سامانه اداری و ثبت شرکت در یزد

با توجه به سامانه شدن ثبت شرکتها کلیه مراحل ثبت شرکت در یزد توسط موسسه بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند در استان یزد با کمترین هزینه و در اسرع وقت انجام میگردد.

در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی و انجام کلیه مراحل تخصصی اداری و حقوقی ثبت شرکت در یزد می توانید از کارگروه ثبت شرکت در یزد بین الملل راهنمایی و مشاوره های لازم را کسب نمایید.

ثبت شرکت در یزد

انواع شرکت های 8 گانه در قانون تجارت ایران

شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) میباشد.

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت

در این مطلب در خصوص شرکت های تجاری با توجه به ثبت بالای شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در یزد توضیح داده می شود.

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در یزد:(ثبت شرکت در یزد)

 • دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
 • دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
 • فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
 • ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
 • 7)ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد)ثبت شرکت در یزد)

 • دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
 • دوبرگ شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • 4)دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

ثبت شرکت در استان یزد در حوزه های(ثبت شرکت در یزد،ثبت شرکت در میبد،ثبت شرکت در اشکذر،ثبت شرکت دربهاباد،ثبت شرکت در بهاباد،ثبت شرکت در تفت،ثبت شرکت در ابرکوه،ثبت شرکت در مهریز،ثبت شرکت در خاتم،ثبت شرکت در اردک)به صورت کاملا تخصصی صورت می پذیرد.

در صورت نیاز به مشاوره و ثبت شرکت در یزد با ما در تماس باشید.