشد.

سیستم مادرید

سیتم مادرید

مزایای ثبت در سیستم مادرید :

مطابق با دستورالعمل های سیستم مادرید، بررسی علامت مورد نظر در کشورهای مختلف مراحل جداگانه ای دارد که خاص همان کشور می باشد ودر مرحله بعد وارد عرصه بین الملل می‎شود ؛ شخص می تواند می‎تواند از طریق اداره مالکیت صنعتی یک اظهارنامه بین المللی به wipo ارائه دهد که عضویت در ۸۵ کشور عضو و یا تعدادی از آنها این امر کاملا اختیاری می باشد . تنها بوسیله تقاضانامه بین المللی به زبانهای فرانسه، انگلیسی یا اسپانیولی و همچنین پرداخت هزینه به واحد پولی سوئیس(فرانک) ، حمایت از علامت یا خدمات در کشورهای تعیین شده ، امکانپذیر می‎باشد . اگر در علامت ثبت شده در مبدا از طرف صاحب آن، تغییریایجاد شود می‎توان با پرداخت هزینه ای اندک، تغییرات را در سطح بین المللی نیز اعمال کنید .

مدارک مورد نیاز برای فرایند ثبت مادرید :

-فرم مخصوص لاتین .
-برگ محاسبه هزینه‎ها‎ .
-کپی برابر مدارک هویتی دارندگان حق امضای شرکت .
-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی .
-کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی .
-نامه درخواست ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با ذکر نام کشورهای مورد نظر.
-معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت به همراه امضای مدیران و صاحبان حق امضا، با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی؛ لازم به ذکر است اگر مراحل اداری توسط وکیل رسمی انجام می‎شود، ارائه وکالتنامه الزامی است .
-اصل ثبت علامت تجاری در ایران به منظور رویت و کپی آن  در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری .

هزینه ثیت مادرید :

مبلغ ثابت ۷۵۰ فرانك سوئيس براي علامت سياه وسفيد و ۹۰۳ فرانك سوئيس برای علامت رنگي می باشد به همراه چهل هزار تومان بابت بررسی اولیه.
هزينه هاي متغیر : هزینه کشورها متفاوت می باشد، وطی فیش پرداختی محاسبه می شود .
تعداد كشورهاي تعيين شده ضربدر ۱۰۰ فرانك سوئيس هزينه تكميلي = مبلغ كل هزينه هاي تكميلي
تعدادطبقات كالاها وخدمات ضربدر ۱۰۰ فرانك سوئيس هزينه اضافي = مبلغ كل هزينه هاي اضافي بيش از سه طبقه
همچنین هزینه برخی از کشورها متفاوت بوده و هر کشور بین ۲۰۰ – ۳۰۰ فرانک هزینه خواهد داشت
واریز هزینه ها از طریق حواله ارزی بوده و توسط خود متقاضی امکان پرداخت وجود دارد .

مراحل ثبت در سیستم مادرید : 

– درخواست ثبت برند بین المللی به اداره ثبت علائم تجاری با ذکر کشورهای مورد نظر.
– تصویرثبت داخلی نیز می بایست درخواست شود،  ثبت آنها دقیقا با تصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.
–  نامه بر روی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكيل براي (اشخاص حقوقی)، مراجعه مالک علامت یا وكيل ايشان با ارائه وکالتنامه رسمی براي (اشخاص حقيقي)
– تکمیل یکی از سه فــرم مربوط MM1, MM2, MM3 با توجه به تقاضای ثبت دركشورهاي عضو موافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه
– پرداخت هزینه ثبت که از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، موجود درسایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین می گردد .

بطورکلی این سیستم دارای۱۹ فرم می باشد که تقاضای ثبت و سایر درخواستهاي متقاضیان مبنی بر اعمال تغییرات علائم و انتقالات و… حسب مورد از فرم های مزبور استفاده میگردد.