• 026-32711327 (کرج)
 • 021-26655156 (تهران)

زمان و هزینه ثبت برند

زمان و هزینه ثبت برند ، نام و نشان ، و لوگوی تجاری

علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و آرم تجاری و برند همه دارای ساختار حقوقی  یکسان بوده و تنها در شکل ظاهر متفاوت می باشند و در نتیجه  روال ثبت آنها نیز یکسان  است. منظوراز ثبت علامت ، ثبت یک طرح ، شکل ، نماد یا تصویراست که برای متقاضی آن حقوق انحصاری مطابق قانون ثبت علائم و اختراعات ایجاد می کند. ثبت نام تجاری در  حقیقت ثبت یک کلمه است مثل کلمه “برتر” و لوگو می تواند یک کلمه و یا ترکیبی از کلمه و شکل همانند “آرم” باشد. ثبت علامت یا نام تجاری می تواند به فارسی باشد و یا به لاتین و یا به هر دو شکل  انجام شود . ولی متقاضیانی که می خواهند علامت یا نام تجاری را به صورت لاتین نیز ثبت کنند ، الزاماً باید کارت بازرگانی داشته باشند. مدت اعتبار اسم یا علامت ثبت شده ازتاریخ ثبت معادل  ۱۰ سال خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت برند وعلامت تجاری

 هنگام ثبت علامت تجاری لازم است مدارک زیربه اظهارنامه پیوست  شود :

۱٫  وکالت نامه رسمی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی یا وکیل به عمل آید .

۲٫ ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر ۱۰×۱۰ سانتی متر باشد الزام دارد .اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر با همین اندازه و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ، ارائه می گردد.

توجه : چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد ، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید در هرحال علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود ، مورد استفاده قرار گیرد .

۳٫در صورت سه بعدی بودن علامت ، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی است را تشکیل می دهد ، الزامی است .

۴٫       مدارک مربوط به حق تقدم را باید در صورت تمایل همزمان با اظهارنامه ثبت یا همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم کنید .

۵٫       ارائه مجوز فعالیت در حوزه مربوط به ثبت علامت بنا به تشخیص مرجع ثبت

۶٫       مدارک احراز هویت متقاضی یا همان مدارک شناسایی

۷٫       رسید  بانکی مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

۸٫       مدارک نمایندگی قانونی ، در صورتی که تقاضا توسط  وکیل یا نماینده قانونی به عمل آید .

تاریخ وصول اظهارنامه توسط اداره مالکیتهای صنعتی تاریخ اظهارنامه یا داده پیام می باشد ، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد :

۱٫       مشخصات  متقاضی

۲٫       نشانی ای که ابلاغ ها باید در آنجا صورت گیرد .

۳٫       نمونه ای از علامت

۴٫       کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها ثبت می شود .

۵٫       پرداخت هزینه  ثبت اظهارنامه

نکته : تغییر نشانی ، تغییروکیل رسمی، کاهش کالا و خدمات موضوع علامت ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت تا قبل از انتشار آگهی اظهارنامه  ممکن است  و اِعمال این اصلاحات منوط به پرداخت هزینه حق ثبت تغییرات می باشد.

ثبت چندین علامت :

در صورتی که  درخواست کننده قصد ثبت چندین علامت را به طورهم زمان داشته باشد ، برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود . اما درصورتی که تحت یک علامت بخواهیم چند محصول که متعلق به چند طبقه مختلف است را به ثبت برسانیم استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت آنها بلا مانع است.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری و برند به صورت مختصر

 • شخص حقیقی:

۱-تصویرشناسنامه

۲-تصویرکارت ملی

۳-تصویر کارت بازرگانی(در صورتی که ثبت برند لاتین هم داشته باشید)

۴-کپی  از مجوز مربوط به حوزه فعالیت (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

 • شخص حقوقی:

۱-کپی  از شناسنامه

۲-کپی از کارت ملی

۳-کپی  از روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال سپری شده  باشد)

۴-کپی جواز فعالیت تحت علامت تجاری (جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

۵-کارت بازرگانی (در صورتی که علامت تجاری به شکل لاتین هم به ثبت برسد)

توجه: چنانچه در تصویرعلامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت، کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه کارت بازرگانی لزومی ندارد.

زمان ثبت علامت و برند تجاری

با توجه به روند ادرات دولتی در ایران زمان ثبت برند ممکن است متغییر باشد. لذا در این خصوص با کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل در ارتباط باشد.

هزینه ثبت برند وعلامت تجاري

اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه

 • شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: هر طبقه اضافي

 • شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه

 • شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديددوره هاي ده ساله

 • شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۴ـ جريمه تاخير در تمديد ثبت

 • شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري از آن

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰ـ حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق

 • شخص حقيقي: ۵۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه

 • شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

 • شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

 • شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه

 • شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا

 • شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

پادمان حمایت از کسب و کار